ADVERTISEMENT
FEEDBACK

Adblocker Detected

ad
Uh Oh! It seems you’re using an Ad blocker!

We always struggled to serve you with the best online calculations, thus, there's a humble request to either disable the AD blocker or go with premium plans to use the AD-Free version for calculators.

Disable your Adblocker and refresh your web page 😊

velocity Calculator

Výpočet Rychlosti

Vypočítat:

Distance

 

 

Time

 

 

Vypočítat:

 

 

 

 

 

 

Rychlost (v)

 

Čas (s)

 

 

 

 

 

Vypočítat:

 

 

 

 

 

 

ADVERTISEMENT
Dostaň Widget!

PŘIDAT TENTO KALKULÁTOR NA VAŠE WEBOVÉ STRÁNKY:

Přidejte si na svůj web kalkulačku rychlosti, díky níž bude mít uživatel webu snadné používání kalkulačky přímo. A tento gadget je 100% zdarma a snadno použitelný; Navíc jej můžete přidat na více online platformách.

K dispozici v aplikaci

Stáhněte si aplikaci Kalkulačka rychlosti pro svůj mobil, abyste si mohli spočítat své hodnoty v ruce.

app

Tým kalkulátoru online přináší pokročilý online výpočet rychlosti, který vám umožní odhadnout rychlost objektu. Tento řešič rychlosti pracuje inteligentně, protože pomáhá pochopit, jak najít rychlost a také vypočítat rychlost třemi různými způsoby.

Za prvé, s touto kalkulačkou pro rychlost můžete být schopni vypočítat rychlost podle definice rychlosti, která používá dobře známou fyziku formule rychlosti. Druhá metoda použitá v tomto inteligentním časovém kalkulátoru času ke stanovení změny rychlosti, která je způsobena zrychlením v určitém časovém intervalu. A poslední a třetí, tento efektivní řešení rychlosti vám umožňuje vypočítat rychlost, která používá vzorec pro průměrnou rychlost!

Lidé jsou často zmateni v základním pojmu rychlost vs. rychlost – přečtěte si tento článek a zjistěte rozdíl mezi oběma. Než budeme vědět o kalkulačce rychlosti a zrychlení, pojďme se dozvědět více o fyzice definice rychlosti.

Co je rychlost?

Fyzika definice rychlosti je považována za vektorové měření rychlosti a směru pohybu. Jinými slovy, rychlost je měřítkem toho, jak rychle se objekt pohybuje. Pokud jde o rovnici rychlosti, je to uvedeno jako změna polohy objektu dělená časem. Díky vzorci pro rychlost získáte větší vůli.

Co je to Velocity Formula:

Rychlost se označuje jako časová rychlost změny posunu. Rychlostní vzorec je tedy:

V = d / t

V této rovnici rychlosti;

 • „V“ představuje rychlost
 • „D“ představuje posunutí
 • ‘T’ představuje čas

Jednotky rychlosti jsou označovány jako m / s nebo km / h

Pokud nechcete provádět ruční výpočty, jednoduše použijte kalkulačku vzorce rychlosti pro výpočet rychlosti.

Kalkulačka rychlosti:

Ano, výpočet rychlosti je u tohoto efektivního vyhledávače rychlosti snadný, protože umožňuje měřit rychlost pomocí diferenciální rovnice pro rychlost. Nezáleží na tom, zda chcete vypočítat rychlost pomocí ujeté vzdálenosti, zrychlení a metody průměrné rychlosti. Stručně řečeno, tento vyhledávač rychlosti vám vše udělá za pár kliknutí.

Přečtěte si, abyste věděli, co je rychlostní vzorec, který používá naše inteligentní výpočet rychlosti fyzika.

Jak Vypočítat rychlost – vzorec rychlosti pro výpočet rychlosti:

Vyhledejte rychlost pomocí kalkulačky nebo účtujte níže uvedený vzorec pro rychlost, abyste získali okamžité výsledky!

Fyzika jednoduchých rovnic rychlosti
Rychlost = (d) vzdálenost / (t) čas

Náš vzorec rychlosti (v = d / t kalkulačka) také používá stejný vzorec pro výpočet rychlosti.

Rychlost po určité době zrychlení
Konečná rychlost = Počáteční rychlost + zrychlení * Čas

Naše zrychlení na (kalkulačka rychlosti) také používá stejnou zrychlení vzorce pro výpočet rychlosti zrychlení.

Průměrný vzorec rychlosti
Průměrná rychlost = rychlost₁ * čas₁ + rychlost₂ * čas₂ + …

Můžete použít kalkulačku s nadprůměrnou průměrnou rychlostí, protože vám pomůže vědět, jak si vypočítat rychlost.

Jak najít rychlost pomocí tohoto výpočet rychlosti:

 • Pokud jde o vzorec pokrytý vzdáleností, můžete pomocí této rychlosti, času vypočítat rychlost, čas nebo vzdálenost pro dané vstupy. a kalkulátor vzdálenosti
 • Pokud jde o rychlost po určité časové zrychlení, tato finální kalkulačka rychlosti funguje nejlépe, pomocí které můžete vypočítat počáteční rychlost, čas, zrychlení nebo konečnou rychlost na základě daných vstupů, resp.
 • Pokud jde o průměrnou rychlost, náš průměr výpočet rychlosti vám pomůže vypočítat průměrnou rychlost pomocí vzorce nadprůměrné rychlosti

Nyní se připravte na to, jaký je rozdíl mezi rychlostí a rychlostí!

Časté dotazy (rychlost):

Jak vypočítáte rychlost (s příkladem)?

Chcete-li spočítat rychlost, musíte rozdělit vzdálenost časem, který je potřeba k tomu, aby urazil stejnou vzdálenost, hned potom byste k ní měli přidat směr. Náš vyhledávač rychlosti také zjišťuje rychlost stejným způsobem.

Například:

Pokud jste do 1 hodiny cestovali na západ 50 kilometrů, řekne se o vaší rychlosti 50 mil za hodinu na západ nebo 50 mil / h na západ.

Jak zjistíte rychlost se vzdáleností a časem?

Vše, co potřebujete k připojení hodnot do výše rychlosti a času kalkulačka najít rychlost s vzdáleností a časem.

 • Nejprve musíte kliknout na kartu „akcelerace“
 • Další možností je vybrat možnost „konečná rychlost“ z rozbalovací nabídky finále kalkulačka rychlosti
 • Poté musíte do určeného pole zadat hodnotu počáteční rychlosti
 • Hned poté musíte do daného pole zadat hodnotu zrychlení

Nakonec musíte do určeného pole zadat hodnotu času a poté stisknout tlačítko výpočtu, kalkulačka pro konečnou rychlost okamžitě vypočítá konečnou rychlost pro dané vstupy

Může být rychlost záporná?

Přímo – ano, rychlost může být záporná. Objekt, který se pohybuje negativním směrem, je označen jako záporná rychlost. A pokud se objekt zrychluje, pak jeho zrychlení je něco, co je nasměrováno stejným směrem jako jeho pohyb (v takovém případě se říká, že je jako záporné zrychlení).

Jak najít počáteční rychlost?

Pokud chcete vypočítat počáteční rychlost okamžitě, pak vše, co potřebujete k připojení hodnot do výše uvedené počáteční kalkulačka rychlosti. A pokud to chcete udělat ručně, použijte následující počáteční vzorec rychlosti:

Počáteční rychlostní vzorec:

Počáteční rychlost = konečná rychlost – (zrychlení × čas)

vi = vf – v

Číst dál!

Nejprve musíte zjistit, který z posuvů (S), konečnou rychlost (Vf), zrychlení (A) a čas (T) musíte vyřešit pro počáteční rychlost (vi)

 • Pokud máte Vf, A a T, měli byste použít Vi = Vf – AT
 • Pokud máte S, Vf a T, měli byste použít Vi = 2 (S / T) – Vf
 • Pokud máte S, Vf a A, měli byste použít Vi = druhá odmocnina (Vf ^ 2 – 2AS)
 • Pokud máte S, A a T, měli byste použít Vi = (S / T) – (AT / 2)

Jak najít konečnou rychlost?

Zkuste výše uvedené finále výpočet rychlosti a proveďte okamžité výpočty. Pokud to chcete udělat sami, pak byste měli použít daný vzorec konečné rychlosti.

V = U + AT

S = UT + 1/2 AT ^ 2

V ^ 2 = U ^ 2 + 2AS

Číst dál!

Nejprve zjistěte, která z počáteční rychlosti (U), doby zrychlení (A) (T) a posunutí (S) musíte vyřešit pro konečnou rychlost.

 • Pokud máte U, A a T, měli byste použít V = U + AT
 • Pokud máte S, U a T, měli byste zkusit V = 2 (S / T) – U
 • Pokud máte S, U a A, pak byste měli použít V = druhá odmocnina (U ^ 2 + 2AS)
 • Pokud máte S, A a T, měli byste použít V = (S / T) + (AT / 2)

Co způsobuje změnu rychlosti?

Odborníci ukazují, že síly jsou něco, co ovlivňuje pohyb objektů – mohou také způsobit pohyb, mohou také zastavit, zpomalit nebo dokonce změnit směr pohybu objektu (již se pohybují). Protože síla způsobuje změny rychlosti nebo směru objektu, říká se, že síly způsobují změny rychlosti. Pamatujte, že zrychlení je považováno za změnu rychlosti.

Koncová poznámka:

Mějte na paměti, že rychlost závisí na vzdálenosti, a pokud jde o rychlost, záleží na posunutí – není pochyb o tom, že tyto dvě veličiny jsou ve skutečnosti stejné (i když mají stejnou velikost), když je časový interval malý. Použijte výše uvedený nástroj k pochopení, jak vypočítat rychlost, a dokonce i vyřešit své fyzikální rovnice v mrknutí očí!

Other Languages: Velocity Calculator, Hız Hesaplama, Kalkulator Prędkości, Geschwindigkeit Berechnen, 時速計算, Calculo De Velocidade, Calcul Vitesse, Calcular Velocidad, Calcolo Velocità, Конвертер Скорости, 속도 계산기, Kalkulator Kecepatan, حاسبة السرعة, Nopeuslaskin