ADVERTISEMENT
FEEDBACK

Wykryto adblocker

ad
O o! Wygląda na to, że używasz Adblockera!

Ponieważ ciężko pracowaliśmy, aby wykonać dla Ciebie obliczenia online, apelujemy do Ciebie o przyznanie nam pomocy poprzez wyłączenie Adblockera dla tej domeny.

Disable your Adblocker and refresh your web page 😊

Kalkulator Amortyzacji

Kalkulator Amortyzacji

Prosta amortyzacja
Automatyczny
własność

Metoda amortyzacji

Koszt aktywów

$

Wartość odzysku

$

Lata amortyzacji

Zaokrąglić do Dolarów

tak
Nie

Konwencja

Oddany do użytku (data rozpoczęcia)

Współczynnik amortyzacji

ADVERTISEMENT
widget!

DODAJ TEN KALKULATOR NA SWOJEJ STRONIE:

Dodaj kalkulator amortyzacji do swojej witryny, dzięki której użytkownik strony uzyska łatwość korzystania z kalkulatora bezpośrednio. I ten gadżet jest w 100% darmowy i prosty w użyciu; dodatkowo możesz dodać go na wielu platformach internetowych.

app

Chcesz obliczyć amortyzację? Ten inteligentny kalkulator amortyzacji pomaga obliczyć amortyzację za pomocą czterech różnych metod, aby oszacować, jak szybko wartość składnika aktywów maleje w czasie.

Możesz użyć tego kalkulatora stawek amortyzacji, aby porównać podane metody amortyzacji i zdecydować, który z nich najbardziej Ci odpowiada!

 • Metoda amortyzacji liniowej
 • Metoda podwójnego spadku salda
 • Suma cyfr roku
 • Metoda redukcji salda

Zanim więc poznasz ten kalkulator finansowy, zacznijmy od podstaw!

Co to jest wycofanie?

Uważa się, że amortyzacja stanowi koszt niepieniężny, który zmniejsza wartość składnika aktywów w wyniku starzenia się, zużycia lub starzenia się w okresie użytkowania. W ujęciu ogólnym amortyzacja oznacza spadek wartości.

Przykład amortyzacji:

Jeśli firma kupuje samochód dostawczy, którego koszt wynosi 100 000 USD, a przewidywane użycie samochodu ciężarowego wynosi 5 lat, firma może amortyzować składnik aktywów w ramach amortyzacji w wysokości 20 000 USD rocznie przez okres 5 lat. Możesz także wypróbować pojazd [kalkulator amortyzacji], aby poznać amortyzację kosztów pojazdu.

Jakie są najczęstsze metody amortyzacji?

Istnieją różne metody stosowane przez firmy do obliczania amortyzacji, ale najczęstszymi metodami są:

Metoda amortyzacji liniowej:

Amortyzacja liniowa lub SLD jest bardzo powszechną i najprostszą metodą, która pomaga obliczyć koszt amortyzacji. Krótko mówiąc, przy amortyzacji liniowej kwota kosztu jest co roku taka sama przez cały okres użytkowania składnika aktywów. SLD zawiera wartość odzysku (szacunkową wartość, którą otrzymałby właściciel sprzedając składnik aktywów na koniec okresu użytkowania. Teraz możesz myśleć, jak obliczyć koszt amortyzacji, nie przejmuj się! Jeśli preferujesz metodę amortyzacja jest linią prostą, więc możesz użyć powyższej linii prostej kalkulator amortyzacji, aby obliczyć koszty amortyzacji. Czasami metoda SLD jest również określana jako metoda stałej raty. Czytaj dalej, aby poznać formułę amortyzacji dla SLD:

Metoda amortyzacji podwójnej (DDD):

Ta metoda amortyzacji polega na podwójnej stawce amortyzacji. DDD odzwierciedla fakt, że aktywa są często bardziej produktywne we wczesnych latach niż w późniejszych latach.

Dodatkowo, praktyczny fakt pokazuje, że jakikolwiek zasób (pomyśl o zakupie nowego samochodu) traci na wartości w pierwszych latach użytkowania. Tak, przy metodzie bilansowej DDD współczynnik amortyzacji jest 2x większy niż w przypadku metody amortyzacji SLD lub prostej. Nasz podwójny spadek kalkulator amortyzacji uwzględnia jednak ten sam czynnik podczas tworzenia harmonogramu amortyzacji.

Metoda cyfr sumy lat:

Metoda sumy cyfr roku jest znana jako metoda przyspieszonej amortyzacji, która rozpoznaje amortyzację według stawki przyspieszonej. Właśnie dlatego wartość aktywów podlegająca amortyzacji jest naliczana do ułamka ułamkowego w innym okresie rozliczeniowym zgodnie z metodą sumy rocznej.

Mówi się, że ten ułamek jest stosunkiem między pozostałym okresem użytkowania składnika aktywów w danym okresie a sumą cyfr roku. Tak więc ta część, określana jako zablokowany kapitał lub korzyść uzyskana z tego składnika aktywów, jest najwyższa w pierwszym roku.

W związku z tym, że zasób zbliża się do końca okresu użytkowania, korzyści, które z niego wynikły, maleją. Mówi się, że jest to najwyższa kwota amortyzacji w pierwszym roku, ponieważ do tego czasu nie odzyskano żadnej kwoty kapitału. Dlatego też w ostatnim roku należy naliczyć najmniejszą kwotę amortyzacji, ponieważ odzyskano znaczną część zainwestowanego kapitału.

Metoda redukcji salda:

Metoda amortyzacji zmniejszającej saldo jest również znana jako metoda malejącej równowagi, metoda spisanej wartości oraz stały procent malejącej równowagi. Zgodnie z tą metodą amortyzacji, amortyzacja jest naliczana od zmniejszenia salda i stałej stawki. W takim przypadku amortyzacja naliczana jest przez okres użytkowania składnika aktywów nad jego wartością odpisaną.

Zgodnie z Metodą Zmniejszenia Bilansu procent naliczania amortyzacji pozostaje stały, a kwota amortyzacji z roku na rok maleje!

Kalkulator amortyzacji:

Ten prosty amortyzacja kalkulator pomaga w obliczaniu amortyzacji środka trwałego przez określoną liczbę lat przy użyciu różnych metod amortyzacji. Kalkulator pozwala na użycie metody linii prostej, metody malejącej równowagi, metody sumy cyfr roku i metody redukcji salda w celu obliczenia kosztu amortyzacji. Ten inteligentny kalkulator nie tylko pomaga w obliczeniu prostej amortyzacji, ale także pomaga określić amortyzację samochodu i amortyzację nieruchomości. Oznacza to, że ten kalkulator działa również kalkulator amortyzacji nieruchomości i samochodów.

Jak obliczyć amortyzację za pomocą tego narzędzia:

Musisz wykonać podane kroki, aby obliczyć prostą amortyzację aktywów:

 • Przede wszystkim musisz wybrać metodę amortyzacji z menu rozwijanego (może to być linia prosta, malejące saldo, suma cyfr roku lub metoda zmniejszania salda)
 • Następnie należy dodać „koszt aktywów” do wyznaczonego pola
  Zaraz potem musisz dodać „wartość odzysku” do wyznaczonego pola
 • Teraz musisz dodać „lata amortyzacji” w danym polu
  Następnie możesz wybrać opcję „Tak” lub „Nie” z podanego pola „Zaokrąglenie do dolara”
 • Teraz musisz wybrać pełny miesiąc, środek miesiąca, środek roku lub środek
 • Quarter Convention, jeśli nie wiesz, to trzymaj go przez cały miesiąc
 • W końcu musisz podać datę oddania środka do eksploatacji

Uwaga: Po wybraniu metody malejącej równowagi pojawia się pole „Współczynnik amortyzacji”, w którym należy wprowadzić wartość!

Oblicz amortyzację samochodu za pomocą kalkulatora amortyzacji samochodu:

Nasz kalkulator amortyzacji samochodu pomaga obliczyć, ile twój samochód będzie wart po wielu latach. Ten kalkulator amortyzacji samochodu jest również szacowany na pierwszy rok i całkowitą amortyzację pojazdu.

Wykonaj następujące kroki, aby obliczyć koszt amortyzacji samochodu:

Oblicz amortyzację nieruchomości za pomocą kalkulatora amortyzacji nieruchomości:

Nasz kalkulator amortyzacji nieruchomości pomaga obliczyć amortyzację czynszu lub nieruchomości nierezydentnej. Ten kalkulator wykonuje obliczenia amortyzacji zgodnie z IRS (Internal Revenue Service), który dotyczył 4562 linii 19 i 20.

Jest dość łatwy w użyciu, wystarczy wykonać podane kroki, aby obliczyć koszt amortyzacji nieruchomości:

Jakiej metody amortyzacji powinienem zastosować?

W rzeczywistości może być trudno ustalić, która metoda amortyzacji jest dla Ciebie odpowiednia, ponieważ istnieją zalety i wady stosowania każdej z tych metod.

Zanim wybierzesz jedną z czterech różnych metod amortyzacji, powinieneś rozważyć charakter swoich aktywów. Na przykład musisz pomyśleć o tym, czy staną się mniej wydajne i przydatne w równym tempie, czy też nagle spadną wartość.

Podobnie, powinieneś rozważyć, czy będziesz wykorzystywać swój zasób w regularnych odstępach czasu, regularnie czy też może on być bezczynny przez długi okres czasu.

Ostatecznie należy zastanowić się, czy konieczne jest zastosowanie złożonych metod amortyzacji, czy też najprostsza metoda będzie działać najlepiej! Jednak większe organizacje często chcą stosować najdokładniejszą metodę amortyzacji, w przypadku większości małych organizacji, firm i freelancerów amortyzacja liniowa jest wystarczająca do ustalenia i wystarczająca do rozważenia spadku wartości aktywów. Jeśli chcesz również obliczyć amortyzację według amortyzacji liniowej, spróbuj linii prostej amortyzacja kalkulator, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wartość aktywów spada.

 

Other Language: Depreciation Calculator, Calculo De Depreciação, 減価償却 計算, Odpisy Kalkulačka, Calcolo Ammortamento, Perhitungan Penyusutan