ADVERTISEMENT
FEEDBACK

Wykryto adblocker

ad
O o! Wygląda na to, że używasz Adblockera!

Ponieważ ciężko pracowaliśmy, aby wykonać dla Ciebie obliczenia online, apelujemy do Ciebie o przyznanie nam pomocy poprzez wyłączenie Adblockera dla tej domeny.

Disable your Adblocker and refresh your web page 😊

Cosinus Kalkulator

Cosinus Kalkulator

Cosine Graph

Kąt (θ)

 

ADVERTISEMENT
Uzyskać Widget!

DODAJ TEN KALKULATOR NA SWOJEJ STRONIE INTERNETOWEJ:

Dodaj kalkulator kosinusa do swojej witryny internetowej, aby łatwo korzystać z tego kalkulatora bezpośrednio. Poczuj się bezproblemowo, aby zaksięgować ten widget, ponieważ jest on w 100% darmowy, prosty w użyciu i możesz go dodać na wielu platformach internetowych.

Dostępny w aplikacji

Pobierz aplikację Cosine Calculator na swój telefon komórkowy, aby móc obliczyć swoje wartości w dłoni.

app

Darmowy cosinus kalkulator online pomaga w obliczaniu cosinusów danego kąta w stopniach, radianach, mili-radianach i π radianach. Tutaj mamy dla Ciebie znacznie więcej, w tym jak znaleźć krzywą cosinus, kilka elementarnych praw cosinusa i wiele więcej! Zacznijmy więc od ogólnej definicji cosinusa.

Co to jest cosinus w matematyce?

W matematyce funkcje trygonometryczne są rzeczywistymi funkcjami odnoszącymi się do trójkąta prostokątnego o dwóch bokach i jednej przeciwprostokątnej. Przyjmując trójkąt prostokątny, funkcję cos (x) kąta definiuje się jako długość sąsiedniego boku podzieloną przez długość przeciwprostokątnej. Wartość tej funkcji trygonometrycznej cos (x) dla danego kąta można obliczyć za pomocą cosinus kalkulator. Ponadto zakres cosinusa to \ (- 1 ≤ cos ≤ 1 \), a okres cosinusa jest równy \ (2π \).

Formuła kosinusowa:

Wzór na funkcję cosinus to:

$$ cos (θ) = \ frac {\ text {adjacent} b} {\ text {hypotenuse} c} $$

Aby rozwiązać cos ręcznie, po prostu użyj wartości sąsiedniej długości i podziel ją przez przeciwprostokątną.

Ponadto internetowy kalkulator siecznych używa do znalezienia siecznego podanego kąta w stopniach, radianach lub π radianach.

Jak znaleźć cosinus kąta?

Ponieważ cosinus kąta θ jest stosunkiem między sąsiednią długością kąta i przeciwprostokątną, zastosuj następujący wzór, aby znaleźć cosinus kąta:

$$ cos (α) = \ frac {b} {c} $$

Przykład 1:

Obliczyć wartość cos θ?

Rozwiązanie:

Jeśli długość sąsiedniego boku wynosi 12, a wartość przeciwprostokątnej wynosi 6, to zgodnie ze wzorem cos:

\ [cos θ = \ frac {12} {6} = 2 \]

Przykład 2:

Znajdź wartości Cos 60 °.

Rozwiązanie:

Korzystając z tabeli lub kalkulator cosinus,

\ [Cos 60 ° = \ frac {1} {2} = 0,5 \]

Możesz także skorzystać z cosinus kalkulator do bezbłędnych obliczeń.

Wykres cosinusa:

Wykres cosinusowy przedstawia powtarzającą się krzywą w górę / w dół. Ta krzywa jest znana jako fala kalkulator cosinus. Tworząc wykres zawsze pamiętaj:

 • Krzywa rozpocznie się od 0 kątów.
 • Gdy krzywa się rozpocznie, najpierw spadnie do wartości -1.
 • Po zmniejszeniu krzywa wzrośnie do wartości 1, a następnie cały proces będzie kontynuowany w sposób nieograniczony.

Tabela dla kosinusa:

Wartość funkcja cosinus dla wszystkich wspólnych kątów można szybko pobrać z poniższej tabeli w celu szybkich obliczeń:

Stopnie (°) Radiany cos (x)
180° π -1
150° 5π/6 -√3/2
135° 3π/4 -√2/2
120° 2π/3 -1/2
90° π/2 0
60° π/3 1/2
45° π/4 √2/2
30° π/6 √3/2
0 1

Jak działa kalkulator cosinus?

Ten kalkulator cos pokazuje, jak szybko znaleźć cosinus w zaledwie dwóch krokach.

Ponadto kalkulator sinusoidalny online pomaga określić wartości trygonometryczne sinusa dla danego kąta w stopniach, radianach lub π radianach.

Wejście:

 • Wpisz wartość podanego kąta θ.
 • W drugim kroku po prostu wybierz z rozwijanego menu stopień, radian, m radian lub pi (π) radian.
 • Kliknij przycisk „Oblicz”

Wynik:

Ten kalkulator określi następujące dane wyjściowe przy użyciu wzoru i tabeli do cosinusa.

 • Zostanie wyświetlona wartość cosinusa w radianach, stopniach, m radianach lub pi (π) radianach.
 • Wyświetla odpowiedzi w najprostszej formie.
 • Jednostka kąta zostanie dostarczona taka sama, jak wprowadzona

FAQs:

W jakim celu stosuje się Cosine?

Jeśli masz trójkąt i chcesz powiązać wszystkie jego trzy boki pod jednym kątem, musisz zastosować regułę cosinus kalkulator. Jednak aby znaleźć długość boku, musisz znać pozostałe dwa boki, a także kąt przeciwny.

Do czego służy Cosinus w prawdziwym życiu?

funkcja cosinus trygonometrycznej jest powszechnie używany do znajdowania lokalizacji i obliczania odległości w systemie GPS smartfonów i urządzeń IOS. Ponadto może być również używany w lotach kosmicznych i trajektoriach balistycznych.

Dlaczego Cos Positive?

Cos jest oznaczony jako dodatni z tego powodu, że θ będzie zawsze mierzone od dodatniej osi x.

Dlaczego potrzebujemy funkcji trygonometrycznych?

Prawie wszystkie umiejętności trygonometryczne zapewniają wsparcie studentom, którzy pracują nad skomplikowanymi kątami i wymiarami w stosunkowo krótkim czasie. Można je również zaimplementować w wielu innych dziedzinach. Jak na przykład:

 • Architektura
 • Inżynieria
 • Nauki
 • Matematyka itp.

Wniosek:

Cóż, dzięki cosinus kalkulator zapewnia wsparcie bez żadnych kosztów obliczania wartości funkcja cosinus w dowolnym momencie. Dodatkowo dla wszystkich tych studentów i profesjonalistów, którzy są entuzjastami uczenia się nowych rzeczy i chcą zdobyć więcej wiedzy na temat trygonometrii, jest to doskonały wybór. Więc po prostu weź w swoje ręce ten kalkulator, aby cieszyć się zwrotami kosztów.

Other Languages: Cosine Calculator, Cos HesaplamaKalkulator Cosinus, Cosinus Rechner, Cos 計算, Cosinus Kalkulačka, Calcul Cos, Calcular Coseno, Calcolo Coseno, Калькулятор Cos.