ADVERTISEMENT
FEEDBACK

Adblocker oppdaget

ad
UH oh! Det ser ut til at du bruker en Adblocker!

Siden vi har slitt mye med å lage online beregninger for deg, ber vi deg om å gi oss dette ved å deaktivere Adblocker for dette domenet.

Disable your Adblocker and refresh your web page 😊

Standard Form Calculator

Standardform Kalkulator

ADVERTISEMENT

Gjør om et tall til et standardskjema, vitenskapelig e-notasjon, teknisk notasjon og reelt tallformat.

Skriv inn et nummer
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Hent Widget!

LEGG TIL DENNE KALKULATOREN PÅ NETTSIDEN DIN:

Legg til standard skjemakalkulator til nettstedet ditt, der brukeren av nettstedet vil få det enkle å bruke kalkulatoren direkte. Og denne dingsen er 100 % gratis og enkel å bruke; i tillegg kan du legge den til på flere nettplattformer.

Tilgjengelig på App

Last ned Standard Form Calculator App for mobilen din, slik at du kan beregne verdiene dine i hånden.

app

En online standardform kalkulator er verktøyet som lar deg konvertere tall på standardform. Alt du trenger for å angi et tall og konvertere/transformere det til standardform (dvs. er et tall og en potens av 10). Også denne enkle standardformen til vanlig kalkulator lar deg skriv på standardform i sin vanlige form. Du kan konvertere generell/heltall/desimal/eller vanlig form til standardform eller omvendt ved hjelp av standard notasjonsomformer. Standardformløseren fungerer best for studenter ved GCSE Math’s eller Science.

Vel, i dette innlegget blir du også kjent med hvordan du skriv på standardform online eller manuelt og mye mer. Så la oss begynne med standardskjemadefinisjonen!

Merk: Folk forveksles ofte med vilkårene for standardform og kvadratisk ligning mens de utfører beregninger. Så, i et slikt tilfelle, bruk denne kvadratiske ligningskalkulatoren ved kalkulator-online som hjelper deg med å løse en kvadratisk ligning og gir deg nøyaktige resultater.

Så kom til poenget (Standardskjema)!

Hva er standardform i matematikk?

Vel, ethvert tall som du kan skrive som et desimaltall, mellom 1.0 og 10.0, og multiplisert med potensen 10 er kjent som standardformen. Det er med andre ord en måte å enkelt skrive ned veldig store/svært små tall. Uten tvil er det vanskelig å lese tall som 675678888000 eller 0.000012345675, for enkelthetens skyld kan du skrive det i form av makten 10. En elektronisk standardformkonvertering hjelper deg med å konvertere tallene til standardform ved å plassere desimalverdien i det gitte tallet.

Du kan også prøve denne kalkulatoren for vitenskapelig notasjon for å utføre grunnleggende matematiske operasjoner på vitenskapelig notasjon og for å konvertere et tall til vitenskapelig notasjon.

Eksempel på standardskjema:

Et tall er 600 000

Så tallet er i standardform skrevet som 6 ×10^5

For bedre forståelse, se på den gitte tabellen:

12345 1.2345 x 10^ 4
5004300 5.0043 x 10^ 6
45 4.5 x 10^ 1
0.00001 0.1 x 10^ -4
0.0003012 0.3012 x 10^ -3
0.00049 0.49 x 10^ -3
3200000 3.2 x 10^ 6
0.00147 0.147 x 10^ -2
23500 2.35 x 10^ 4
80000 8 x 10^ 4
0.4184 0.4184 x 10^ 0
149600000 1.496 x 10^ 8
227940000 2.2794 x 10^ 8
141600000 1.416 x 10^ 8
92900000 9.29 x 10^ 7
86030000 8.603 x 10^ 7

Standard skjemakalkulator etter kalkulator-online:

standardform kalkulator er et gratis online verktøy som enkelt konverterer det gitte tallet til standardskjema raskt. Det er ikke nødvendig å skrive tall med en potens på 10 manuelt, siden denne standardnotasjonskalkulatoren gjør alt for deg. Bare skriv inn et tall for å konvertere det til en standardform, vitenskapelig E-notasjon, teknisk notasjon og reelle tallformat.

Sveip ned for å vite hvordan denne smarte standardskjemageneratoren fungerer!

Hvordan konvertere et tall til standardform med denne standardnotasjonskalkulatoren:

Ikke bekymre deg, denne hendige kalkulatoren hjelper deg med å skriv på standardform, dette verktøyet er 100 % gratis og gjør beregninger i løpet av en brøkdel av sekunder. Bare hold deg til disse trinnene og gjør nummeret ditt til standardform.

Innganger:

 • Alt du trenger for å angi nummeret du vil konvertere til standardform
 • Allerede neste trykker du bare på beregn-knappen

Merk: Husk at du kan skrive inn tall i enten heltallsform eller desimalform, kalkulatoren gir deg de nøyaktige resultatene.

Utganger:

standardform kalkulator vil vise:

 • Standardskjema for et gitt tall (det vil si et tall og en potens av 10)
 • Vitenskapelig e-notasjon
 • Teknisk notasjon
 • Ekte nummer

Hvordan skrive i standardform?

Dette er standardformlikningen som hjelper deg med å skrive et tall på standardform, til og med kalkulatoren vår bruker også den samme ligningen.

$$ a = b ganger 10^n $$

La oss ta en titt!

Et tall er 71900000000000 – konverter til standardnotasjon:

 • Du må skrive det første tallet som er (7)
 • Deretter bør du legge til et desimaltegn etter det (7.)
 • Veldig, du må telle antall sifre etter 7 – du kan se at det er 13 sifre
 • Så 71 900 000 000 000 er 7,19 ×10^{13}

Du kan også prøve vår gratis kalkulator for standardformkonvertering for å uttrykke et tall i standardform.

Et tall er 0,000 0014:

 • Først av alt må du skrive det aller første ikke-null-sifferet – her kan du se at det er (1)
 • Aller neste må du legge til et desimaltegn etter det: (1.)
 • Husk at desimaltegnet flytter 6 plasser til høyre
 • Så den representerer som 1,4 ×10^{-6}

Vel, det er ingen grunn til å holde seg til for eksempel lange beregninger, du må bare skrive inn verdiene i det angitte feltet til den ovennevnte standardformen matematisk kalkulator, og verktøyet vil ta vare på resten!

Eksempler fra det virkelige liv på standardskjema:

Ettersom avstanden mellom Solen og Mars er 141,700,000 text{ miles} eller 228,000,000 text{ km}, hvordan kan vi skrive avstanden i standardskjemaet!

Konverter til standardform:

Det kan skrives som 1,417×10^8 text {miles} eller 2,28×10^8 text {km}

Du kan prøve standard notasjonsomformer for å skriv på standardform avstanden.

Du kan legge merke til at astronomer, biologer, ingeniører, fysikere og mange andre møter mengder hvis mål involverer svært små eller svært store tall. For bedre forståelse, la oss finne eksemplet:

Jordens avstand fra solen omtales som omtrent 144 000 000 000 meter, og denne avstanden som lyset vil reise om 1 år er rundt 5 870 000 000 000 meter.

Noen ganger blir det kjedelig å skrive eller jobbe med slike tall. Denne vanskeligheten overvinnes enkelt ved å skrive disse tallene i en standardform. Du kan også bruke en ligningskalkulator i standardform kalkulator som raskt endrer disse tallene i standardnotasjon.

E:g:

144 000 000 000 = 1,44 × 10¹¹

5 870 000 000 000 = 5,87 × 10¹²

Mengder uttrykt i vitenskapelige notasjoner:

Imidlertid er det flere andre mengder, inkludert planeter, lyshastighet, størrelse på mikroorganismer, størrelse på mikrobrikker og befolkning i et land er alt som kan uttrykkes som i vitenskapelig notasjon. Du kan bruke verktøyet ovenfor til å skrive veldig store/svært små tall med potensen 10.

Vanlige spørsmål (Standard Fra):

Hva er en million i standardform?

Ett tusen tusen, eller 1.000.000 (en million) er angitt som det naturlige tallet som følger 999.999 og foran 1.000.001. 1 000 000 (en million) i standardform er 1 ganger 10^6. Du kan også prøve en online omformer for standardform, da den hjelper deg med å konvertere veldig store eller veldig små tall til standardformen.

Hvordan skrive 0,00527 i standardformligning?

0,00527 i standardformen skrevet som 0,527 times 10^-2.

Hvordan skriver du 200 000 i standardform?

200000 i standardformen skrevet som 2 ganger 10^5. Du kan også prøve standard skjemasøker for å uttrykke tall på standardform.

Hvordan finner du standardformen til en graf?

Standardformen for lineære ligninger i to variabler refereres til som Ax+By=C. For eksempel sies 7x+4y=8 å være en lineær ligning i standardform. Husk at når en ligning er gitt i denne formen, er det ganske enkelt å bestemme både avskjæringer x og y.

Hva er standardformen for rasjonelt tall?

Et rasjonelt tall er referert til å være i standardformen, hvis nevneren er et positivt heltall og også telleren og nevneren begge har ingen felles faktor annet enn 1. Husk at to rasjonelle tall med samme nevner kan legges til ved å legge sammen tellerne deres , sammen med samme nevner.

Hva er standardnotasjon og dets regler?

En standardnotasjon er en generell måte å skrive et hvilket som helst tall, ligning eller til og med et uttrykk på i en form som følger visse regler. For å lage et standard eller vitenskapelig notasjonsskjema, start ganske enkelt med å telle sifre til venstre eller høyre fra det eksisterende desimaltegnet. Husk at antall tall som telles vil bli eksponenten, med basis på 10. Tell til venstre, eksponenten er positiv, og hvis du teller til høyre, er den negativ.

Hva er standardformen for en brøk?

Standardform av en brøk sies også å være som standardbrøk. Når både teller og nevner er co-prime, så sies en slik brøk å være i standardform kalkulator. Husk at to tall er co-primtall hvis de ikke har noen felles faktor annet enn 1. Eksempler på brøker i standardform er frac{1}{2}, frac{3}{4}, frac{4}{5}, frac {11}{12}.

Hvorfor bruker vi standardskjema?

Eksperter skildret at standardform eller standardformindeks er indikert som systemet for å skrive tall som kan være ekstremt nyttig for å jobbe med veldig store eller veldig små tall. Og eksperter bruker standardskjemaet mens de jobber for lysets hastighet og avstander mellom galakser, som kan være enorme. Husk at størrelsen på atomer eller bakterier også kan sies å være i standardform siden de er så små. Standard noen ganger referert til som vitenskapelig notasjon.

Hva er standardskjema og generell form?

Vel, ligningen til en sirkel kommer i to former: 1) Standardformen (x – h)^2 + (yk)^2 = r^2. 2) 2) Den generelle formen: x ^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0, hvor D, E, F er konstanter. Hvis ligningen til en sirkel er i standardform, kan du enkelt identifisere sentrum av sirkelen, (h, k), og radiusen, r.

Hva er standardformen for 450?

Standardformen for 450 er 4,5 ganger 10^2.

Avslutter det:

Så skriv inn tall på standardform kalkulator for å konvertere tall på standardform, Scientific E-Notation, Engineering Notation og Real Number-format.

Other Language: Standard Form Calculator .