fdFeedback
In wa

 

Adblocker Detected

 

ad

Uh Oh! It seems you’re using an Ad blocker!

Since we’ve struggled a lot to makes online calculations for you, we are appealing to you to grant us by disabling the Ad blocker for this domain.

Binary Calculator

Binární Kalkulačka

První číslo

 

Druhé číslo

 

Dostaň Widget!

PŘIDEJTE TENTO VÝPOČET NA SVÉ WEBOVÉ STRÁNKY:

Přidejte si na svůj web binární kalkulačku, abyste mohli přímo používat tuto kalkulačku. S účtem tohoto widgetu se budete cítit bezproblémově, protože je 100% zdarma, snadno se používá a můžete si jej přidat na více online platforem.

K dispozici v aplikaci

Stáhněte si aplikaci Binární kalkulačka pro svůj mobil, abyste si mohli vypočítat své hodnoty v ruce.

app

Online binární kalkulačka vám pomůže provádět základní aritmetické operace (sčítání, odčítání, násobení, dělení) na dvou číslech se základnami 2, 8, 10 a 16. Online kalkulačka binárních operací snadno provádí různé aritmetické operace na jiném základě. Čtěte dále, abyste věděli přesně o manuálních výpočtech a mnohem zajímavějších informacích.

Číst dál!

Jak používat binární kalkulačka:

S tímto praktickým a přesným nástrojem jsou výpočty velmi snadné. Musíte se jen držet následujících bodů:

Vstupy:

 • Nejprve vyberte typ čísla z rozevíracího seznamu tohoto nástroje. Může to být binární, desítkové, osmičkové nebo šestnáctkové.
 • Poté zadejte hodnotu prvního operandu.
 • Úplně dále zadejte hodnotu druhého operandu.
 • Dále vyberte aritmetickou operaci, kterou chcete provozovat na dvou operandech. Může to být sčítání, odčítání, násobení nebo dělení.
 • Nakonec stiskněte tlačítko pro výpočet.

Výstupy:

Jakmile zadáte všechna pole, kalkulačka zobrazí:

 • Výsledek v:
 • Binární systém.
 • Desetinná soustava.
 • Osmičkový systém.
 • Šestnáctkový systém.

Poznámka:

Bez ohledu na to, který systém zvolíte pro výpočty, bezplatná binární kalkulačka určí výsledky podle vámi vybraného vstupu.

Jak provést výpočty ručně:

Naše online kalkulačka provádí následující aritmetické výpočty na dvou číslech se stejnými základy.

 • Přidání
 • Odčítání
 • Násobení
 • Divize

Zde máme příklady operací s binárními čísly. Stejné jako pro výpočty hexadecimálních, osmičkových a desetinných čísel.

Binární doplněk:

Přidávání binárních čísel se řídí stejným pravidlem jako v desítkovém sčítání, nese však 1 místo 10. Naše kalkulačka binárních sčítání provádí pravidla sčítání pro sčítání binárních čísel. Před příkladem k objasnění.

Příklad:

Přidat (10110010) 2 a (11101) 2?

Řešení:

Tak jako,

\ (0 + 0 = 0 \)

\ (0 + 1 = 1 \)

\ (1 + 0 = 1 \)

\ (1 + 1 = 0 nese 1 \)

Tak,

(11011110010) 2

+ (11101) 2

——————————

(11001111) 2

Binární odčítání:

Odečítání binárních čísel se řídí stejným pravidlem jako v desítkovém odčítání, ale vypůjčuje si místo 1 místo 10. Pomocí kalkulačky odčítání binárních čísel přesně víte o pravidlech pro binární odčítání. Před příkladem pro lepší pochopení.

Příklad:

Jak odečíst binární čísla (11101) 2 od (100011) 2?

Řešení:

Tak jako,

\ (0 – 0 = 0 \)

\ (0 – 1 = 1 půjčit si 1 \)

\ (1 – 0 = 1 \)

\ (1 – 1 = 0 \)

Tak,

(110102011) 2

– (11101) 2

——————————

(000110) 2

Binární násobení:

Je to jednodušší než desetinné násobení, protože se skládá pouze z 0 a 1. Naše binární multiplikační kalkulačka snadno provádí násobení binárních čísel. Před příkladem:

Příklad:

Násobit (101011) 2 s (101) 2?

Tak jako,

\ (0 × 0 = 0 \)

\ (0 × 1 = 0 \)

\ (1 × 0 = 0 \)

\ (1 × 1 = 1 \)

Tak,

(101011) 2

× (101) 2

——————————–

1101011

10 000 000 ×

101011 × ×

———————————

(11010111) 2

Binární divize:

Je to podobné jako dlouhé dělení desetinných čísel. V naší kalkulačce binárního dělení se dividenda dělí dělitelem stejně jako v desítkové soustavě. Podívejme se na příklad:

Příklad:

Rozdělit (101010) 2 na (110) 2?

Řešení:

000111

110 ⟌101010

0 ↓

————————————-

10 ↓ 1.8

0 ↓

———————————–

101 ↓ 1.8

0 ↓ evidováno

————————————

1010 ↓ 1.8

110 ↓ 1.8

————————————

01001 ↓

110 ↓

————————————-

00110

110

————————————-

00000

Jednoduše si můžete tuto binární kalkulačka vyzkoušet, abyste si ověřili své odpovědi a vyhnuli se komplikacím.

Časté dotazy (FAQ):

Je 99 binární nebo desítkové?

99 je desítkové číslo, protože čísla z 99 zahrnutá v desetinných číslicích (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) a binární čísla se skládají pouze z 0 a 1.

Co je to binární číslo?

Čísla se základnou 2 spíše než 10 jsou v binární soustavě. Vyjadřuje se pouze s 0

& 1.

Proč potřebujeme binární číslo?

V zásadě se používá v diskrétní matematice k reprezentaci logických bran. Je základem elektronických zařízení, protože je součástí booleovské algebry.

Závěrečná poznámka:

Binární čísla jsou v našem každodenním životě důležitá, namísto použití desetinných míst můžeme použít binární čísla, protože to zjednodušuje návrh počítačových a souvisejících technologií. Naštěstí tedy víte o různých výpočtech týkajících se různých systémů. Jednoduše zkuste tuto online binární kalkulačka, která vám pomůže dělat aritmetické výpočty přesně.

Other Languages:Binary Calculator, Kalkulator Biner, Kalkulator Binarny, Binary Hesaplama, Binär Rechner, 2進数 計算, 2진수 변환, Calculadora Binaria, Convertisseur Binaire, Calculadora Binaria, Convertitore Binario, калькулятор двоичных чисел, Binaarinen Laskin, Binære Tall Konverter.