ADVERTISEMENT
FEEDBACK

Reklam Engelleyici Algılandı

ad
Ah! Görünüşe göre bir Adblocker kullanıyorsun!

Sizin için çevrimiçi hesaplamalar yapmak için çok uğraştığımız için, bu alan için Adblocker'ı devre dışı bırakarak bize izin vermenizi rica ediyoruz.

Disable your Adblocker and refresh your web page 😊

Factorial Calculator

Faktöriyel Hesaplama

Faktörleri kullanarak hesapla:

Bul n!

n!

m!

ADVERTISEMENT
Almak Araç!

BU HESAP MAKİNESİNİ WEB SİTENİZE EKLEYİN:

Bu hesap makinesini doğrudan kullanmanın kolaylığını elde etmek için Faktör Hesaplayıcıyı web sitenize ekleyin. % 100 ücretsiz, kullanımı kolay ve birden fazla çevrimiçi platforma ekleyebileceğiniz için bu widget'ı hesaba katmaktan çekinmeyin.

Mevcut Uygulamada

Cep Telefonunuz için Faktör Hesaplama Uygulamasını indirin, böylece değerlerinizi elinizde hesaplayabilirsiniz.

app

Bu ücretsiz çevrimiçi faktöriyel hesaplama, verilen n sayıların faktöriyelini hesaplamanıza yardımcı olur. Ayrıca, faktöriyel hesaplayıcı faktöriyel hesaplar ve iki sayının faktöriyelinde aşağıdaki aritmetik işlemleri yapar:

  • İlave.
  • Çıkarma.
  • Çarpma işlemi.
  • Bölünme.

Bu önemli ve faydalı içeriğin tamamını okuyun, bizde tanımı, formülü, a factorial manuel olarak nasıl hesaplanacağı ve konumuzla ilgili diğer yararlı terimleri tamamladık.

Okumaya devam etmek!

Faktöriyel Nedir Formül?

Bu çevrimiçi faktöriyel hesaplama formülü tarafından kullanılan formül aşağıdaki gibidir:

n! = n × (n − 1) × (n − 2) × ……. × 1

Nerede,

n, hesaplamaları yapmak istediğiniz istenen sayıdır.

Herhangi bir sayının asal çarpanlarını oluşturmaya, herhangi bir sayıya kadar tüm asal sayıların bir listesini oluşturmaya yardımcı olan bu ücretsiz asal çarpanlara ayırma hesaplayıcısını düşünün.

Negatif Faktöre Sahip Olmak Neden Mümkün Değildir?

Formül, bunun yalnızca 1’in altına inmememize neden olan pozitif sayılara uygulanabileceğini açıkça göstermektedir. Nesneye izin vermenin yollarının sayısını verdiğinden, sıfırdan (0) küçük bir nesneye sahip olamazsınız.

Sıfırın Faktörü (0!) Özel bir Durumdur:

Her şeyden önce, 0! bire eşittir (0! = 1). Bir hata gibi görünüyor ama gerçek bu, bu yüzden özel bir durum. Şimdi bu mantığın derinliklerine ineceğiz:

0’ın faktöriyelini hesaplarken ortaya çıkan sorun şudur:

0! = 0! * (0-1)!

N’nin faktöryelinin sadece n> 0 olduğunda tanımlandığını biliyoruz, bu yüzden bir problemimiz var. (0-1) terimi! matematikte tanımsız sonuçları verir ve sıfıra bölündüğünde olduğu gibi hiçbir anlamı yoktur. Sorun, onu hesaplayamayacağımız değil; sorun, hiçbir anlamı olmamasıdır. 0 değerini koyarsak! 1’e, n! için beklenen değerleri alabiliriz. Faktöriyel hesaplayıcımız, sıfırın faktöriyel toplama ve diğer pozitif tam sayıları da belirler.

Bu faktöriyel hesaplama Nasıl Kullanılır:

Verilen sayıların doğru sonuçlarını belirleyen bu ücretsiz faktöriyel hesaplama makinesi ile faktörleri hesaplamak çok kolay hale geliyor.

Okumaya devam etmek!

Basit Faktörü Hesaplamak İçin (n bulun!):

N! ‘Yi bulmak için verilen adımları izlemeniz yeterlidir:

Girişler:

• Öncelikle, belirlenen alana sonucunu göstermek istediğiniz sayıyı girin.

• Ardından hesapla düğmesine basın.

Çıktılar:

Alana girdiğinizde hesap makinesi şunları gösterir:

• Sayının faktöriyelidir.

• Adım Adım hesaplamalar.

Aritmetik işlemleri hesaplamak için:

Verilen sayıların faktöriyelinde aritmetik işlemleri yapmak için aşağıdaki noktalara sadık kalın:

Girişler:

• Her şeyden önce ilk sayıyı girin.

• Hemen ardından, ikinci numarayı takın.

• Son olarak hesapla düğmesine basın.

Çıktılar:

Hesap makinesi şunları gösterir:

• Her iki sayının faktöriyeli.

• Seçilen seçeneğe göre iki sayının faktöriyelinde aritmetik işlem.

• Adım adım hesaplamalar.

Sayı (Adım Adım) Faktörler Nasıl Hesaplanır:

Rakamlar arasındaki hesaplama için kullanılan formül aşağıdaki gibidir:

n! = n × (n − 1) × (n − 2) × ……. × 1

Nerede,

n sayıdır.

Adım adım hesaplamalarla kavramı net bir şekilde anlamak için her yöntem için örnekler verelim.

Bulmak için n!

Bir örnek verelim:

Örneğin:

8’in faktöriyelini hesapla?

Çözüm:

Burada, n = 8

Aşama 1:

8! = 8 × (8−1) × (8−2) × (8−3) × (8−4) × (8−5) × (8−6) × (8−7)

Adım 2:

8! = 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1

Aşama 3:

8! = 40320

Bulmak için (n! + M!):

Ek olarak bir örneğimiz var:

Örneğin:

3 ve 4’ün faktöriyeli eklensin mi?

Çözüm:

Burada, n = 3

m = 4

Aşama 1:

N! = 3’ü bulun

3! = 3 × (3−1) × (3−2)

3! = 3 × 2 × 1

3! = 6

Adım 2:

M! = 4’ü bulun

4! = 4 × (4−1) × (4−2) × (4−3)

4! = 4 × 3 × 2 × 1

4! = 24

Aşama 3:

n! + m! = 6 + 24

n! + m! = 30

Bulmak İçin (n! – m!):

Çıkarma için bir örneğimiz var:

Örneğin:

5 ve 3’ün faktöriyeli çıkarılsın mı?

Çözüm:

Burada, n = 5

m = 3

Aşama 1:

N! = 5 bulun

5! = 5 × (5−1) × (5−2) × (5−3) × (5−4)

5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1

5! = 120

Adım 2:

M! = 3 bulun

3! = 3 × (3−1) × (3−2)

3! = 3 × 2 × 1

3! = 6

Aşama 3:

n! – m! = 120 – 6

n! – m! = 114

Bulmak için (n! X m!):

Çarpma için bir örneğimiz var:

Örneğin:

7 ve 4’ün faktöriyelini çarpmak mı?

Çözüm:

Burada, n = 7

m = 4

Aşama 1:

N! = 7 bulun

7! = 7 × (7−1) × (7−2) × (7−3) × (7−4) × (7−5) × (7−6)

7! = 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1

7! = 5040

Adım 2:

M! = 4’ü bulun

4! = 4 × (4−1) × (4−2) × (4−3)

4! = 4 × 3 × 2 × 1

4! = 24

Aşama 3:

n! × m! = 5040 × 24

n! × m! = 120960

Bulmak için (n! / M!):

Bölünme için bir örneğimiz var:

Örneğin:

faktöriyel toplama 5 ve 6’ya bölünür mü?

Çözüm:

Burada, n = 5

m = 6

Aşama 1:

N! = 5 bulun

5! = 5 × (5−1) × (5−2) × (5−3) × (5−4)

5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1

5! = 120

Adım 2:

M! = 6’yı bulun

6! = 6 × (6−1) × (6−2) × (6−3) × (6−4) × (6−5)

6! = 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1

6! = 720

Aşama 3:

n! / m! = 120/720

n! / m! = 0.16666

Faktörler hesaplayıcımızı, tüm (hesaplamaları) faktöriyel hesaplama formülü göre yapan tüm örnekleri doğrulamak ve hızlı sonuçları doğru bir şekilde belirlemek için kullanabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular (SSS):

Faktoriyel nedir?

“N sayısından küçük veya ona eşit tüm pozitif tamsayıların çarpımı olan bir sayı” olarak tanımlanabilir. Bir ünlem işareti (!) İle temsil edilir. Basit bir deyişle, sayıyı altındaki her sayı ile çarpan bir fonksiyondur.

Bir faktöryel hesabı nasıl hesaplarsınız?

“Eksi bir”, sonra “eksi iki” ile çarpılarak belirlenen bir sayıdır ve bu şekilde 1’e kadar devam eder. N! Olarak gösterilir.

Excel’de faktoriyel nasıl hesaplanır?

Excel, verilen sayının faktöriyel toplama hesaplamak için = FACT işlevini kullanır.

Sembol ne? anlamına gelmek?

Bu, ünlem işareti “!” İle gösterilen matematiksel bir ifadedir. Sayının faktöriyelini hesaplamak için sayılar arasında bulunan tüm sayıları çarpmanız gerekir.

N faktörlü çarpım n faktör nedir?

Formül n (n-1) olduğu gibi! n kere (n-1) anlamına gelir !. Yani, daha büyük faktörlü N’nin çarpanı daha küçüktür.

Buna nasıl cevap vereceğim? (k + 1)! + (k + 1) !?

Bu soruya (k + 1) çarparak cevap verebilirsiniz! 2 ile.

Son sözler:

Sayının faktöriyeli, sayıların permütasyonunu ve kombinasyonunu belirlemek için İstatistik’te yardımcı olabilir. Ayrıca, Calculus söz konusu olduğunda, Taylor serisini, simetri için Binom teoremini, n’inci fonksiyonun işlemlerini ve türevini ve daha fazlasını belirler. Basitçe, öğrencilerin ve profesyonellerin sayıların faktöriyelini hesaplamasına yardımcı olan bu çevrimiçi faktöriyel hesaplama formülü ‘yı kullanabilirsiniz.

Other Languages:  Factorial Calculator, Silnia Kalkulator, Fakultät Rechner, Kalkulator Faktorial, 階乗 計算, 팩토리얼 계산기, Faktoriál Kalkulačka, Calculadora Fatorial, Calcul Factoriel, Fattoriale Di Un Numero, Калькулятор Факториалов