ADVERTISEMENT
FEEDBACK

Adblocker Detected

ad
Uh Oh! It seems you’re using an Ad blocker!

We always struggled to serve you with the best online calculations, thus, there's a humble request to either disable the AD blocker or go with premium plans to use the AD-Free version for calculators.

Disable your Adblocker and refresh your web page 😊

lcm Calculator

Nejmenší Společný Násobek Kalkulačka

Zadejte čísla (Oddělené čárkami) :

Metoda:

ADVERTISEMENT
Dostaň Widget!

PŘIDEJTE TENTO VÝPOČET NA SVÉ WEBOVÉ STRÁNKY:

Přidejte si na svůj web nejméně běžnou vícenásobnou kalkulačku, abyste mohli snadno používat tuto kalkulačku přímo. S účtem tohoto widgetu se budete cítit bezproblémově, protože je 100% zdarma, snadno se používá a můžete si jej přidat na více online platforem.

K dispozici v aplikaci

Stáhněte si nejméně běžnou aplikaci pro více kalkulaček pro svůj mobil, abyste si mohli vypočítat své hodnoty v ruce.

app

Online kalkulačka nejmenší společný násobek pomáhá najít nejméně běžný násobek (nsn) ze dvou až deseti nebo více čísel krok za krokem pomocí různých metod výpočet NSN. Tato online nejméně běžná vícenásobná kalkulačka vám umožňuje odhadnout nejnižší množství, které je násobkem dvou nebo více čísel. Pokračujte v čtení, abyste o tom věděli
jak najít nejméně běžný násobek s různými metodami krok za krokem, vzorci pro každou metodu a mnoha dalšími termíny souvisejícími s nsn.

Začněme se základní definicí NSN.

Číst dál!

Co je nejméně běžný násobek (NSN)?

Nejméně společný násobek, známý také jako nejnižší společný násobek, je základní matematická funkce, která určuje nejmenší celé číslo, které je dělitelné každým z celých čísel. Před provedením sčítání a odčítání zlomků s různými jmenovateli je užitečné převést všechny zlomky tak, aby jmenovatel byl nejméně běžným násobkem. V tomto případě se lcm označuje také jako nejméně běžný jmenovatel (LCD).

Jednoduše tedy zvažte naši kalkulačku s minimálním společným faktorem, která vám pomůže najít nejméně běžný vícenásobný krok za krokem pro váš matematický problém.

Kalkulačka online také poskytla nejlepší kalkulačku zlomků, která pomáhá při sčítání, odčítání, násobení a dělení 2 nebo 3 zlomků.

Jak najít NSNs různými metodami krok za krokem?

Zde je pět diskutovaných metod výpočet nejmenší společný násobek a ruční výpočet pro každou metodu. Tento vyhledávač nsn používá následující vzorce pro každou metodu k vyhledání lcm dané datové sady.

Výpisem násobků (metoda brutální síly):

Nejmenší společný násobek (NSN) lze vypočítat uvedením všech násobků daných celých čísel, dokud není dosaženo shodného celého čísla. Tato metoda je také známá jako metoda Brute-Force.

Zde máme příklad, jak vyjasnit koncept výpočtu uvedením násobků.

Podle metody největšího společného faktoru (GCF):

Třetí proveditelná metoda pro výpočet nsn celých čísel je metodou největšího společného faktoru. Je také známá jako metoda největšího společného dělitele. Postup, jak najít nejméně běžný násobek s metodou GCF, je rozdělit produkt čísel na jejich největší společný faktor. Vzorec pro vyhledání lcm pomocí této metody je následující:

Metodou Cake / Ladder:

Metoda dortu zjistí nsn daných čísel pomocí jednoduchého dělení. Lidé používají metodu dort / žebřík k vyhledání nejméně běžného násobku, protože je to nejjednodušší způsob, jak určit lcm. Zkusme příklad této metody.

Podle metody dělení:

Metoda dělení je poslední metoda, kterou náš kalkulačka nejmenší společný násobek používá k nalezení nejnižšího společného násobku. Tato nejnižší společná vícenásobná kalkulačka vám umožňuje najít nsn libovolné množiny čísel dlouhým dělením čísel s hlavními faktory. Máme příklad, jak tuto koncepci vyčistit.

Jaké jsou vlastnosti nejméně společného vícenásobného (NSN)?

Níže jsou popsány různé vlastnosti nejméně společného násobku,

Nejméně společný násobek (NSN) je komutativní:

Lcm obou čísel je komutativní, tj

NSN(a, b) = NSN (b, a)

Nejméně společný násobek (NSN) je asociativní:

Nejnižší společný násobek tří čísel je asociativní,

NSN (a, b, c) = NSN(NSN(a, b), c) = NSN (a, NSN(b, c))

Nejméně společný násobek (NSN) je distribuční:

Nejnižší společný násobek čísel je distribuční,

NSN (da, db, dc) = dNSN (a, b, c)

Kde d je jakákoli konstanta.

O nejméně společná vícenásobná kalkulačka:

Jednoduchá kalkulačka (lcm) vám umožní najít nejnižší společný činitel (nsn) nebo nejméně společný jmenovatel (lcd) dvou nebo n čísel.

Tento vyhledávač lcm pomáhá vypočítat nsn (nejméně běžný násobek) krok za krokem odpovídajícím následujícím metodám:

  • Žádné (Jednoduchá metoda pro zjednodušení nsn)
  • Metoda výpisu násobků.
  • Prime faktorizační metoda.
  • Metoda GCF.
  • Metoda dort / žebřík.
  • Metoda dělení

Jak najít nejméně společný násobek by Nejméně společný vyhledávač více:

Nalezení nejméně běžného násobku čísel je díky této kalkulaci nejméně společného faktoru snadné. Chcete-li najít nsn, musíte postupovat podle uvedených kroků.

Číst dál!

Vstupy:

Nejprve musíte zadat čísla, pro která chcete vypočítat nejméně běžný násobek (NSN).

Poté vyberte metodu výpočet nejmenší společný násobek z rozevíracího seznamu této nejnižší běžné vícenásobné kalkulačky. Může to být „None (Simple)“, „Listing multiples“, „Prime factorization“, „GCF“, „Cake / ladder“ nebo „By division method“.

Nakonec stiskněte tlačítko „vypočítat“.

Výstupy:

Jakmile vyplníte všechna pole této nejméně běžná vyhledávací kalkulačka, zobrazí se vám,

Nejmenší společný násobek (NSN) čísel podle vybrané metody.

Kompletní výpočty krok za krokem pro vybranou metodu.

Skutečný problém NSN:

Ve stacionárním balení jsou modré tužky v balení po 16, zatímco červené tužky v balení po 19. Pokud chceme koupit stejný počet obou tužek, najděte nejmenší počet modrých tužek, které musíme koupit.

V tomto problému ze skutečného světa je velmi obtížné znát odpověď, potom nejméně běžný násobek je účinným měřítkem k určení odpovědi.

Tato kalkulačka nejmenší společný násobek tedy ukazuje postupný výpočet vašich skutečných problémů.

Časté dotazy (FAQ):

Co je NSN 12 15 a 21?

Nejmenší společný násobek 12,15 a 21 je 420.

Co je NSN 4 a 8?

8 je nejméně běžný násobek 4 a 8. Tato NSN kalkulačka vám pomůže vypočítat lcm čísel podle různých metod.

Jaký je NSN 24 a 36?

Nejmenší společný násobek (NSN) 24 a 36 je nejmenší číslo, které je přesně dělitelné 24 a 36,72 je nejmenší číslo, které dělí 24 a 36 a dává nulové zbytky.

Co je NSN pro 24 a 300 metodou primární faktorizace?

Pro nalezení nejméně společného násobku metodou prime factorizace musíme napsat faktory obou čísel,

Prime faktory 24 = 2 × 2 × 2 × 3

Hlavní faktory 300 = 2 × 2 × 3 × 5 × 5

NSN= 2 × 2 × 3 × 2 × 5 × 5

NSN= 600

Co je NSN 15 a 20?

Tato nejméně běžná vícenásobná kalkulačka určuje nsn 15 a 24, nejmenší číslo je 60, což přesně dělí 15 a 24. NSN14 a 24 je tedy 60.

Co je příkladem NSN?

Násobek je číslo, které získáte při vynásobení čísla celým číslem. Příklad: násobky 9 jsou 9,18,27,36,45,54,63,72,81, …

Co je NSN10 15 a 20?

Nejmenší společný násobek (NSN) 10,15 a 20 je 60, což je určeno vynásobením běžných a neobvyklých hlavních faktorů.

Konečná poznámka (NSN):

Nejméně běžný násobek je velmi užitečný v problémech reálného světa i v matematice, zejména při sčítání, odčítání a porovnávání zlomků. NSN čísel pomáhá najít rychlé řešení a šetří čas studentů během zkoušky. Online kalkulačka nejmenší společný násobek také provede výpočty nsn pro větší nebo větší sady čísel přesně.

 

Other Languages: LCM Calculator, Kalkulator Kpk, Ekok Hesaplama, Calculadora De Mmc, Nww Kalkulator, KGV Rechner, НОК Калькулятор, 最小公倍数 計算, 최소공배수 계산기, Minste Felles Multiplum Kalkulator, Calcul PPCM