ADVERTISEMENT
FEEDBACK

Adblocker Detected

ad
Uh Oh! It seems you’re using an Ad blocker!

We always struggled to serve you with the best online calculations, thus, there's a humble request to either disable the AD blocker or go with premium plans to use the AD-Free version for calculators.

Disable your Adblocker and refresh your web page 😊

Odpisy Kalkulačka

Odpisy Kalkulačka

Jednoduché odpisy
Auto
Vlastnictví

Metoda odpisování

Majetková cena

$

Záchranná hodnota

$

Roky odpisů

Zaokrouhleno na dolary

Ano
Ne

Konvence

Uvedeno do provozu (datum zahájení)

Faktor odpisování

ADVERTISEMENT
Widget!

PŘIDAT TENTO KALKULÁTOR NA VAŠE WEBOVÉ STRÁNKY:

Přidejte na svůj web kalkulačku odpisů, díky níž bude mít uživatel webu snadné používání kalkulačky přímo. A tento gadget je 100% zdarma a snadno použitelný; Navíc jej můžete přidat na více online platformách.

app
Chcete vypočítat odpisy? Tato inteligentní odpisy kalkulačka pomáhá vypočítat odpisy pomocí čtyř různých metod pro odhad, jak rychle se hodnota aktiva v průběhu času snižuje.
Pomocí této kalkulačky odpisů můžete porovnat dané metody odpisování a rozhodnout se, která z nich vám nejlépe vyhovuje!
 • Metoda odpisování přímkou
 • Metoda vyvážení dvojitého klesání
 • Součet číslic roku
 • Metoda snižování zůstatku
Než se tedy dozvíme o této finanční kalkulačce, začněme některými základy!

Co je deprecation?

Odpisy jsou považovány za nepeněžní náklady, které snižují hodnotu aktiv v důsledku věku, opotřebení nebo zastaralosti po dobu jeho životnosti. Obecně řečeno, odpisy jsou poklesem hodnoty.

Příklad odpisů:

Pokud je dodávkový vůz nakoupen společností, jejíž cena je 100 000 USD a očekávané použití nákladního automobilu je 5 let, může podnik odpisovat aktivum v rámci odpisových nákladů jako 20 000 USD každý rok po dobu 5 let. Můžete také vyzkoušet vozidlo výpočet odpisů a znát odpisované náklady na vaše vozidlo.

Jaké jsou nejčastější metody odpisování?

Existují různé metody, které společnosti používají k výpočtu odpisů, ale nejběžnější metody jsou:

Přímý způsob odpisování:

Přímé odpisy nebo SLD jsou velmi časté a nejjednodušší metody, které pomáhají vypočítat odpisy. Jednoduše řečeno, s rovnoměrným odpisem je výše nákladů každý rok stejná po celou dobu životnosti aktiva. SLD obsahuje záchrannou hodnotu (odhadovanou hodnotu, kterou by vlastník obdržel při prodeji aktiva na konci jeho doby použitelnosti. Nyní byste si mohli myslet, že jak vypočítat odpisové náklady, nedělejte si starosti! Pokud vaše preferovaná metoda pro odpisování je přímá linka, pak můžete použít výše uvedenou přímku odpisy kalkulačka pro výpočet nákladů na odpisy. Někdy se metoda SLD označuje také jako metoda fixní splátky. Přečtěte si vzorec odpisových nákladů pro SLD:

Metoda odpisování s dvojitým klesáním (DDD):

Tato metoda odpisování je metoda, která zahrnuje dvojí odpisovou sazbu. DDD odráží skutečnost, že aktiva jsou často produktivnější v prvních letech než v pozdějších letech.

Praktická skutečnost navíc ukazuje, že jakékoli aktivum (přemýšlet o koupi nového auta) ztratí v prvních několika letech jeho používání větší hodnotu. Ano, u metody bilance DDD je odpisový faktor dvojnásobkem odpisové metody SLD nebo metody odpisování přímkou. Naše dvojitá klesající kalkulačka odpisů však při vytváření plánu odpisů bere v úvahu stejný faktor.

Metoda součtu číslic:

Metoda Sum of Year’s Digits je známá jako metoda zrychleného odpisování, která uznává odpisy zrychleným tempem. Z tohoto důvodu je odpisovatelná částka aktiva účtována na zlomek za jiné účetní období v rámci této metody roční sumy číslic.

Tento zlomek je uváděn jako poměr mezi zbývající dobou použitelnosti aktiva v konkrétním a součtu ročních číslic. Tento zlomek označovaný jako blokovaný kapitál nebo výhoda plynoucí z aktiva je tedy nejvyšší v prvním roce.

Jak se tedy aktivum přibližuje ke konci své životnosti, výhoda, která z takového aktiva vyplynula, klesá. Říká se, že nejvyšší částka odpisů je přidělena v prvním roce, protože dosud nebyla navrácena žádná částka kapitálu. Proto musí být účtována nejmenší částka odpisů v loňském roce, protože byla získána hlavní část investovaného kapitálu.

Metoda snižování zůstatku:

Metoda snižování odpisů je také známá jako metoda snižujícího se zůstatku, metoda odpisování hodnoty a pevná procenta na snižujícím se zůstatku. Podle této metody odpisování se odpisy účtují na snížení zůstatku a pevnou sazbu. V takovém případě se odpisy účtují po dobu životnosti aktiv nad jeho sníženou hodnotou.

Podle metody redukce zůstatku zůstává procentní sazba, ve které jsou odpisy účtovány, pevná a výše odpisů se rok od roku snižuje!

Odpisy Kalkulačka:

Tato jednoduchá odpisové skupiny pomáhá při výpočtu odpisů aktiva za určitý počet let pomocí různých metod odpisování. Kalkulačka umožňuje použít k výpočtu odpisových metod přímou linii, metodu snižování zůstatku, metodu součtu rokových číslic a metodu snižování zůstatku. Tato inteligentní kalkulačka vám pomůže nejen vypočítat jednoduché odpisy, ale také pomůže určit odpisy automobilů a odpisy majetku. Prostředky, tato kalkulačka funguje také kalkulačka odpisů majetku a automobilů.

Jak vypočítat odpisy pomocí tohoto nástroje:

 • Při výpočtu jednoduchých odpisů aktiv musíte postupovat podle uvedených kroků:
 • Nejprve musíte z rozbalovací nabídky vybrat metodu odpisování (může to být buď přímka, klesající zůstatek, součet číslic roku, nebo metoda snižování zůstatku)
 • Hned poté byste měli do určeného pole přidat „majetkové náklady“
  Hned poté musíte do určeného pole přidat „záchrannou hodnotu“
 • Nyní musíte do daného pole přidat „odpisové roky“
  Poté můžete vybrat možnost „Ano“ nebo „Ne“ z daného pole „Zaokrouhlovat na dolary“.
 • Nyní musíte vybrat Full-Month, Mid-month, Mid-Year nebo Mid-
 • Čtvrtletní konvence, pokud to nevíte, pak si ji nechte na společném úplňku
 • Nakonec musíte zadat datum uvedení aktiva do provozu

Poznámka: Když vyberete metodu Declining Balance Method, zobrazí se pole „Depreference Factor“, do kterého musíte zadat hodnotu!

Vypočítejte si odpisy automobilu pomocí kalkulačky odpisů pro auta:

Naše kalkulačka odpisů aut vám pomůže vypočítat, kolik bude vaše auto po několika letech stát za to. Tato kalkulačka pro odpisy automobilu se rovněž odhaduje na první rok a na celkové odpisy vozidla.

Při výpočtu nákladů na odpisy vozidel postupujte podle následujících kroků:

Vypočítejte si odpisy majetku pomocí kalkulačky odpisů nemovitosti:

Naše kalkulačka odpisů nemovitostí pomáhá vypočítat odpisy rezidenčních pronájmů nebo nebytových nemovitostí. Tato kalkulačka provádí výpočet odpisů podle IRS (Internal Revenue Service), která se týkala 4562 řádků 19 a 20.

Používání je poměrně snadné, pro výpočet nákladů na odpisy majetku postupujte podle uvedených kroků:

Jakou metodu odpisování mám použít?

Ve skutečnosti může být obtížné vědět, která metoda odpisování je pro vás vhodná, protože existují výhody a nevýhody používání každé metody.

Před výběrem ze čtyř různých způsobů odpisování byste měli zvážit povahu svých aktiv. Například musíte přemýšlet o tom, zda se stanou méně produktivními a užitečnými rovnoměrným tempem, nebo zda najednou pokles hodnoty.

Podobně byste měli zvážit, zda budete svůj majetek využívat v pravidelných intervalech, pravidelně, nebo zda to může být nečinné po dlouhou dobu.

Nakonec je nezbytné zvážit, zda je nutné použít složité metody odpisování, nebo zda bude jednodušší metoda fungovat nejlépe! Větší organizace však často chtějí používat nejpřesnější metodu odpisování, pro většinu malých organizací, podniků a nezávislých pracovníků je přímé odpisování dostačující pro určení a dostatečné pro zvážení toho, jak pokles hodnoty aktiv klesá. Pokud také chcete vypočítat odpisy podle lineárních odpisů, zkuste rovnou odpisy kalkulačka vědět, jak vaše hodnota klesá.

 

Other Language: Depreciation Calculator, Calculo De Depreciação, 減価償却 計算, Calcolo Ammortamento, Perhitungan Penyusutan, Kalkulator Amortyzacji