ADVERTISEMENT
FEEDBACK

Adblocker Detected

ad
Uh Oh! It seems you’re using an Ad blocker!

We always struggled to serve you with the best online calculations, thus, there's a humble request to either disable the AD blocker or go with premium plans to use the AD-Free version for calculators.

Disable your Adblocker and refresh your web page 😊

Sinus Kalkulačka

Sinus Kalkulačka

Sine Graph

Úhel (θ)

 

ADVERTISEMENT
Dostaň Widget!

PŘIDEJTE TENTO VÝPOČET NA SVÉ WEBOVÉ STRÁNKY:

Přidejte si na svůj web kalkulačku hříchu, abyste mohli přímo používat tuto kalkulačku. S účtem tohoto widgetu se budete cítit bezproblémově, protože je 100% zdarma, snadno se používá a můžete si jej přidat na více online platforem.

Dostupný v aplikaci

Stáhněte si aplikaci Sin Calculator pro svůj mobil, abyste si mohli vypočítat své hodnoty v ruce.

app

Online sinus kalkulačka určí sinusové trignometrické hodnoty pro daný úhel ve stupních, radiánech nebo π radiánech.

Jen si udělejte nějaký čas, abyste věděli, jak najít hřích, jak nakreslit sinusový graf, který představuje sinusovou křivku, a mnohem více, které vás povede při řešení trigonometrických funkcí, které zahrnují sinus.

Co je Sin v matematice?

V matematice je funkce Sinus definována v nastavení pravoúhlého trojúhelníku. Pro vybraný úhel je to poměr mezi délkou strany, která je opačná k tomuto úhlu, a přeponou.

Sinusový vzorec:

Sinusový vzorec je: sin (α) = naproti a / přepona c

Chcete-li však vyřešit v kalkulačka sinus, není nutné zadávat vzorec, jednoduše vložte příslušné hodnoty.

Kromě toho vám Online CSC kalkulačka umožňuje najít trigonometrickou funkci kosekans (csc) pro zadaný úhel, ať už ve stupních, radiánech nebo v radiánech π.

Jak najít sinus úhlu?

Sinus úhlu α v pravoúhlém trojúhelníku lze vyjádřit poměrem mezi protilehlou stranou úhlu a jeho přeponou. Následující vzorec však můžete použít k výpočtu hříchu úhlu a pro rychlý a snadný výpočet použijte výpočet sinus:

Sinus (α) = a / c

Příklad:

Pokud je délka opačné strany úhlu 10 a přepona rovná 2, lze hodnotu sinusové funkce vypočítat takto:

  • sin (α) = 10/6 = 5/2

Graf Sin X:

Sinusový graf pro každý možný úhel se objeví v opakující se křivce nahoru / dolů, která se nazývá sinusová vlna. Sinusová křivka bude začínat úhlem 0, poté stoupne na hodnotu 1 a poté klesne na hodnotu -1. Pak bude pokračovat stejný vzor, ​​jak je znázorněno níže:

Tabulka pro Sine:

Sinusové hodnoty pro některé běžné úhly jsou uvedeny v následující tabulce:

Stupně ° Radiány sine (x)
0 0
30° π/6 0.50
45° π/4 0.707107
60° π/3 0.866025
90° π/2 1
120° 2π/3 0.866025
135° 3π/4 0.707107
150° 5π/6 0.50
180° π 0

Online kalkulačka Arcsin vám navíc pomůže vypočítat arcsin (x) a zobrazit výsledky v radiánech a stupních.

Jak funguje sinus kalkulačka?

Tato kalkulačka sinus fungovala tak, aby automaticky sledovala sinusovou rovnici a poskytovala sinusovou hodnotu mrknutím oka pro jakýkoli úhel. Jeho pracovní postup je vysvětlen níže:

Vstup:

  • V prvním kroku zadejte hodnotu anděla
  • Vyberte v rozevírací nabídce stupeň, radián nebo (π) radián podle vašeho požadavku
  • Klikněte na tlačítko „vypočítat“.

Výstup:

Tato sinus kalkulačka určí:

  • Hodnota sinusu v radiánech, stupních nebo pi (π) radiánech podle požadovaného úhlu.
  • Proveďte další výpočet kliknutím na možnost „přepočítat“.

Časté dotazy:

K čemu jsou Sine a Cosine?

Motivem sinus a kosinus je vyřešit trojúhelník a určit délky každé z jeho stran a všech jeho úhlů. Funkci sinus použijeme, když jsou dva úhly a jedna strana. Na druhou stranu bude kosinová funkce použita, když jsou uvedeny tři strany nebo dvě strany se zahrnutým úhlem.

Proč se Sine nazývá Sine?

Slovo „sine“ pochází z latinského jazyka a vymyslel ho Robert z Chesteru z arabského džiba, což je přeměna sanskrtského slova jya-ardha.

Jsou sinusové funkce jedna ku jedné?

Funkce No Sine není individuální. když musíme definovat inverzní funkce pro sinus, jsou domény omezeny 0 ≤ x ≤ π.

Je Sine zvláštní funkce?

Ano, Sine je lichá funkce, nicméně většina funkcí v trigonometrii není lichá ani sudá, ale některé funkce jsou jedna nebo druhá. Nejpohodlnějším způsobem zpracování funkce sine je však použití výpočet sinus.

Závěr:

Naštěstí tato sinus kalkulačka umožní studentům a profesionálům vypořádat se se složitými úhly a rozměry v relativně krátkém čase. Není třeba si pamatovat trigonometrickou sinusovou rovnici, stačí zadat hodnotu a nechat nástroj provádět výpočty přesně.

Reference:

Ze zdroje Wikipedie: Pravoúhlý trojúhelník, Cestování a stojaté vlny, Sinusův zákon.

Ze zdroje Lumen Learning: Varianty grafu sin (x), vyšetřování sinusových funkcí, stanovení amplitudy, vertikální posun funkce.

Ze zdroje Varsity Tutors: Sine Function, Graphing Sine Function, Amplitude and Period of a Since Function.

Other Languages: Sine Calculator, kalkulator sinus, Kalkulator Sinus, Sinüs Hesaplama, Sinus Rechner, Sin 計算Calcular Seno, Calcular Seno, Calcul Sinus, Calcolo Del Seno, Калькулятор Синусов.