Calculator-Online.net

KALKULAČKA

ONLINE

Calculator-Online.net

KALKULAČKA

ONLINE

Následuj nás na:

Your Result is copied!
ADVERTISEMENT

Výpočet Sklonu

or
or
x
y
=0

Přidejte si tuto kalkulačku na svůj web

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Možná jste obeznámeni s otázkou „jak vypočítat sklon“! Svah je důležitý pojem v matematice, který se obvykle používá v základním nebo pokročilém grafu jako lineární regrese; sklon je považován za jedno z primárních čísel v lineárním vzorci.

No, přijďte k věci - tým kalkulátoru online přináší jeden další vzdělávací nástroj známý jako „výpočet sklonu“, který pomáhá najít nedefinovaný svah pomocí jednoduchého vzorce sklonu. V tomto příspěvku jsme se rozhodli diskutovat kalkulačka sklonu, jak najít sklon, jaký je vzorec sklonu a vše, co potřebujete vědět o sklonku!

Začněme tedy „definicí svahu“.

Co je svah?

Definice svahu je velmi jednoduchá; to je řekl, aby byl míra rozdílu pozice mezi dvěma body na linii. Podle matematika, pokud je čára vynesena na dvourozměrném grafu, pak je sklon něco, co ukazuje, jak moc se čára pohybuje podél osy x a osy y mezi těmito dvěma body. Ano, nalezení sklonu je snadné díky naší spolehlivé kalkulačce bodů sklonu - tento nástroj používá k nalezení sklonu jednoduchou rovnici sklonu.

Sklonu Formula:

Sklon (m) = ΔY / AX

V této svahové rovnici;

M = sklon

ΔY = (y₂ - y₁)

ΔX = (x₂ - x₁)

Výpočet Sklonu Od Calculator-Online:

Naštěstí najdete sklon nebo sklon mezi dvěma body v kartézském souřadném systému s lehkostí našeho bodu kalkulačka sklonu. Ano, tato kalkulačka sklonů pomáhá vypočítat sklon (z bodů) pro daný vstup. Zjednodušeně řečeno, tento online bod výpočet sklonu r funguje jako „vyhledávač svahu“. Vyplňte daná pole výše uvedeného nálezuvýpočet sklonu a najděte sklon čáry.

Naše Kalkulačka:

Kalkulačka pro výpočet svahu je velmi výhodná; používá jednoduchý vzorec pro sklon při hledání sklonu čáry. Musíte se držet daných kroků, abyste se dostali mezi dva body:

  • Ve výše uvedené kalkulačce můžete vidět pole pro X1, Y1, X2 a Y2!
  • Nejprve musíte zadat hodnoty čtyř souřadnic
  • Hned poté byste měli stisknout tlačítko pro výpočet
  • Jakmile to uděláte, dostanete pět výstupních hodnot včetně sklonu, úhlu sklonu, vzdálenosti, změny v X a změny v Y

Naštěstí jste se dozvěděli, jak najít sklon pomocí jednoduchého sklonu přímky.

Jak najít sklon čáry?

Sklon čáry najdete porovnáním jakýchkoli 2 bodů na čáře. Bod je označován jako hodnota X a Y karteziánské souřadnice na mřížce. Sklon; reprezentován jako m, lze jej najít pomocí vzorce sklonu, který je uveden: Vzorec sklonu: m = ((y2 - y1)) / ((x2 - x1))

Například:

Čára prochází body (3, 2) a (7, 5), jak najít sklon čáry?

Řešení:

m = ((5 - 2)) / ((7 - 3))

m = ((3)) / ((4))

Jak najít vzdálenost mezi 2 body?

Vzorec pro určení vzdálenosti (D) mezi 2 různými body je:

Vzdálenost (d) = √ (〖ΔX〗 ^ 2 + 〖ΔY〗 ^ 2)

Kde - 〖ΔX〗 ^ 2 = 〖(x₂ - x₁)〗 ^ 2 a 〖ΔY〗 ^ 2 = 〖(y₂ - y₁)〗 ^ 2

Jak převést sklon na úhel?

Úhel přímky ve stupních můžete najít z inverzní tečny svahu (m). Navíc můžete použít jednoduchý sklon kalkulátoru tečné čáry k zakrytí sklonu k andělu.

Vzorec je:

θ = tan-1 (m) OR θ = arctan (ΔY / AX)

Kde;

m = sklon

θ = úhel sklonuxNapříklad: Pokud je sklon 5, úhel sklonu ve stupních je tan-1 (5).

Jak převést úhel na svah?

Můžete také převést úhel ve stupních na svah. Jednoduše, vše, co si musíte pamatovat, je to, že sklon je roven tangens úhlu.

Rovnice: m = tan (9)

Například: Je-li úhel = 90, je sklon roven opálení (90).

Slova podle kalkulačky - online:

Naštěstí víte, jak najít svah. Úžasná věc je, že si nemusíte pamatovat tyto vzorce, stačí zadat do výše uvedené kalkulačky čtyři souřadnice, abyste zjistili sklon, úhel sklonu, vzdálenost, změnu X a změnu Y, podle toho!

Other Languages: Slope Calculator, Steigung Berechnen, 勾配計算, Calcul Pente, Calculo De Inclinação, Calcular Pendiente, Calcolo Pendenza, Калькулятор Уклонов, Kattokaltevuus Laskuri, Eğim HesaplamaKalkulator Nachylenia, Kalkulator Kemiringan.

Online Calculator

KALKULAČKA

ONLINE

Získejte snadnost výpočtu čehokoli ze zdroje calculator-online.net

Napište nám na adresu

[email protected]

© Autorská práva 2024 podle Calculator-Online.net