Calculator-Online.net

KALKULATOR

PÅ NETT

Calculator-Online.net

KALKULATOR

PÅ NETT

Følg oss på:

Your Result is copied!
ADVERTISEMENT

Matte Kalkulator

 
0
sin
cos
tan
π
e
sin-1
cos-1
tan-1
ln
log
y√x
3√x
√x
ex
10x
xy
x3
x2
(
)
1/x
%
n!
7
8
9
+
del
4
5
6
AC
1
2
3
×
M+
0
.
=
÷
M-
±
RND
Ans
EXP
MR

Legg til denne kalkulatoren på nettstedet ditt

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Den elektroniske matematikkkalkulatoren har som mål å hjelpe komplekse matematiske operasjoner, inkludert addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, logaritme, eksponentialer, trigonometriske operasjoner, matematiske ligninger og mer, med letthet og effektivitet.

Matematikkløser Og Dag-Til-Dag-Beregninger:

Vitenskapelig kalkulator er et verktøy i vårt daglige liv, som effektiviserer de numeriske oppgavene og gir effektivitet i komplekse beregninger. Fra grunnleggende aritmetikk til mer kompleks, fungerer kalkulatoren som pålitelige følgesvenner i våre daglige aktiviteter.

Visse evner som støttes av matematikk er kraften til gyldig og logisk resonnement, kreativitetskunst, abstrakte tenkemønstre, evne til å tenke kritisk, ferdigheter til å løse et problem og effektive kommunikasjonsferdigheter.

Alle disse egenskapene gir en måte å løse matematiske problemer effektivt.

Grunnleggende Operasjoner i Matematikk:

Det er mange grunnleggende matematiske operasjoner som gir grunnleggende for å løse alle problemene. Selv matematikkkalkulatorer bruker alle operasjonene til å løse enkle så vel som kritiske matematikkoppgaver. Noen av dem er omtalt nedenfor.

Tillegg (+):

I aritmetikk vil prosessen med å legge til to tall resultere i den samlede verdien eller summen av de to opprinnelige verdiene kombinert. Noen av de grunnleggende instruksjonene er listet opp nedenfor:

 • Hvis du har to positive verdier, så: positiv + positiv = positivt svar.
 • Hvis du har to negative verdier, må du legge dem til først, men svaret vil bli skrevet med et negativt fortegn.

Eksempel:

 • 3 + 2 = 5
 • 5+ (-8) = –3
 • 1 + 1 + 1 + 1 = 4

Subtraksjon (-):

 • Det er operasjonen der vi tar to forskjellige tall for å måle forskjellen deres.
 • Hvis du har to tall med forskjellige fortegn og du vil trekke dem fra, glem tegnene for en stund. Trekk nå de mindre verdiene fra den større. Sett nå tegnet med større tall med svaret.

Eksempel:

 • 3 – 2 = 1
 • -3 - (+2) = -1
 • -3 -4 = -7

Multiplikasjon (x):

Operasjonen av multiplikasjon representerer addisjon av like grupper. For eksempel, 3×4 =12. I dette eksemplet er 3 og 4 kjent som faktorer mens 12 er kjent som produktet.

 • Ethvert tall som multipliseres med 0 vil gi resultatet 0
 • Ethvert tall som blir multiplisert med 1 vil gi samme tall som et resultat
 • Hvis du multipliserer et hvilket som helst tall to, vil det opprinnelige tallet bli dobbelt

Eksempel:

 • 2 x 3 = 6
 • 3 x -3 = -9
 • 14 x 0 = 0

Divisjon (÷):

Divisjon er en prosess for å dele opp enhver verdi i like deler. For eksempel, hvis det er 10 sjokolader, og 2 søsken ønsker å dele dem likt, vil hver etter inndeling få 5 sjokolader. 10 delt på 2 = 5.

 • Hvis du vil dele 0 med et annet tall, vil svaret være 0
 • Hvis du deler et tall med 1, vil svaret forbli det samme som det opprinnelige tallet

Eksempel:

 • 10 ÷ 5 = 2
 • 35 ÷ 7 = 5

Prosentandel (%):

Operasjonen av prosent er et tall som også representerer en brøkdel av 100.

 • Prosentandel har formel i manuelle beregninger = (Del / Hel) x 100

Eksempel:

 • 10 % av 50 = 5
 • 3/10 x 100 % = 30 %
 • 50 % av 12 = 6

Trignometriske Funksjoner:

Trigonometriske funksjoner er et sett med funksjoner som relaterer vinklene til en rettvinklet trekant til forholdet mellom sidene. De er grunnleggende begreper i trigonometri, en gren av matematikken som er opptatt av trekanter og deres egenskaper. Denne kalkulatoren kan også brukes til å finne ut de grunnleggende trigonometriske forholdstallene (sinus, cosinus, tangens) til varierende grad av nøyaktighet og kompleksitet.

Logaritme:

En logaritme er en matematisk funksjon som forteller deg hvilken eksponent du trenger for å heve et grunntall for å få et annet tall. Enkelt sagt er det som å finne den "skjulte kraften" til et tall basert på et annet spesifikt tall.

Brøker:

 • I matematikk representerer begrepet brøk et tall som er en del av en helhet.
 • Den består i utgangspunktet av en teller og en nevner.
 • I brøken representerer telleren mengden av ekvivalente deler av en helhet.
 • I brøken er nevneren hele antallet deler som utgjør hele.

Other Languages: Math Calculator, Kalkulator Scientific, Bilimsel Hesap Makinesi, Kalkulator Naukowy, Mathe Rechner, 関数電卓, Vědecká Kalkulačka, Calculadora Cientifica, Calculatrice Scientifique, Calculadora Cientifica, Научный Калькулятор, Calcoli Matematici, Funktiolaskin, Matematik Lommeregner

Online Calculator

KALKULATOR

PÅ NETT

Få det enkle å regne ut hva som helst fra kilden til calculator-online.net

Send oss en e-post på

[email protected]

© Opphavsrett 2024 av Calculator-Online.net