Calculator-Online.net

KALKULAČKA

ONLINE

Calculator-Online.net

KALKULAČKA

ONLINE

Následuj nás na:

Your Result is copied!
ADVERTISEMENT

Permutace Kalkulačka

(n)
(r)

Přidejte si tuto kalkulačku na svůj web

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Online permutace kalkulačka vám pomůže najít počet možných podmnožin, které lze získat, včetně podmnožin stejných položek v různých objednávkách. Tato kalkulačka npr určuje počet permutací, které jsou výsledkem, když vybereme objekty r z n čísel množiny. V matematice je permutace počet způsobů, jak získat prvky r z n objektů datové sady, kde záleží na pořadí prvku. Pokračujte v čtení, abyste věděli o vzorci, ručním výpočtu, výpočtech permutací ručně a pomocí této permutační kalkulačka a mnohem více. Můžete také vyzkoušet naši online kombinovanou kalkulačku, která snadno vypočítá počet možných kombinací jakékoli velké datové sady. Přejeďte dál!

Co je to permutační vzorec?

Vzorec pro získání počtu permutací n objektů přijatých prvky r je následující: nPr = n! / (n-r)! Kde, n je celkový počet v datové sadě r je číslo, které vyberete z této datové sady & nPr je počet permutací Tato permutace kalkulačka zohledňuje tento vzorec pro všechny permutační výpočty pro prvky malé i velké datové sady.

Vzorec pro permutaci s opakováním:

Vzorec pro permutaci opakujících se objektů je následující: nPr = n! / n1! n2! n3! ,,, nk! Zde n1 jsou identické prvky typu 1, n2 jsou identické prvky typu 2, ……, nk jsou identické prvky typu k. (!) tento symbol je pro faktoriál libovolného čísla, které chcete. V tomto musíte znásobit všechna celá čísla níže a rovnat se číslu, pro které chcete faktoriál. Chcete-li najít faktoriál čísla, můžete také vyzkoušet naši online faktoriálovou kalkulačku, která vám pomůže vypočítat faktoriál daných n čísel.

Jak vypočítat permutace (krok za krokem):

Výpočty pro výpočet permutací jsou pomocí této praktické kalkulačky permutací velmi snadné. Pro lepší pochopení ručního výpočtu přejděte k příkladu: Přejeďte dál!

Příklad:

Název společnosti začíná třemi písmeny. Pokud jsou písmena S, P, D, F, I, J, kolik permutací těchto písmen lze provést, pokud je písmeno použito pouze jednou? Řešení: Permutační rovnice je: nPr = n! / (n-r)! Tady, Celkový počet písmen (n) = 6 Zvolená písmena (r) = 3 Tak, 6P3 = 6! / (6-3)! 6P3 = 6! / 2! 6P3 = 6 * 5 * 4 * 3! / 3! 6P3 = 6 * 5 * 4 6P3 = 120 různých permutací. Pro ověření příkladu jednoduše zadejte tuto permutační kalkulačka a určete přesné výsledky.

Permutace a kombinace:

K vyhledání kombinací r z n prvků existuje volitelné pole. Na tomto pořadí kombinace nezáleží. Pokud znáte permutaci, můžete snadno vypočítat kombinaci pomocí následujícího vzorce: nCr = nPr / rPr = nPr / r!

Jak používat online permutační kalkulačku:

Tato kalkulačka permutace čísel vám ukazuje okamžité výsledky pro dané vstupy, stačí se podívat na tyto zmíněné kroky: Vstupy:
  • Nejprve vyberte název prvků.
  • Poté zadejte celkový počet prvků.
  • Dále zadejte počet prvků, které chcete vybrat.
  • Poté vyberte vyhledávací parametr z rozevírací nabídky.
  • Dále zadejte hodnoty prvků.
  • Nakonec klikněte na tlačítko pro výpočet.
Výstupy: Jakmile kliknete na tlačítko pro výpočet, kalkulačka permutačního vzorce zobrazí:
  • Permutace
  • Permutace s opakováním
  • Podrobný výpočet
Poznámka: Jednoduše vyberte z rozevíracího seznamu parametr výpočtu, permutace kalkulačka zobrazí výsledek podle vámi vybraného vstupu.

Časté dotazy (FAQ):

Co se používá permutace?

Používá se téměř ve všech vědních oborech a v matematice. V počítačové vědě se používá pro třídění algoritmů, ve fyzice, popisuje stav částic a popisuje sekvence RNA v biologii.

Jak děláte obměny?

Jediný rozdíl mezi kombinací a permutací je v objednávání. V permutacích nám záleží na pořadí prvků, zatímco v kombinaci se nestaráme o pořadí prvků. Například: Pokud má skříňka kód PIN 4587 a zadáte 8574, neotevře se, protože jde o jinou objednávku.

Závěrečná slova:

Výpočty permutace probíhají v různých vědních oborech a jsou pro vzdělávání K-12 velmi srozumitelné. Vůbec nezáleží na tom, zda potřebujete najít permutace malých nebo dokonce velkých hodnot datové sady, online permutace kalkulačka to zvládne během několika sekund. Other Languages:Permutation Calculator, Permütasyon Hesaplama, Kalkulator Permutacji, Kalkulator Permutasi, Permutation Rechner, 順列 計算, 순열 계산기, Calculadora De Permutação, Calculatrice De Permutation, Calculadora De Permutaciones, Calcolo Permutazioni, Калькулятор Перестановок, Permutaatio Laskin, Permutationsberegner, Permutasjonskalkulator.
Online Calculator

KALKULAČKA

ONLINE

Získejte snadnost výpočtu čehokoli ze zdroje calculator-online.net

Napište nám na adresu

[email protected]

© Autorská práva 2024 podle Calculator-Online.net