ADVERTISEMENT
FEEDBACK

Adblocker Detected

ad
Uh Oh! It seems you’re using an Ad blocker!

We always struggled to serve you with the best online calculations, thus, there's a humble request to either disable the AD blocker or go with premium plans to use the AD-Free version for calculators.

Disable your Adblocker and refresh your web page 😊

Cosinus Kalkulačka

Cosinus Kalkulačka

Cosine Graph

Úhel (θ)

 

ADVERTISEMENT
Dostaň Widget!

PŘIDEJTE TENTO VÝPOČET NA SVÉ WEBOVÉ STRÁNKY:

Přidejte na svůj web kalkulačku Cosine, abyste mohli přímo používat tuto kalkulačku. S účtem tohoto widgetu se budete cítit bezproblémově, protože je 100% zdarma, snadno se používá a můžete si jej přidat na více online platforem.

Dostupný v aplikaci

Stáhněte si aplikaci Cosine Calculator pro svůj mobil, abyste si mohli vypočítat své hodnoty v ruce.

app

Online bezplatná cosinus kalkulačka pomáhá při cosinus výpočet hodnoty daného úhlu ve stupních, radiánech, mili-radiánech a π radiánech. Zde pro vás máme mnohem víc, včetně toho, jak najít kosinusovou křivku, nějaký základní kosinový zákon a mnohem více! Pojďme tedy zahájit obecnou definici kosinu.

Co je Cosine in Math?

V matematice jsou trigonometrické funkce skutečné funkce, které souvisejí s pravoúhlým trojúhelníkem o délce dvou stran a jedné přeponě. Za předpokladu pravoúhlého trojúhelníku je funkce cos (x) úhlu definována jako délka přilehlé strany dělená délkou přepony. Hodnotu této trigonometrické funkce cos (x) pro daný úhel lze vypočítat pomocí kosinové kalkulačky. Rozsah kosinu je navíc \ (- 1 ≤ cos ≤ 1 \) a perioda kosinu se rovná \ (2π \).

Kosinový vzorec:

Vzorec pro kosinusovou funkci je:

$$ cos (θ) = \ frac {\ text {sousední} b} {\ text {hypotenuse} c} $$

Chcete-li vyřešit cos ručně, stačí použít hodnotu sousední délky a vydělit ji přeponou.

Kromě toho online kalkulátor sekans používá k vyhledání sekans daného úhlu v radiánech, radiánech nebo π radiánech.

Jak najít kosinus úhlu?

Protože kosinus úhlu θ je poměr mezi sousední délkou úhlu a přeponou, použijte k nalezení kosinu úhlu následující vzorec:

$$ cos (α) = \ frac {b} {c} $$

Příklad 1:

Vypočítejte hodnotu cos θ?

Řešení:

Pokud je délka sousední strany 12 a hodnota přepony 6, pak podle cos vzorce:

\ [cos θ = \ frac {12} {6} = 2 \]

Příklad 2:

Najděte hodnoty Cos 60 °.

Řešení:

Pomocí tabulky nebo cosinus kalkulačka

\ [Cos 60 ° = \ frac {1} {2} = 0,5 \]

Pro bezchybný výpočet můžete také použít kosinovou kalkulačku.

Graf kosinu:

Kosinový graf představuje opakování křivky nahoru / dolů. Tato křivka je známá jako kosinová vlna. Při vykreslování grafu si vždy pamatujte:

 • Křivka bude začínat 0 úhly.
 • Jakmile se křivka spustí, sníží se nejprve na hodnotu -1.
 • Po snížení se křivka zvýší na hodnotu 1 a poté bude celý proces pokračovat otevřeně.

Tabulka pro Cosine:

Hodnotu kosinové funkce pro všechny běžné úhly lze rychle vyzvednout v následující tabulce pro rychlé výpočty:

Stupně (°) Radiány cos (x)
180° π -1
150° 5π/6 -√3/2
135° 3π/4 -√2/2
120° 2π/3 -1/2
90° π/2 0
60° π/3 1/2
45° π/4 √2/2
30° π/6 √3/2
0 1

Jak funguje cosinus kalkulačka?

Tato kalkulačka cosinus ilustruje, jak rychle najít kosinus ve dvou krocích.

Online sinusový kalkulátor vám navíc pomůže určit sinusové trigonometrické hodnoty pro daný úhel ve stupních, radiánech nebo radiánech π.

Vstup:

 • Zadejte hodnotu daného úhlu θ.
 • Ve druhém kroku z rozevírací nabídky vyberte radiány, radiány, m radiány nebo pi (π).
 • Klikněte na tlačítko „Vypočítat“

Výstup:

Tato kalkulačka určí následující výstup pomocí kosinusového vzorce a tabulky.

 • Zobrazí se hodnota kosinu v radiánech, stupních, m radiánech nebo pi (π) radiánech.
 • Zobrazuje odpovědi v nejjednodušší formě.
 • Jednotka úhlu bude doručena stejně jako váš vstup

Časté dotazy:

Na co se přípravek Cosine používá?

Pokud máte trojúhelník a chcete spojit všechny jeho tři strany do jednoho úhlu, musíte použít kosinusové pravidlo. Chcete-li však zjistit délku strany, musíte znát další dvě strany a také opačný úhel.

Na co se Cosine používá v reálném životě?

Trigonometrická funkce kosinus se běžně používá k vyhledání polohy a k cosinus výpočet vzdáleností v systému GPS chytrých telefonů a zařízení IOS. Dále jej lze použít také v kosmických letech a balistických trajektoriích.

Proč je Cos pozitivní?

Cos je označen jako pozitivní z toho důvodu, že θ bude vždy měřeno od kladné osy x.

Proč potřebujeme trigonometrické funkce?

Téměř všechny trigonometrické dovednosti poskytují podporu studentům, kteří pracují na komplexních úhlech a rozměrech v poměrně krátkém čase. Mohou být implementovány také v mnoha dalších oblastech. jako:

 • Architektura
 • Inženýrství
 • Vědy
 • Matematika atd.

Závěr:

Díky cosinus kalkulačka, která poskytuje svou podporu bez jakýchkoli nákladů na výpočet hodnoty kalkulačka cosinus funkce, kdykoli chceme. Kromě toho je to skvělá volba pro všechny studenty a profesionály, kteří se nadšeně učí nové věci a chtějí získat další znalosti o trigonometrii. Takže si vezměte do rukou tuto cosinus výpočet a užijte si její náhrady.

Other Languages: Cosine Calculator, Cos Hesaplama, Cosinus Kalkulator, Kalkulator Cosinus, Cosinus Rechner, Cos 計算, Calcul Cos, Calcular Coseno, Calcolo Coseno, Калькулятор Cos.