Calculator-Online.net

KALKULATOR

ONLINE

Calculator-Online.net

KALKULATOR

ONLINE

Śledź nas na:

Your Result is copied!
ADVERTISEMENT

Silnia Kalkulator

Odnaleźć n!

Dodaj ten kalkulator do swojej witryny

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Ten darmowy internetowy kalkulator silnia pomaga obliczyć silnię podanych n liczb. Ponadto silnia kalkulator oblicza silnię, a także wykonuje następujące operacje arytmetyczne na silni dwóch liczb:
  • Dodanie.
  • Odejmowanie.
  • Mnożenie.
  • Podział.
Zapoznaj się w pełni z tą ważną i przydatną treścią, mamy definicję, wzór, sposób obliczania silnia kalkulator oraz inne przydatne terminy związane z naszym tematem. Czytaj!

Jaki jest wzór silni?

wzór na silnie używany przez ten internetowy kalkulator czynnikowy jest następujący: n! = n × (n − 1) × (n − 2) × ……. × 1 Gdzie, n to żądana liczba, dla której chcesz wykonać obliczenia. Weź pod uwagę ten darmowy kalkulator faktoryzacji liczb pierwszych, który pomaga tworzyć czynniki pierwsze dowolnej liczby, stwórz listę wszystkich liczb pierwszych do dowolnej liczby.

Dlaczego nie można mieć silni ujemnej?

Formuła jasno pokazuje, że może mieć zastosowanie tylko do liczb dodatnich, które ograniczają nas do zejścia poniżej 1. Ponieważ podaje liczbę sposobów permutacji obiektu, więc nie możesz mieć obiektu mniejszego niż zero (0).

Silnia zera (0!) Jest przypadkiem specjalnym:

Przede wszystkim pamiętaj, że 0! jest równe jeden (0! = 1). Wygląda na to, że to jakiś błąd, ale tak jest, dlatego jest to szczególny przypadek. Teraz zagłębimy się w tę logikę: Problem pojawił się, gdy zamierzamy obliczyć silnię 0: 0! = 0! * (0-1)! Wiemy, że silnia n jest zdefiniowana tylko wtedy, gdy n> 0, dlatego mamy problem. Termin (0-1)! daje niezdefiniowane wyniki w matematyce i nie ma takiego samego znaczenia, jak podzielenie przez zero. Problem nie polega na tym, że nie możemy tego obliczyć; problem polega na tym, że nie ma to żadnego znaczenia. Jeśli umieścimy wartość 0! do 1, możemy otrzymać oczekiwane wartości n !. Nasz silnia kalkulator określa silnię zera i innych dodatnich liczb całkowitych.

Jak korzystać z tego kalkulatora czynnikowego:

Obliczanie silni staje się bardzo łatwe dzięki temu darmowemu kalkulator silnia, który określa dokładne wyniki podanych liczb. Czytaj!

Aby obliczyć prostą silnię (Znajdź n!):

Aby znaleźć n!, Po prostu wykonaj następujące kroki: Wejścia: • Najpierw w wyznaczonym polu wprowadź numer, dla którego chcesz wyświetlić wynik. • Następnie naciśnij przycisk obliczania. Wyjścia: Po wejściu w pole kalkulator pokaże: • Silnia liczby. • Krok po kroku obliczenia.

Aby obliczyć operacje arytmetyczne:

Aby wykonać operacje arytmetyczne na silni podanych liczb, po prostu trzymaj się następujących punktów: Wejścia: • Najpierw wprowadź pierwszą liczbę. • Zaraz potem podłącz drugą liczbę. • Na koniec naciśnij przycisk obliczania. Wyjścia: Kalkulator pokazuje: • silnia kalkulator obu liczb. • Operacje arytmetyczne na silni dwóch liczb zgodnie z wybraną opcją. • Obliczenia krok po kroku.

Jak obliczyć silnię liczby (krok po kroku):

wzór na silnie użyty do obliczenia między liczbami jest następujący: n! = n × (n − 1) × (n − 2) × ……. × 1 Gdzie, n to liczba. Podajmy przykłady dla każdej metody, aby dobrze zrozumieć koncepcję z pełnymi obliczeniami krok po kroku.

Aby znaleźć n!

Oto przykład: Na przykład: Obliczyć silnię 8? Rozwiązanie: Tutaj n = 8 Krok 1: 8! = 8 × (8-1) × (8-2) × (8-3) × (8-4) × (8-5) × (8-6) × (8-7) Krok 2: 8! = 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 Krok 3: 8! = 40320

Aby znaleźć (n! + M!):

Na dodatek mamy przykład: Na przykład: Dodać silnię 3 i 4? Rozwiązanie: Tutaj n = 3 m = 4 Krok 1: Znajdź n! = 3 3! = 3 × (3–1) × (3–2) 3! = 3 × 2 × 1 3! = 6 Krok 2: Znajdź m! = 4 4! = 4 × (4–1) × (4–2) × (4–3) 4! = 4 × 3 × 2 × 1 4! = 24 Krok 3: n! + m! = 6 + 24 n! + m! = 30

Aby znaleźć (n! - m!):

Do odejmowania mamy przykład: Na przykład: Odejmij silnię z 5 i 3? Rozwiązanie: Tutaj n = 5 m = 3 Krok 1: Znajdź n! = 5 5! = 5 × (5–1) × (5–2) × (5–3) × (5–4) 5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1 5! = 120 Krok 2: Znajdź m! = 3 3! = 3 × (3–1) × (3–2) 3! = 3 × 2 × 1 3! = 6 Krok 3: n! - m! = 120 - 6 n! - m! = 114

Aby znaleźć (n! X m!):

W przypadku mnożenia mamy przykład: Na przykład: Pomnożyć silnię z 7 i 4? Rozwiązanie: Tutaj n = 7 m = 4 Krok 1: Znajdź n! = 7 7! = 7 × (7–1) × (7–2) × (7–3) × (7–4) × (7–5) × (7–6) 7! = 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 7! = 5040 Krok 2: Znajdź m! = 4 4! = 4 × (4–1) × (4–2) × (4–3) 4! = 4 × 3 × 2 × 1 4! = 24 Krok 3: n! × m! = 5040 × 24 n! × m! = 120960

Aby znaleźć (n! / M!):

Do podziału mamy przykład: Na przykład: Podzielić silnię z 5 i 6? Rozwiązanie: Tutaj n = 5 m = 6 Krok 1: Znajdź n! = 5 5! = 5 × (5–1) × (5–2) × (5–3) × (5–4) 5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1 5! = 120 Krok 2: Znajdź m! = 6 6! = 6 × (6-1) × (6-2) × (6-3) × (6-4) × (6-5) 6! = 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 6! = 720 Krok 3: n! / m! = 120/720 n! / m! = 0,16666 Możesz użyć naszego kalkulator silnia, aby zweryfikować wszystkie przykłady, które wykonały wszystkie (obliczenia) zgodnie z wzór na silnie i dokładnie określić szybkie wyniki.

Często zadawane pytania (FAQ):

Co to jest silnia?

Można ją zdefiniować jako „liczbę, która jest iloczynem wszystkich dodatnich liczb całkowitych mniejszych lub równych liczbie n”. Przedstawia go wykrzyknik (!). Krótko mówiąc, jest to funkcja, która mnoży liczbę z każdą liczbą znajdującą się pod nią.

Jak obliczyć silnię?

Jest to liczba określona przez pomnożenie jej „minus jeden”, następnie „minus dwa” i tak dalej, aż do 1. Oznaczamy ją jako n !.

Jak obliczyć silnię w programie Excel?

Program Excel używa funkcji = FACT do obliczenia silni podanej liczby.

Co oznacza ten symbol! oznaczać?

Jest to wyrażenie matematyczne, na które wskazuje wykrzyknik „!”. Musisz pomnożyć wszystkie liczby istniejące między liczbami, aby obliczyć silnię liczby.

Co to jest silnia N razy n silnia?

Ponieważ formuła to n (n-1)! oznacza n razy (n-1) !. Zatem mniejszy jest współczynnik większej silni N.

Jak mam odpowiedzieć na to pytanie? (k + 1)! + (k + 1) !?

Możesz odpowiedzieć na to pytanie, mnożąc (k + 1)! przez 2.

Słowa końcowe:

Silnia liczby może być pomocna w statystykach w celu określenia permutacji i kombinacji liczb. Ponadto, jeśli chodzi o rachunek różniczkowy, określa szereg Taylora, twierdzenie dwumianowe o symetryzacji operacji i pochodnej n-tej funkcji i wiele innych. Po prostu możesz skorzystać z tego internetowego silnia kalkulator , który pomaga studentom i profesjonalistom obliczyć silnię liczb. Other Languages:  Factorial Calculator, Faktöriyel Hesaplama, Fakultät Rechner, Kalkulator Faktorial, 階乗 計算, 팩토리얼 계산기, Faktoriál Kalkulačka, Calculadora Fatorial, Calcul Factoriel, Fattoriale Di Un Numero, Калькулятор Факториалов
Online Calculator

KALKULATOR

ONLINE

Uzyskaj łatwość obliczania czegokolwiek ze źródła calculator-online.net

Napisz do nas na adres

[email protected]

© Prawa autorskie 2024 przez Calculator-Online.net