Calculator-Online.net

KALKULAČKA

ONLINE

Calculator-Online.net

KALKULAČKA

ONLINE

Následuj nás na:

Your Result is copied!
ADVERTISEMENT

Faktoriál Kalkulačka

Nalézt n!

Přidejte si tuto kalkulačku na svůj web

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Tato bezplatná online faktoriál kalkulačka vám pomůže vypočítat faktoriál daných n čísel. faktoriál kalkulačka také vypočítá faktoriál a provede následující aritmetické operace na faktoriálu dvou čísel:
  • Přidání.
  • Odčítání.
  • Násobení.
  • Divize.
Důkladně si přečtěte tento důležitý a užitečný obsah, máme definici, vzorec, jak vypočítat faktoriál ručně a různé další užitečné pojmy související s naším tématem. Číst dál!

Jaký je vzorec faktoriálu?

Vzorec, který používá tato online faktoriál kalkulačka, je následující: n! = n × (n − 1) × (n − 2) × ……. × 1 Kde, n je požadované číslo, pro které chcete provést výpočty. Zvažte tuto bezplatnou kalkulačku prvočíselného faktoru, která pomáhá vytvářet prvočíselné faktory z libovolného čísla, vytvořit seznam všech prvočísel až po libovolné číslo.

Proč není možné mít negativní faktoriál?

Vzorec jasně ukazuje, že by se mohl vztahovat pouze na kladná čísla, která nás omezují, abychom nešli pod 1. Jelikož udává počet způsobů permutace objektu, takže nemůžete mít objekt menší než nula (0).

Faktoriál nuly (0!) Je zvláštní případ:

Nejprve mějte na paměti, že 0! je rovno jedné (0! = 1). Vypadá to na nějakou chybu, ale je to skutečnost, proto se jedná o speciální případ. Nyní pojdeme hlouběji do této logiky: Problém nastal, když budeme počítat faktoriál 0, že je: 0! = 0! * (0-1)! Víme, že faktoriál n je definován pouze tehdy, když n> 0, proto máme problém. Termín (0-1)! dává nedefinované výsledky v matematice a nemá žádný stejný význam jako při dělení nulou. Problém není v tom, že to nemůžeme vypočítat; problém je, že to nemá žádný význam. Pokud umístíme hodnotu 0! na 1, můžeme získat očekávané hodnoty pro n !. Naše faktoriál kalkulačka určuje faktoriál nuly a dalších kladných celých čísel.

Jak používat tuto faktoriál kalkulačka:

faktoriál výpočet je s touto bezplatnou faktoriálovou kalkulačkou, která určuje přesné výsledky uvedených čísel, velmi snadný. Číst dál!

Jednoduché Faktoriál výpočet (Najít n!):

Chcete-li najít n!, Postupujte podle uvedených kroků: Vstupy: • Nejprve do příslušného pole zadejte číslo, pro které chcete zobrazit výsledky. • Poté stiskněte tlačítko pro výpočet. Výstupy: Jakmile do pole vstoupíte, kalkulačka zobrazí: • Faktoriál čísla. • Krok za krokem faktoriál výpočet.

Výpočet aritmetických operací:

Chcete-li provést aritmetické operace na faktoriálu daných čísel, držte se následujících bodů: Vstupy: • Nejprve zadejte první číslo. • Úplně další, připojte druhé číslo. • Nakonec stiskněte tlačítko pro výpočet. Výstupy:

Kalkulačka zobrazuje:

• Faktoriál obou čísel. • Aritmetická operace na faktoriálu dvou čísel podle vybrané možnosti. • Výpočty krok za krokem.

Jak vypočítat faktoriál čísla (krok za krokem):

Vzorec použitý pro výpočet mezi čísly je následující: n! = n × (n − 1) × (n − 2) × ……. × 1 Kde, n je číslo. Pojďme si uvést příklady pro každou metodu, abychom jasně pochopili koncept pomocí kompletních výpočtů krok za krokem.

Najít n!

Uveďme příklad: Například: Vypočítejte faktoriál 8? Řešení: Zde n = 8 Krok 1: 8! = 8 × (8−1) × (8−2) × (8−3) × (8−4) × (8−5) × (8−6) × (8−7) Krok 2: 8! = 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 Krok 3: 8! = 40320

Najít (n! + M!):

Pro doplnění máme příklad: Například: Přidat faktoriál 3 a 4? Řešení: Zde n = 3 m = 4 Krok 1: Najít n! = 3 3! = 3 × (3−1) × (3−2) 3! = 3 × 2 × 1 3! = 6 Krok 2: Najděte m! = 4 4! = 4 × (4−1) × (4−2) × (4−3) 4! = 4 × 3 × 2 × 1 4! = 24 Krok 3: n! + m! = 6 + 24 n! + m! = 30

Najít (n! - m!):

Pro odečtení máme příklad: Například: Odečíst faktoriál 5 a 3? Řešení: Zde n = 5 m = 3 Krok 1: Najít n! = 5 5! = 5 × (5−1) × (5−2) × (5−3) × (5−4) 5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1 5! = 120 Krok 2: Najděte m! = 3 3! = 3 × (3−1) × (3−2) 3! = 3 × 2 × 1 3! = 6 Krok 3: n! - m! = 120 - 6 n! - m! = 114

Najít (n! X m!):

Pro násobení máme příklad: Například: Znásobit faktoriál 7 a 4? Řešení: Zde n = 7 m = 4 Krok 1: Najít n! = 7 7! = 7 × (7−1) × (7−2) × (7−3) × (7−4) × (7−5) × (7−6) 7! = 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 7! = 5040 Krok 2: Najděte m! = 4 4! = 4 × (4−1) × (4−2) × (4−3) 4! = 4 × 3 × 2 × 1 4! = 24 Krok 3: n! × m! = 5040 × 24 n! × m! = 120960

Najít (n! / M!):

Pro rozdělení máme příklad: Například: Rozdělit faktoriál 5 a 6? Řešení: Zde n = 5 m = 6 Krok 1: Najít n! = 5 5! = 5 × (5−1) × (5−2) × (5−3) × (5−4) 5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1 5! = 120 Krok 2: Najděte m! = 6 6! = 6 × (6–1) × (6–2) × (6–3) × (6–4) × (6–5) 6! = 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 6! = 720 Krok 3: n! / m! = 120/720 n! / m! = 0,16666 Pomocí naší kalkulačky faktoriálů můžete ověřit všechny příklady, které provedly všechny faktoriál výpočet podle faktoriálního vzorce a přesně určit rychlé výsledky.

Časté dotazy (FAQ):

Co je to faktoriál?

Lze jej definovat jako „číslo, které je součinem všech kladných celých čísel menších nebo rovných číslu n“. Představuje jej vykřičník (!). Jednoduše řečeno, je to funkce, která znásobuje číslo s každým číslem pod ním.

Jak vypočítáte faktoriál?

Je to číslo určené vynásobením jeho ‚mínus jedna‘, poté ‚mínus dvě‘ a tak dále až do 1. Je označeno jako n !.

Jak vypočítat faktoriál v aplikaci Excel?

Excel používá funkci = FACT pro faktoriál výpočet daného čísla.

Co znamená symbol! znamenat?

Je to matematický výraz označený vykřičníkem „!“. Chcete-li vypočítat faktoriál čísla, musíte vynásobit všechna čísla, která existují mezi čísly.

Co je N faktoriál krát n faktoriál?

Protože vzorec je n (n-1)! znamená n krát (n-1) !. Takže menší je faktor většího faktoriálu N.

Jak na tohle odpovím? (k + 1)! + (k + 1) !?

Na tuto otázku můžete odpovědět vynásobením (k + 1)! o 2.

Závěrečná slova:

Faktoriál čísla může být ve Statistice užitečný k určení permutace a kombinace čísel. Pokud jde o počet, určuje také Taylorovu řadu, binomickou větu pro symetrizaci operací a derivací n-té funkce a mnoho dalších. Jednoduše můžete použít tento online faktoriál kalkulačka, který pomáhá studentům i profesionálům vypočítat faktoriál čísel. Other Languages:  Factorial Calculator, Faktöriyel Hesaplama, Silnia Kalkulator, Fakultät Rechner, Kalkulator Faktorial, 階乗 計算, 팩토리얼 계산기, Calculadora Fatorial, Calcul Factoriel, Fattoriale Di Un Numero, Калькулятор Факториалов
Online Calculator

KALKULAČKA

ONLINE

Získejte snadnost výpočtu čehokoli ze zdroje calculator-online.net

Napište nám na adresu

[email protected]

© Autorská práva 2024 podle Calculator-Online.net