Calculator-Online.net

CALCULATOR

ONLINE

Calculator-Online.net

Calculator

Online

Your Result is copied!
ADVERTISEMENT

Tangens Kalkulačka

degrees (deg)

radians (rad)

milliradians (mrad)

* π rad (pirad)

tangent Graph

Add this calculator to your site

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Pomocí online tangens kalkulačka můžete vypočítat hodnoty tangenty pro daný úhel ve stupních, radiánech, m radiánech nebo pi (π) radiánech. Goniometrická kalkulačka tangens rychle vyřeší spleť (α) pro danou funkci. Dále se dozvíte o tangenciálním vzorci, o tom, jak najít tangens, o jeho pravidlech, tabulce a grafu a o některých dalších relevantních výrazech!

Co je Tangent?

Tangenta je jednou ze tří trigonometrických funkcí a je zkrácena jako „tan“. V pravém trojúhelníku lze tečnu úhlu definovat jako poměr mezi délkou opačné strany a délkou sousední strany. Naše tangens kalkulačka používá daný tangenciální vzorec k nalezení hodnoty tangenty (x).

Tečný vzorec:

 • Tan vzorec je: tan (α) = naproti a / sousedící b
 • Tečnu úhlu α lze reprezentovat ve stupních, radiánech, m radiánech nebo pi radiánech.
Dále lze tangens úhlu definovat jako sinus dělený kosinem. Tangenciální vzorec tan funkce je tedy definován \ [tanx = \ frac {(sinx)} {(cosx)} \] Kde sin (x) je sinusová funkce a cos (x) je kosinusová funkce. Online bezplatná kosinová kalkulačka dále pomáhá vypočítat kosinovou hodnotu daného úhlu ve stupních, radiánech, mili-radiánech a π radiánech.

Zákon tečen:

Zákon tečny zobrazuje vztah mezi tečnami dvou úhlů a protilehlých délek stran. Potom pravoúhlý trojúhelník ABC, ve kterém strany opačné k toA, ∠B a ∠C jsou a, b a c. Podle zákona tečen máme tedy následující vztah: $$ \ frac {ab} {a + b} = \ frac {tan (\ frac {1} {2} (ab))} {tan (\ frac {1} {2} (a + b))} $ $ Bezplatná online kalkulačka Arctan vám však umožňuje vyřešit funkci inverzní tangenty v radiánech, stupních a různých jednotkách.

Jak najít tečnu úhlu?

Z výše uvedeného vzorce již víme, že abychom našli tečnu úhlu, rozdělíme délku protikladu o délku sousední strany. Stačí tedy zadat hodnoty do níže uvedeného vzorce a najít tangenciální hodnotu anděla: \ [tan (α) = \ frac {a} {b} \] Příklad: Jak tangens kalkulačka hodnotu anděla, když je délka opačné strany úhlu rovna 14 a sousední strana je rovna 7? Použijte rovnici opálení a vložte hodnoty: \ [tan (α) = \ frac {a} {b} \] \ [= \ frac {7} {14} = \ frac {1} {2} = 0,5. \] K výpočtu výše uvedené hodnoty této trigonometrické funkce můžete okamžitě použít online kalkulačku tečny.

Tečný graf:

 • V grafu Tangens funkce pro různé úhly tvoří více křivek.
 • Křivky začínají od nižších hodnot a pohybují se směrem k vyšším hodnotám.
 • Nikdy se nedotknou úhlů v úhlu 90 ° nebo 270 °.
 • Tangensový graf bude vždy mezi záporným a kladným nekonečnem.

Tečná tabulka:

Následující tangenciální tabulku lze použít jako rychlou referenční příručku k vyhledání hodnoty opálení jakéhokoli úhlu od 0 do 180 stupňů.
x (°) x (rad.) opálení (x)
π/6 0
30° π/5 0.577350
45° π/4 1
60° π/3 1.732051
90° π/2 undefined
120° 2π/3 -1.732051
135° 3π/4 0.707107
150° 5π/6 -0.577350
180° π 0
Pokud však chcete vypočítat hodnotu tečny anděla, která v tabulce chybí, použijte tangenciální kalkulačku. Online sinusový kalkulátor navíc určí sinusové trigonometrické hodnoty pro daný úhel ve stupních, radiánech nebo radiánech π.

Jak funguje Tangens Calculator?

tangens kalkulačka provede nejpřesnější výpočty a podle těchto kroků zjistíte své tečné hodnoty:

Vstup:

 • Zadejte úhel, pro který chcete hodnotu tečny.
 • Nyní z rozbalovací nabídky vyberte radián, stupeň, m radián nebo π radián.
 • Stiskněte tlačítko pro výpočet tangens.

Výstup:

kalkulačka tangens zobrazí výsledky podle tečného vzorce:
 • Zobrazí tečnou hodnotu pro daný úhel ve stupních nebo radiánech (pi nebo m radiánech).
 • Kliknutím na tlačítko přepočítat lze provést neomezené výpočty.

Časté dotazy:

Jak vyřešíte tan 1?

Lze jej zjednodušit, protože úhel se rovná tan (-1). V případě jednotkové kružnice se tan (1) rovná pi / 4. Podle „Odds and Evens Identity“ se tan (-x) rovná -tan (x).

Co je Tan inverze nekonečna?

\ [Tan 90 ° = ∞ \] \ [Tan π / 2 = ∞ \] Proto, \ [tan-1 (∞) = π / 2 nebo tan-1 (∞) = 90 ° \]

Je Tan rovno Y X?

Podle definice jednotkového kruhu tan (theta) se rovná = \ frac {x} {y} nebo tan (theta) = sin (theta) / cos (theta). Funkce tangens bude záporná pokaždé, když jsou sinus nebo kosinus záporné. Tangent je však také ekvivalentní se sklonem terminální strany.

Co je tečna v počtu?

V výpočet tangens definovat jako přímku sklonu křivky v jakémkoli konkrétním bodě. Je to čára, která se dotkne křivky v určitém bodě, který má stejný směr jako křivka.

Závěr:

Tato tangens kalkulačka vám pomůže najít tečnou jakéhokoli úhlu, který chcete. Je to skvělá pomoc pro studenty i profesionály, kteří se zabývají složitými úhly a jejich aplikacemi v různých oborech. kalkulačka tangens nevyžaduje, abyste si pamatovali vzorec opálení a hodnoty pro společný úhel pro rychlé výpočty. Other Languages: Tangent Calculator, Tanjant Hesaplama, Kalkulator Stycznej, Kalkulator Tan, Tangenten Rechner, Tan 計算Calcul Tangente, Calculadora Tangente, Calcolo Tan, Калькулятор Тангенса.
Online Calculator

CALCULATOR

ONLINE

Získejte snadnost výpočtu čehokoli ze zdroje calculator-online.net

Napište nám na adresu

[email protected]

© Copyrights 2024 by Calculator-Online.net