Calculator-Online.net

KALKULAČKA

ONLINE

Calculator-Online.net

KALKULAČKA

ONLINE

Následuj nás na:

Your Result is copied!
ADVERTISEMENT

Vědecká Kalkulačka

 
0
sin
cos
tan
π
e
sin-1
cos-1
tan-1
ln
log
y√x
3√x
√x
ex
10x
xy
x3
x2
(
)
1/x
%
n!
7
8
9
+
del
4
5
6
AC
1
2
3
×
M+
0
.
=
÷
M-
±
RND
Ans
EXP
MR

Přidejte si tuto kalkulačku na svůj web

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Online matematická kalkulačka si klade za cíl pomáhat při složitých matematických operacích, včetně sčítání, odčítání, násobení, dělení, logaritmu, exponenciál, goniometrických operací, matematických rovnic a dalších, snadno a efektivně.

Matematický Řešitel a Každodenní Výpočty:

Vědecká kalkulačka je nástroj v našem každodenním životě, který zefektivňuje numerické úlohy a přináší efektivitu do složitých výpočtů. Od základní aritmetiky až po složitější, kalkulačka slouží jako důvěryhodní společníci při našich každodenních činnostech. Určité schopnosti, které jsou podporovány matematikou, jsou síla platného a logického uvažování, umění kreativity, abstraktní vzorce myšlení, schopnost kriticky myslet, dovednosti řešit problém a efektivní komunikační dovednosti. Všechny tyto vlastnosti poskytují způsob, jak efektivně řešit matematické problémy.

Základní Operace v Matematice:

Existuje mnoho základních matematických operací, které poskytují základy pro řešení všech problémů. Dokonce i matematické kalkulačky používají všechny operace k řešení jednoduchých i kritických matematických problémů. Některé z nich jsou popsány níže.

Doplnění (+):

V aritmetice bude výsledkem procesu sčítání dvou čísel celková hodnota nebo součet těchto dvou původních hodnot dohromady. Některé ze základních pokynů jsou uvedeny níže:
 • Pokud máte dvě kladné hodnoty, pak: kladná + kladná = kladná odpověď.
 • Pokud máte dvě záporné hodnoty, musíte je nejprve sečíst, ale odpověď bude napsána se znaménkem záporu.
Příklad:
 • 3 + 2 = 5
 • 5+ (-8) = -3
 • 1 + 1 + 1 + 1 = 4

Odečítání (-):

 • Je to operace, ve které vezmeme dvě různá čísla, abychom změřili jejich rozdíl.
 • Pokud máte dvě čísla s různými znaménky a chcete je odečíst, na chvíli na znaménka zapomeňte. Nyní odečtěte menší hodnoty od větší. Nyní k odpovědi vložte znaménko většího čísla.
Příklad:
 • 3 – 2 = 1
 • -3 - (+2) = -1
 • -3-4 = -7

Násobení (x):

Operace násobení představuje sčítání stejných skupin. Například 3×4 = 12. V tomto příkladu jsou 3 a 4 známy jako faktory, zatímco 12 je znám jako produkt.
 • Jakékoli číslo, které bude vynásobeno 0, dá výsledek 0
 • Jakékoli číslo, které bude vynásobeno 1, dá ve výsledku stejné číslo
 • Pokud vynásobíte libovolné číslo dvě, pak se původní číslo stane dvojnásobkem
Příklad:
 • 2 x 3 = 6
 • 3 x -3 = -9
 • 14 x 0 = 0

Divize (÷):

Dělení je proces rozdělování jakékoli hodnoty na stejné části. Pokud je například 10 čokolád a 2 sourozenci si je chtějí rozdělit rovným dílem, pak každý podle dělení dostane 5 čokolád. 10 děleno 2 = 5.
 • Pokud chcete dělit 0 jakýmkoli jiným číslem, odpověď bude 0
 • Pokud vydělíte libovolné číslo 1, pak odpověď zůstane stejná jako původní číslo
Příklad:
 • 10 ÷ 5 = 2
 • 35 ÷ 7 = 5

Procento (%):

Operace procent je číslo, které také představuje zlomek 100.
 • Procento má vzorec v ručních výpočtech = (část / celek) x 100
Příklad:
 • 10 % z 50 = 5
 • 3/10 x 100 % = 30 %
 • 50 % z 12 = 6

Trignometrické Funkce:

Goniometrické funkce jsou množinou funkcí, které spojují úhly pravoúhlého trojúhelníku s poměry jeho stran. Jsou to základní pojmy v trigonometrii, odvětví matematiky zabývající se trojúhelníky a jejich vlastnostmi. Pomocí této kalkulačky lze také zjistit základní goniometrické poměry (sinus, kosinus, tečna) s různou přesností a složitostí.

Logaritmus:

Logaritmus je matematická funkce, která vám říká, jaký exponent potřebujete ke zvýšení základního čísla, abyste získali další číslo. Jednoduše řečeno, je to jako najít „skrytou sílu“ čísla na základě jiného konkrétního čísla.

Zlomky:

 • V matematice pojem zlomek představuje číslo, které je součástí celku.
 • V podstatě se skládá z čitatele a jmenovatele.
 • Ve zlomku čitatel představuje množství ekvivalentních částí celku.
 • Ve zlomku je jmenovatelem celý počet částí, které tvoří daný celek.
Other Languages: Math Calculator, Kalkulator Scientific, Bilimsel Hesap Makinesi, Kalkulator Naukowy, Mathe Rechner, 関数電卓Calculadora Cientifica, Calculatrice Scientifique, Calculadora Cientifica, Научный Калькулятор, Calcoli Matematici, Funktiolaskin, Matematik Lommeregner, Matte Kalkulator
Online Calculator

KALKULAČKA

ONLINE

Získejte snadnost výpočtu čehokoli ze zdroje calculator-online.net

Napište nám na adresu

[email protected]

© Autorská práva 2024 podle Calculator-Online.net