Calculator-Online.net

KALKULATOR

PÅ NETT

Calculator-Online.net

KALKULATOR

PÅ NETT

Følg oss på:

Your Result is copied!
ADVERTISEMENT

Strømkalkulator

Spenning (V) = Strøm (I) * Motstand (R)

Strøm (P) = Spenning (V) * Strøm (I)

Merk: Bare skriv inn to verdier.

V

KV

mV

A

mA

Ω

W

kW

Legg til denne kalkulatoren på nettstedet ditt

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

På denne plattformen med kalkulator-online kan du finne ut et effektivt verktøy kjent som strømkalkulator. Ja, denne strøm kalkulator om ohmens lovligning som ble avledet av Georg Simon Ohm i 1827. Vel, før vi vet mer om vår kalkulator for ohms lov, la oss fortelle deg om hva som er ohms lov.

Hva er Ohms Lov?

I 1827 ble den matematiske loven om strømpris kalkulator avledet av den bayerske fysikeren Georg Simon Ohm. Det er den mest grunnleggende loven som definerer forholdet mellom strømmen (I), motstanden (R), spenningen (V) og kraften (P). Mer spesifikt definerte (ohms lov) at strømmen (I) gjennom en leder mellom to punkter er direkte proporsjonal med spenningen (V), og er omvendt proporsjonal med motstanden (R).

Ohms lovformel:

Den bayerske fysikeren Georg Simon Ohm utledet en formel der motstandens strøm (I) i ampere (A) = (er lik) motstandens spenning (V) i volt delt på motstanden R i ohm (Ω):

Ohms lovformel er oppgitt som:

Strøm (I) = (Spenning, (V)) / (Motstand, (R)) i ampere, (A)

Hvordan finne strømpris kalkulator blir enkelt med vår enkle strømkalkulator om formel for strøm.

strøm kalkulator:

Teamet til en kalkulator på nettet ga et enkelt og effektivt verktøy kjent som "strømkalkulator" der du lett kan finne ut verdien av spenning (V), strøm (I), effekt (P) og motstand (R) angående enkel ohms lovformel. Imidlertid bør to av disse verdiene være kjent for å finne ut de to gjenværende verdiene. Husk derfor at du vil få resultatene angående standardenhetene du valgte!

Hvordan fungerer strømkalkulator?

Det er ikke nødvendig å holde seg til visse matematiske beregninger for å bestemme verdien av spenning (V), strøm (I), effekt (P) og motstand (R). (Ohm-kalkulatoren) gjør alt for deg i løpet av et par sekunder. strøm kalkulator vår er ikke bare praktisk å bruke, men den fungerer også effektivt! La oss ta en titt!

  • I den ovennevnte ohmslovens kalkulator kan du finne fire felt med henholdsvis spenning (V), strøm (I), motstand (R) og effekt (P)
  • Du må bare skrive inn to av disse verdiene som gjelder SI-enhetene
  • Når du har valgt to verdier og deres SI-enheter, må du bare trykke på beregningsknappen for å få de resterende to verdiene

Som nevnt ovenfor, vil du få resultatene dine angående SI-enhetene du velger før du beregner!

Ohms lovligning:

Ohms lov avledet at mengden strøm (I) gjennom en metalleder i en krets er direkte proporsjonal med spenningen (V) imponert over den, for respektive temperatur. Georg Simon Ohm uttrykte sin oppdagelse i form av en enkel ohm's lovligning som beskriver hvordan spenning, strømpris kalkulator og motstand henger sammen:

V = IR

I denne ohm-lovligningen - spenning (V) er lik strømmen (I) multiplisert med motstand (R). Vel, ved å bruke denne ohmens lovligning manipuleres i to varianter, og løser henholdsvis strøm (I) og motstand (R):

I = E / R og R = E / I

Hvordan beregne strøm?

Kalkulatoren vår for ohmslov fungerer også som en nåværende kalkulator, da den gjelder en enkel strømformel. Når en spenning (V) og motstand er gitt, bør du bruke en formel for strøm. Du kan beregne strøm ved hjelp av den gitte formelen!

Nåværende formel:

[Strøm (I) = Spenning (V) ÷ Motstand (R)] I (forsterkere) = V (volt) ÷ R (Ω)

For eksempel:

Finn strømmen som strømmer gjennom en 3 Ω motstand når en potensiell forskjell på 30 V påføres over den. Løsning:

Strøm (I) = V ÷ R;

I = 30 V ÷ 3 Ω;

I = 10 A.

Hvordan beregne motstand?

En (ohm lovkalkulator) blir også referert til som en motstandskalkulator, da det hjelper deg å beregne motstand. Når en spenning (V) og strøm (I) er gitt, kan du finne ut motstand ved hjelp av en enkel formel for motstandsdyktig.

Motstandsformel:

[Motstand (R) = Spenning (V) ÷ Strøm (I)] R (Ω) = V (volt) ÷ I (forsterkere)

For eksempel:

Finn verdien av ukjent motstand som faller 5 V når 20 mA strømpris kalkulator strømforbruk kalkulator gjennom den. Løsning:

Motstand (R) = Spenning (V) ÷ Strøm (I)

forsterkere;

R = 5 V ÷ 20 mA;

R = 250 Ω

Hvordan beregne spenning?

strømkalkulator ovenfor er pålitelig for å gjøre det! Når strøm og motstand er kjent, kan du enkelt finne ut spenningen ved hjelp av en enkel spenningsformel:

Spenningsformel:

[Spenning (V) = Strøm (I) x Motstand (R)] V (volt) = I (forsterkere) x R (Ω)

For eksempel:

Finn spenningen som brukes over 15 kΩ motstander når 10 mA strøm strømmer gjennom den. Løsning:

Spenning (volt) = Strøm (ampere) x Motstand (Ω);

V = 10 mA x 15 kΩ;

V = 150 V.

Hvordan beregne kraft?

Ovennevnte kalkulator hjelper deg med å beregne effekten ved hjelp av en enkel effektformel. Hvis spenning og strømpris kalkulator er gitt, kan du enkelt beregne verdien av effekten.

Kraftformel: Effekt (P) = Spenning (V) * Strøm (I)

For eksempel:

Hvis anvendelsen av 15 spenningspotensialfall over en motstand resulterer i 10 mA strøm som strømmer gjennom den, hvordan kan du evaluere strømforbruk kalkulator som er spredt over den.

Løsning: P = V * I;

P = 15 V * 10 mA;

P = 0,15 W

Vel, vet at det er på tide å vite om lovens begrensninger.

Begrensninger av strøm kalkulator:

  • Husk at loven til ohm ikke kan brukes på ensidige nettverk - Disse nettverkene inneholder ensidige elementer, inkludert diode, transistorer, etc., betyr at disse elementene ikke har samme spenningsstrømrelasjon for begge strømretninger
  • Optimistiske studier avslører at ohmens lov ikke brukes på ikke-lineære elementer - dette er elementene som ikke har strøm nøyaktig proporsjonal med den påførte spenningen, noe som betyr at motstandsverdien til disse elementene endres for forskjellige verdier av spenning og strømforbruk kalkulator. Eksemplene på de ikke-lineære elementene er tyristor, lysbue osv

Avsluttende ord av kalkulator-online:

strømkalkulator vår er et greit verktøy som bruker enkel ohms lovformel for å finne ut Spenning (V), Motstand (R). Strøm (I) og Strøm (P).  

Other Languages: Ohms Law Calculator, Ohms Lov Lommeregner, Ohmsches Gesetz Rechner, Ohmin Laki Laskuri, Kalkulator Ampere Watt, Расчет Мощности, Ohm Hesaplama, Prawo Ohma Kalkulator, Calculadora Lei De Ohms, حساب قانون أوم, Calculateur Loi D'ohm, Calculadora Ley De Ohm, Calcolatore Ohm, オームの法則 計算, Ohmův Zákon Kalkulačka, 옴의 법칙 계산자

Online Calculator

KALKULATOR

PÅ NETT

Få det enkle å regne ut hva som helst fra kilden til calculator-online.net

Send oss en e-post på

[email protected]

© Opphavsrett 2024 av Calculator-Online.net