ADVERTISEMENT
FEEDBACK

Adblocker Detected

ad
Uh Oh! It seems you’re using an Ad blocker!

We always struggled to serve you with the best online calculations, thus, there's a humble request to either disable the AD blocker or go with premium plans to use the AD-Free version for calculators.

Disable your Adblocker and refresh your web page 😊

Kalkulačka Dní

Kalkulačka Dní

ADVERTISEMENT

Počáteční datum Dnes

 

(+) Přidat
(-) Sub

let

měsíce

týdny

Dny

 

Kolikrát opakovat?

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Dostaň Widget!

PŘIDEJTE TENTO VÝPOČET NA SVÉ WEBOVÉ STRÁNKY:

Přidejte na svůj web kalkulačka dní, abyste mohli přímo používat tuto kalkulačku. S účtem tohoto widgetu se budete cítit bezproblémově, protože je 100% zdarma, snadno se používá a můžete si jej přidat na více online platforem.

K dispozici v aplikaci

Stáhněte si aplikaci kalkulačka dní pro svůj mobil, abyste si mohli vypočítat své hodnoty v ruce.

app

Online den & kalkulačka dat je nástroj, který umožňuje vypočítat rozdíl v datech (počet dní) nebo pracovní dny mezi dvěma danými daty. Jednoduše řečeno, tato kalkulačka doby trvání funguje jako denní počítadlo a také vám pomůže:

 • Vypočítejte plus nebo minus roky, měsíce, týdny nebo dny od daného data
 • Vypočítejte počet dní nebo pracovních dnů přidaných k danému datu nebo od nich odečtených

Než se tedy dozvíte, jak tento datum & kalkulačka dní zjistí počet počítání dnů mezi dvěma daty, měli byste si dát pozor na základní pojmy. Tento příspěvek vám pomůže lépe porozumět tomu, jak počítat dny, nebo dokonce odpovědět na otázku, kolik dní do dneška. Číst dál!

Studie založená na důkazech o datu a dni:

Před použitím gregoriánského kalendáře byl použit starší koncept juliánského kalendáře. Bylo to skvěle blízko k přesné délce roku. Po tolika letech ve středověku byl pokus o měření času nejprve považován za zásah do Božích záležitostí. V roce 1582 Caesarův kalendář konečně reformoval juliánský kalendář tak, aby počítal dny v roce. „Nový“ kalendář, který se dnes používá, byl pravidelně přijat v celé Evropě až do 18. století. Nyní můžeme pomoci s přesným výpočtem dnů mezi dvěma daty.

O datu a dni:

Koncept dne v týdnu odkazuje na konkrétní název, jako je pondělí, pátek atd. Zatímco v případě dne v měsíci odkazuje na počet dní, například 2. březnový den. Kalkulačka kalendáře funguje tak, aby udržovala záznam o tom, kolik dní mezi daty. Kromě toho může také určit dobu trvání mezi dny až roky. Může také sledovat záznam měsíců mezi daty. podobně můžete také vypočítat dny od konkrétních dat.

Na druhou stranu datum obvykle představuje měsíc a rok spolu s dnem. Například 21. března 2022. Bude plně definováno vždy. Při zmínce o datu není třeba zmínit den, protože samotné datum je úplnou entitou. Toto datum do kalkulačka dní se specializuje na sledování dat spolu s výpočtem počtu dní.

Formáty data:

Pro formátování data ve Spojených státech (USA) nebo Evropě se používá: „lomítko (/)“, „tečka (.) Nebo„ pomlčka (-):

 • mm / dd / rrrr
 • mm.dd.rrrr
 • mm-dd-rrrr
 • dd / mm / rrrr
 • dd.mm.rrrr
 • dd-mm-rrrr

Pro mezinárodní formátování data podle ISO 8601 použijte pouze oddělovač pomlček (-):

 • rrrr-mm-dd

Nezapomeňte, že dnešní datum je založeno na GMT (greenwichský střední čas) nebo UTC, což je zkratka pro Coordinated Universal Time.

A co svátky?

Základní pojetí prázdnin bylo často podněcováno ve spojení s náboženskými obřady ve starověku. koncept byl pro různé společnosti odlišný. Lidé si chtějí věnovat dny volna k provádění náboženských aktivit s plnou pozorností. Rozdíly v datech byly pozorovány v různých kulturách. Dny mezi svátky byly považovány za pracovní dny. nějaký koncept je použitelný i v této době. Kalkulačka roku je určena k výpočtu všech možných svátků roku jedním kliknutím. Tímto způsobem bude snadné vést záznamy o svátcích celého roku.

O dni a kalkulačka dat:

Online datum a kalkulačka dní pomocí online kalkulačky vám pomohou vypočítat rozdíl v datech nebo pracovní dny mezi libovolnými daty. Jednoduše pomocí této online kalkulačky určete plus nebo minus dny, týdny, měsíce, roky od data. Toto počítadlo data a dne také počítá dny nebo pracovní dny přidané nebo odečtené od daného data.

Poznámka: Náš den & kalkulačka dat bere v úvahu pracovní týden od „pondělí“ do „pátku“ a sobota a neděle se předpokládá jako víkend v 7 dnech v týdnu. Toto počítadlo dat vám také pomůže provádět výpočty dat, pokud je vaším pracovním dnem sobota.

Jak vypočítat dny mezi dvěma daty a přidat nebo odečíst od data pomocí tohoto dne & kalkulačka dat:

Kalkulačka dní je 100% zdarma a vyžaduje pouze základní parametry pro stanovení dnů a pro vaše pohodlí dokonce i počítání dnů svátků, data, pracovních dnů, kalendářních dnů, let, měsíců a týdnů. Přejdeme prstem dolů, abychom věděli o vstupech, které musíte zadat, a výstupech, které tato kalkulačka generuje.

Vypočítat dny mezi dvěma daty:

Vstupy:

 • Nejprve musíte zadat datum zahájení, které chcete vypočítat (pro e: g zde jsme vybrali 01.01.2018)
 • Hned dále musíte zadat datum ukončení (pro e: g 02/02/2020)
 • Nyní existuje pole, pokud zaškrtnete pole na levé straně, pak se do výsledných dnů přidá 1 den (u e: g toto políčko zaškrtneme)
 • Dále najdete správné políčko, pokud je sobota pracovní den, zaškrtněte toto políčko (u e: g zrušíme zaškrtnutí tohoto políčka, protože sobota je víkendový den)
 • Nyní jde o nastavení dovolené, pokud chcete počítat pouze kalendářní dny, jednoduše klikněte na první možnost „Nepočítat svátky“
 • A pokud chcete vypočítat, kolik pracovních dnů, svátků a víkendů mezi dvěma daty, pak definujte svátky (například: zaškrtneme políčko „Nepočítat svátky“
 • Nakonec stiskněte tlačítko pro výpočet dnů dne & kalkulačka dat

Výstupy:

Kalkulačka zobrazí:

 • Od data a do data
 • Rok mezi dvěma daty
 • Měsíce mezi dvěma daty
 • Týdny mezi dvěma daty
 • Dny mezi dvěma daty
 • Hodiny mezi dvěma daty
 • Minuty mezi dvěma daty
 • Sekundy mezi dvěma daty
 • Pracovní dny mezi dvěma daty
 • Víkendové dny mezi dvěma daty

Přidat nebo odečíst od data:

Vstupy:

 • Nejprve byste měli zadat počáteční datum, pro které chcete provést výpočty
 • Nyní musíte vybrat operaci, kterou chcete provést k vybranému datu, operace bude buď (+) Přidat nebo (-) Odečíst
 • Dále stačí zadat, kolik roku, měsíce, týdne nebo dne chcete od daného data přidat nebo odečíst.
 • Nyní můžete toto pole vidět. Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete přidat nebo odečíst pracovní den od daného data
 • V nastavení pracovních počítání dnů existují dvě možnosti: „vyloučit pouze víkend“ nebo „vyloučit víkend a svátky níže
 • Jakmile zadáte parametry podle svých požadavků na výpočet, jednoduše stiskněte tlačítko pro výpočet dnů

Výstupy:

Kalkulačka dne vám ukáže konečné datum odpovídající danému datu

Kolik týdnů mezi daty?

Mezi jakýmikoli dvěma konkrétními daty budoucnosti a minulosti je několik týdnů. K uchování záznamů a počítání dnů týdnů mezi daty může být užitečný kalendář. Nebo můžete jednoduše napsat první a druhé datum a spočítat dny mezi nimi. Na druhou stranu je týkalkulačka dní určena k výpočtu týdnů mezi daty. Počítadlo tohoto týdne je online a snadno přístupný nástroj pro záznam jakýchkoli dvou dat, minulého, současného nebo budoucího počtu týdnů.

Kolik dní od mého narození?

Chcete-li vypočítat počet dní od doby, kdy jste přišli na tento svět do dneška, můžete využít nápovědu pro tento den až kalkulačka dní. dnešní datum od data vašeho narození včetně dnů do měsíce představuje váš chronologický věk. Proto pro výpočet dnů dnů od narození můžete použít jednoduché pravidlo níže:

Musíte odečíst datum narození od aktuálního data.

Podívejte se na ukázku níže:

Datum dne dnes 2014 03 (měsíc) 01 (den)
Datum narození 1997 07 06
Věk 16 7 25

 • ve výše uvedeném případě odčítání máte mínus roky od let, měsíce od měsíců a dny od dnů.
 • půjčíte si 30denní formulářové měsíce a přidáte to do dnů, takže 01 + 30 = 31 a 31-06 = 25.
 • Nyní vám zbývají 2 měsíce, takže si budete půjčovat jeden rok od let, než budete pokračovat v odečítání.
 • Proto budete mít 02 + 12 = 14 měsíců a 14 – 7 = 7 měsíců.
 • Nyní v posledním kroku odečtete rok od roku, takže 2013 – 1997 = 16.
 • Takže máte 16 let, 7 měsíců a 25 dní ode dne, kdy jste se narodili.

Kolik dní mezi dvěma daty?

Jednoduše můžete zkusit online denní kalkulačku a určit počet dní mezi dvěma daty, ale pokud si to chcete vypočítat sami, přejeďte prstem dolů!

Představte si, že máte na pracovišti náročný projekt a dostanete konkrétní dny mezi 2 daty. Počítadlo dní můžete použít jako připomenutí a můžete také ručně počítat mezi daty. Předpokládejme, že máte následující dvě situace:

 • Musíte vypočítat datum, kdy proběhne kontrola pokroku, a datum splatnosti je 27. prosince, zatímco počáteční datum je 14. října?
 • Musíte spočítat dny, které máte před kontrolou pokroku?

Chcete-li získat odpověď na první situaci, musíte odečíst 14 dní od konečného data, kterým je 27. prosinec. Tímto způsobem rychle určíte, že kontrola pokroku proběhne 13. prosince.

Nyní máme datum, kdy proběhne kontrola pokroku, můžeme snadno určit počet dní mezi dvěma daty. Je znám jako rozdíl mezi daty. Jednoduše spočítáte dosavadní dny (27. prosince).

 • Nejprve musíte minus 14 dní od data splatnosti, které je 27. prosince, abyste měli datum kontroly pokroku, tj. 27. prosince – 14. prosince = 13. prosince.
 • Nyní použijte vzorec pro výpočet dnů mezi počátečním a konečným datem.
 • Počet dnů: 365 (rok – 1) = (rok – 1/4) -) – (rok – 1/100) + (rok – 1/400) + d + 367-362 / 12.
 • Výsledkem bude 61 dní, které vám zbývají k dokončení práce.

Můžete také vyzkoušet online kalkulačku kalendáře, abyste věděli, že kalendářní dny najdou dny mezi dvěma danými daty.

Kolik dovolených mezi dvěma daty?

Určitě můžete vypočítat počet svátků mezi dvěma daty ručně. Každý je obeznámen se skutečností, že v běžném roce je celkem 365 dní. Další den bude přidán za okolností přestupného roku. výpočet dnů svátků mezi dvěma uvedenými daty proto není úkolem bez stresu. Vypnutý počet dní mezi daty lze vypočítat pomocí kalendáře a jejich označení. Můžete také zmínit státní svátek. Na druhou stranu můžete výše uvedeným vzorcem vypočítat počet dní mezi dvěma daty.

Kolik měsíců mezi dvěma daty?

Měsíc není příliš přesvědčenou měrnou jednotkou. Například:

 • Od 29. března do 1. dubna jsou 0 měsíců, ale 3 dny.
 • Od 29. prosince do 1. února je měsíc a 3 dny.

Takové manuální výpočty s pomocí běžných nebo digitálních kalendářů mohou být obtížné počítat a měsíce. Tato kalkulačka dat tedy sleduje určité vyrovnání, počítá dny od dat a celé měsíce mezi dvěma daty.

Kde je třeba počítat dny mezi daty (běžné aplikace):

kalkulačka dat se stává velmi užitečnou, pokud se chcete podívat na:

 • Kolik dní od začátku karantény
 • Kolik týdnů mezi Halloweenem a Vánocemi
 • Kolik měsíců mezi novým rokem
 • Jak dlouho to bylo od konce občanské války
 • Kolik dní zbývá do oficiálního úkolu
 • Doba trvání události: například jak dlouhý je střední školní rok
 • Kolik vám je let, měsíců, týdnů, dnů, hodin, minut nebo sekund
 • Když vám bude jedna miliarda sekund
 • Kolik let zbývá do zlatého jubilea
 • Kolik dní zbývá do zvláštního dne (svatební den, narozeniny, výročí atd.)
 • Kolik dní uplynulo od svatby tvého přítele
 • Dny mezi datem splatnosti nebo datem početí
 • Začátek menstruačního cyklu nebo ovulace
 • Jednoduše přidejte nebo odečtěte počet let, měsíců, týdnů, dnů, hodin, minut, sekund: například se budete držet 7týdenního tréninku a budete potřebovat vědět, které budou 7 týdnů ode dne, kdy začnete
 • Kolik dní počet dní ode dneška?

Časté dotazy:

Proč mohu zahrnout datum ukončení?

Když do výpočtu zahrnete datum ukončení, započítá se do výsledku poslední den. Pokud chcete spočítat, kolik dní něco trvalo, například tréninkový plán, který trval od 1. do 4. dne v měsíci (včetně), měli byste to zkontrolovat z naší kalkulačka dat. Pokud není zaškrtnuto, poslední den by se nepočítal (vrací se 3 dny).

Jak vypočítám počet dní zahájení data v aplikaci Excel?

V aplikaci Excel můžete snadno spočítat počet dní mezi dvěma daty pomocí jednoduchého vzorce i: e = Koncové datum – počáteční datum, ale tento vzorec vylučuje počáteční datum. Počítadlo kalendáře můžete také použít, pokud chcete počítat dny mezi dvěma daty nebo kalendářními dny.

Jak dlouhý je měsíc?

Je to přibližně asi 29,53 dne!

Měsíc se označuje jako jednotka času použitá s kalendáři; je přibližně tak dlouhá jako přirozené období, které souvisí s pohybem Měsíce; měsíc a Měsíc se říká, že jsou příbuzní. Pamatujte, že tradiční koncept vznikl spolu s cyklem fází Měsíce; takové měsíce (lunace) jsou synodické měsíce a trvají přibližně 29,53 dne.

Jak vypočítám dobu trvání v aplikaci Excel?

V nové buňce stačí zadat = DATEDIF (A1, B1, „Y“). „Y“ označuje, že se vám informace, které se hlásily roky, líbily. Získáte tak počet let mezi těmito dvěma daty. Chcete zjistit počet měsíců nebo počítání dnů mezi dvěma daty, pak jednoduše zadejte do nové buňky: == DATEDIF (A1, B1, „M“) pro měsíce nebo = DATEDIF (A1, B1, „D“) pro dny.

Který den má nejvíce narozenin?

Skutečná data o narození, která byla dodržena, vypovídají o 20 letech amerických narozenin, polovina září je považována za nejvíce narozeninovou dobu let, 9. září je nejoblíbenějším dnem narození v Americe (USA) a následovala těsně do 19. září.

Jaké bylo datum před šesti měsíci dnes?

Počítadlo data a dne je online nástroj, který poskytuje pomoc, kdykoli je potřeba vypočítat datum nebo čas před několika měsíci, dny nebo dokonce lety. Při provádění hypotetického výpočtu musíte předpokládat dvě data. Jeden představuje datum, ke kterému došlo před 6 měsíci, a jedno datum by mělo představovat současné datum. Současné datum bude představovat datum ukončení a jiné datum bude počáteční. Nyní jednoduše odečteme koncové datum od počátečního data. Při výpočtech musíte zachovat následující body:

 • Měsíce budou mínus od měsíců
 • Dny budou mínus dny

Other Languages: Date Calculator, Tarih hesaplama, Kalkulator Dat, Kalkulator Tanggal, Datumsrechner, Dato Kalkulator, Dato Beregner, 日付計算, Calculadora de Dias e Datas, Calcul Date, Calculadora De Dias y Fechas, Calcolo Giorni e Data, Калькулятор Дней и дат, حساب الايام, Päivälaskuri, Štetje Dni, 날짜계산기