Calculator-Online.net

CALCULATOR

ONLINE

Calculator-Online.net

Calculator

Online

Categories

Your Result is copied!
ADVERTISEMENT

Kalkulator Stycznej

degrees (deg)

radians (rad)

milliradians (mrad)

* π rad (pirad)

tangent Graph

Add this calculator to your site

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Użyj internetowego kalkulator stycznej, aby obliczyć wartości stycznych dla danego kąta w stopniach, radianach, m radianach lub radianach pi (π). Kalkulator trygonometryczny szybko rozwiąże splot (α) dla danej funkcji. Dodatkowo dowiesz się o formule stycznej, jak znaleźć styczną, jej zasadach, tabeli i wykresie oraz kilku innych istotnych terminach!

Co to jest styczna?

Styczna jest jedną z trzech funkcji trygonometrycznych i jest w skrócie określana jako „tan”. W trójkącie prostokątnym styczną kąta można zdefiniować jako stosunek długości przeciwległego boku do długości sąsiedniego boku. Nasz kalkulator tan wykorzystuje podaną formułę stycznej, aby znaleźć wartość stycznej (x).

Formuła styczna:

 • Wzór na tan to: tan (α) = naprzeciwko a / sąsiednie b
 • Styczną kąta α można przedstawić w postaci stopni, radianów, m radianów lub pi radianów.
Ponadto styczną kąta można zdefiniować jako sinus podzielony przez cosinus. Zatem formuła styczna funkcji tan jest zdefiniowana przez \ [tanx = \ frac {(sinx)} {(cosx)} \] Gdzie sin (x) to funkcja sinus, a cos (x) to funkcja cosinus. Ponadto internetowy darmowy kalkulator cosinusa pomaga obliczyć wartość cosinusa danego kąta w stopniach, radianach, mili-radianach i π radianach.

Prawo stycznych:

Prawo stycznej przedstawia związek między stycznymi dwóch kątów a przeciwnymi długościami boków. Następnie trójkąt prostokątny ABC, w którym boki przeciwne do ∠A, ∠B i ∠C są a, b i c. Zatem zgodnie z prawem stycznych mamy następującą relację: $$ \ frac {ab} {a + b} = \ frac {tan (\ frac {1} {2} (ab))} {tan (\ frac {1} {2} (a + b))} $ $ Jednak darmowy internetowy kalkulator Arctan umożliwia równanie stycznej funkcji odwrotnej stycznej w radianach, stopniach i innych jednostkach.

Jak znaleźć styczną kąta?

Z powyższego wzoru wiemy już, że aby znaleźć styczną kąta, podzielimy długość przeciwnej strony przez długość sąsiedniego boku. Po prostu umieść wartości w poniższym wzorze, aby znaleźć wartość styczną anioła: \ [tan (α) = \ frac {a} {b} \] Przykład: Jak kalkulator stycznej anioła, gdy długość przeciwnej strony kąta jest równa 14, a sąsiedni bok równy jest 7? Zastosuj równanie stycznej i wpisz wartości: \ [tan (α) = \ frac {a} {b} \] \ [= \ frac {7} {14} = \ frac {1} {2} = 0,5. \] Chociaż możesz użyć internetowego kalkulatora stycznych, aby natychmiast obliczyć powyższą wartość tej funkcji trygonometrycznej.

Wykres styczny:

 • Na wykresie Funkcja styczna dla różnych kątów tworzy wiele krzywych.
 • Krzywe będą rozpoczynać się od niższych wartości i przesuwać się w kierunku wyższych wartości.
 • Nigdy nie dotkną kątów 90 ° lub 270 °.
 • Wykres styczny zawsze będzie przechodził między ujemną i dodatnią nieskończonością.

Tabela styczna:

Poniższa tabela stycznych może być użyta jako skrócona instrukcja do znalezienia wartości tan dla dowolnego kąta, odpowiednio od zera do 180 stopni.  
x (°) x (rad.) opalenizna (x)
π/6 0
30° π/5 0.577350
45° π/4 1
60° π/3 1.732051
90° π/2 undefined
120° 2π/3 -1.732051
135° 3π/4 0.707107
150° 5π/6 -0.577350
180° π 0
Jeśli jednak chcesz obliczyć wartość styczną anioła, którego brakuje w tabeli, użyj kalkulatora stycznej. Ponadto kalkulator sinusoidalny online określi wartości trygonometryczne sinusa dla danego kąta w stopniach, radianach lub π radianach.

Jak działa kalkulator stycznej?

Kalkulator opalenizny wykona najbardziej precyzyjne obliczenia, wykonaj następujące kroki, aby znaleźć wartości styczne:

Wejście:

 • Wprowadź kąt, dla którego chcesz ustawić wartość styczną.
 • Teraz wybierz radian, stopień, m radian lub π radian z menu rozwijanego.
 • Naciśnij przycisk obliczania.

Wynik:

Ten kalkulator pokaże wyniki zgodnie ze wzorem stycznej:
 • Wyświetli wartość styczną dla danego kąta w stopniach lub radianach (pi lub m radian).
 • Nieograniczone obliczenia można wykonać, klikając przycisk Przelicz.

FAQs:

Jak rozwiązać problem tan 1?

Można go uprościć, określając, który kąt jest równy tan (-1). W przypadku koła jednostkowego tan (1) jest równe pi / 4. Tymczasem zgodnie z „Tożsamością kursów i zdarzeń parzystych” tan (-x) jest równe -tan (x).

Czym jest Tan Inverse of Infinity?

\ [Tan 90 ° = ∞ \] \ [Tan π / 2 = ∞ \] W związku z tym, \ [tan-1 (∞) = π / 2 lub tan-1 (∞) = 90 ° \]

Czy Tan równa się Y X?

Zgodnie z definicją koła jednostkowego tan (theta) jest równy = \ frac {x} {y} lub tan (theta) = sin (theta) / cos (theta). Funkcja styczna będzie ujemna za każdym razem, gdy sinus lub cosinus są ujemne. Jednak styczna jest również równoważna nachyleniu strony końcówki.

Czym jest styczna w rachunku różniczkowym?

W rachunku różniczkowym styczną można zdefiniować jako linię nachylenia krzywej w dowolnym określonym punkcie. Jest to linia, która będzie dotykać krzywej w określonym punkcie o tym samym kierunku co krzywa.

Wniosek:

Ten kalkulator stycznej pomoże Ci znaleźć styczną dowolnego kąta. Jest to ogromna pomoc dla studentów i profesjonalistów, którzy mają do czynienia ze złożonymi kątami i ich zastosowaniami w różnych dziedzinach. Ten kalkulator nie wymaga zapamiętania wzoru na opaleniznę i wartości dla wspólnego kąta do szybkich obliczeń. Other Languages: Tangent Calculator, Tanjant HesaplamaKalkulator Tan, Tangenten Rechner, Tan 計算, Tangens Kalkulačka, Calcul Tangente, Calculadora Tangente, Calcolo Tan, Калькулятор Тангенса.
Online Calculator

CALCULATOR

ONLINE

Uzyskaj łatwość obliczania czegokolwiek ze źródła calculator-online.net

Napisz do nas na adres

[email protected]

© Copyrights 2024 by Calculator-Online.net