Calculator-Online.net

KALKULATOR

PÅ NETT

Calculator-Online.net

KALKULATOR

PÅ NETT

Følg oss på:

Your Result is copied!
ADVERTISEMENT

Potens Kalkulator

Legg til denne kalkulatoren på nettstedet ditt

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
En online potens kalkulator som hjelper deg med å beregne verdien av et positivt eller negativt heltall hevet til hvilken som helst kraft. Denne brøkeks potenskalkulator viser også resultatene av brøkstyrken til et hvilket som helst tall. Dette nyttige innholdet vil dekke alle relaterte emner, hvordan man beregner det manuelt og mye mer interessante data. Men begynner med noen grunnleggende! Les videre! Du kan også bruke vår online vitenskapelige notatkalkulator som lar deg legge til, trekke fra, multiplisere eller dele alle tall i vitenskapelig notasjon.

Hva er en eksponent?

I matematikk indikerer det hvor mange kopier av et tall som multipliserer sammen. For eksempel; 74, 7 er base og 4 er eksponenten. I dette eksemplet multipliseres 4 eksemplarer av 7 sammen for å gi 2401 7 * 7 * 7 * 7. Det er veldig enkelt å gjøre beregningene med små verdier, men for store og desimale baser eller for negative eller desimale store krefter, bruk vår online potens kalkulator.

Grunnleggende regler:

Det er noen grunnleggende regler for eksponentiering:

Produktregel:

Når du multipliserer et basisuttrykk med to forskjellige eksponenter, er den resulterende av begge maktene basens kraft. E; g \ (a ^ m.a ^ n = a ^ {m + n} \)

Kvotientregel:

Når man deler en basisperiode med to forskjellige eksponenter, er forskjellen mellom begge maktene basens kraft. E; g \ (a ^ m / a ^ n = a ^ {m-n} \)

Null regel:

Eksponenten for et hvilket som helst tall vil være lik 1. E; g b0 = 1 Hvor b er et helt tall (positivt eller negativt). Du kan også prøve vår online logg og antilog-kalkulator som er den omvendte eksponentfunksjonen.

Hvordan beregne eksponenter for et heltall (trinnvis):

Beregningene for kraft blir enkle med denne potenskalkulator, som hjelper til med å gjøre beregningene for alle heltallene (negative, positive, brøker). Fram til manuelt eksempel: Eksempel: Finn 3 til makten 7? Løsning: Formelen er: \ ((x) ^ n = x * x * x * x * …… ..n \) Her er x 3 og n er 7. Så, \ ((3) ^ 7 = 3 * 3 * 3 * 3 * 3 * 3 * 3 \) \ ((3) ^ 7 = 2187 \) Videre, hvis du har negative eller brøkdeler eller eksponenter, så prøv vår online negative potens kalkulator som hjelper deg med å bestemme de raske resultatene av negative eller brøkdelte innganger.

Hvordan bruke Online potens kalkulator:

Bare følg trinnene for nøyaktige resultater. Sveip på! Innganger:
  • Først og fremst skriver du inn grunnverdien.
  • Deretter angir du kraften hvor mange ganger en base multipliserer med seg selv.
  • Til slutt klikker du på beregne-knappen.
Utganger: Når du har angitt i alle de angitte feltene, viser kalkulatoren:
  • Verdien av dine inndata.
  • Trinnvise beregninger.

Sluttnotat:

Nå blir det veldig enkelt å beregne eksponenter for negative og positive heltall med denne online potens kalkulator. Dette verktøyet fungerer best for både studenter og fagpersoner. Other languages: Exponent Calculator, Kalkulator Potęg, Kalkulator Eksponen, Üslü Sayı Hesaplama, Potenzrechnung, 指数計算, 지수 계산기, Mocniny Kalkulačka, Calculadora De Potencia, Calcul Puissance, Calculadora De Potencias, Calcolo Potenza, Калькулятор Экспоненты, Potenssi Laskin.
Online Calculator

KALKULATOR

PÅ NETT

Få det enkle å regne ut hva som helst fra kilden til calculator-online.net

Send oss en e-post på

[email protected]

© Opphavsrett 2024 av Calculator-Online.net