ADVERTISEMENT
FEEDBACK

Wykryto adblocker

ad
O o! Wygląda na to, że używasz Adblockera!

Ponieważ ciężko pracowaliśmy, aby wykonać dla Ciebie obliczenia online, apelujemy do Ciebie o przyznanie nam pomocy poprzez wyłączenie Adblockera dla tej domeny.

Disable your Adblocker and refresh your web page 😊

Kalkulator Dat

Kalkulator Dat

ADVERTISEMENT

Data rozpoczęcia Dzisiaj

 

(+) Dodaj
(-) Sub

Lata

Miesiące

tygodnie

Dni

 

Ile razy powtórzyć?

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Uzyskać Widget!

DODAJ TEN KALKULATOR NA SWOJEJ STRONIE INTERNETOWEJ:

Dodaj kalkulator dat do swojej witryny internetowej, aby łatwo korzystać z tego kalkulatora bezpośrednio. Bezproblemowo zarejestruj ten widget, ponieważ jest on w 100% darmowy, prosty w użyciu i możesz go dodać na wielu platformach internetowych.

Dostępny w aplikacji

Pobierz aplikację kalkulator dat na swój telefon komórkowy, aby móc obliczyć swoje wartości w dłoni.

app

Internetowy kalkulator dnia i daty to narzędzie, które pozwala obliczyć różnicę dat (liczbę dni) lub dni roboczych między dwoma podanymi datami. Po prostu ten kalkulator czasu trwania daty działa jako licznik dni, a także pomaga:

 • Oblicz plus lub minus lata, miesiące, tygodnie lub dni od podanej daty
 • Oblicz liczbę dni lub dni roboczych dodanych lub odjętych od podanej daty

Tak więc, zanim dowiesz się, jak ta data & kalkulator dni znajduje liczbę dni między dwiema datami , powinieneś wystrzegać się podstawowych terminów. Ten post pomaga lepiej zrozumieć liczenie dni, a nawet odpowiedzieć na pytanie, ile dni do dzisiaj. Czytaj!

Badanie oparte na faktach dotyczące daty i dnia:

Przed użyciem kalendarza gregoriańskiego używano starszej koncepcji kalendarza juliańskiego. To było doskonale zbliżone do dokładnej długości roku. Po tylu latach w średniowieczu próba zmierzenia czasu została po raz pierwszy uznana za ingerującą w sprawy Boga. W 1582 roku kalendarz Cezara ostatecznie zreformował kalendarz juliański, aby liczyć dni w roku. „Nowy” kalendarz, który jest w użyciu dzisiaj, został przyjęty regularnie w Europie dopiero w XVIII wieku. Teraz możemy skorzystać z jego pomocy, aby dokładnie obliczyć dni między dwiema datami.

O dacie i dniu:

Pojęcie dnia kalkulator tygodni odnosi się do określonej nazwy, takiej jak poniedziałek, piątek itp. Natomiast w przypadku dnia miesiąca odnosi się do numeru dnia, na przykład drugiego dnia marca. Kalkulator kalendarza służy do rejestrowania liczby dni między datami. Co więcej, może również określić czas trwania od dni do lat. Można również monitorować zapis kalkulator miesięcy między datami. podobnie możesz również obliczyć dni z określonych dat.

Z drugiej strony data zazwyczaj reprezentuje miesiąc i rok wraz z odliczanie dni. Na przykład 21 marca 2022 roku. Zawsze będzie w pełni zdefiniowany. Nie trzeba wspominać o dacie, gdyż sama data jest całością. Ta data do kalkulator dat specjalizuje się w śledzeniu dat wraz z obliczaniem liczby dni.

Formaty dat:

W przypadku formatowania daty w Stanach Zjednoczonych (USA) lub Europie stosuje się: „ukośnik (/)”, „kropka (.) Lub„ myślnik (-) ”:

 • dd / mm / rrrr
 • mm.dd.rrrr
 • dd-mm-rrrr
 • Dd / mm / rrrr
 • Dd / mm / rrrr
 • Dd / mm / rrrr

Do międzynarodowego formatowania daty zgodnie z ISO 8601 należy używać tylko separatora myślnika (-):

 • rrrr-mm-dd

Pamiętaj, że dzisiejsza data jest oparta na GMT (Greenwich Mean Time) lub UTC, który jest akronimem uniwersalnego czasu koordynowanego.

A co z wakacjami?

Podstawowa koncepcja świąt często była związana z obrzędami religijnymi w starożytności. koncepcja była inna dla różnych społeczeństw. Ludzie chcą wziąć dni wolne, aby z pełną uwagą wykonywać czynności religijne. W różnych kulturach zaobserwowano różnice dat. Dni między świętami traktowano jako dni robocze. jakaś koncepcja ma również zastosowanie w tej epoce. Kalkulator roku służy do obliczania wszystkich możliwych świąt w roku jednym kliknięciem. W ten sposób łatwo będzie prowadzić ewidencję świąt przez cały rok.

O dniu i kalkulator dat:

Data i kalkulator dni online firmy calculator-online pomagają obliczyć różnicę dat lub dni roboczych między dowolnymi datami. Po prostu określ plus lub minus dni, kalkulator tygodni, miesiące, lata od daty za pomocą tego kalkulatora kalendarza online. Ponadto ten licznik dat i dni oblicza dni lub dni robocze dodane lub odjęte od podanej daty.

Uwaga: Nasz kalkulator dni i godzin i daty uwzględnia tydzień roboczy od „poniedziałku” do „piątku” oraz sobotę i niedzielę jako weekend z 7 dni kalkulator tygodni. Ten licznik dat pomaga również w obliczaniu dat, jeśli sobota jest Twoim dniem roboczym.

Jak obliczyć dni między dwiema datami i dodać lub odjąć od daty z tym dniem i kalkulator dat:

Kalkulator dni jest w 100% darmowy i wymaga tylko podstawowych parametrów do określenia dni, a nawet zliczania dni wolnych, daty, dni roboczych, dni kalendarzowych, lat, miesięcy i tygodni dla Twojej wygody. Przesuńmy palcem w dół, aby dowiedzieć się o danych wejściowych, które należy wprowadzić, i wynikach generowanych przez ten kalkulator.

Oblicz dni między dwiema datami:

Wejścia:

 • Przede wszystkim musisz wprowadzić datę początkową, którą chcesz obliczyć (np. Tutaj wybraliśmy 01.01.2018)
 • Następnie musisz podać datę końcową (np. 02/02/2020)
 • Teraz jest tam pole, jeśli zaznaczysz pole po lewej stronie, to 1 dzień zostanie dodany w wynikowych dniach (np. Zaznaczamy to pole)
 • Następnie możesz znaleźć odpowiednie pole, jeśli sobota jest dniem roboczym, zaznacz to pole (np. Odznaczamy to pole, ponieważ sobota jest odliczanie dni
 • Teraz, jeśli chodzi o ustawienie dni wolnych, jeśli chcesz obliczyć tylko dni kalendarzowe, po prostu kliknij pierwszą opcję „Nie licz dni wolnych”
 • Jeśli chcesz obliczyć liczbę dni roboczych, świąt i weekendów między dwiema datami, zdefiniuj święta (na przykład: zaznaczamy „Nie licz dni wolnych”
 • Na koniec naciśnij przycisk obliczania tego dnia i kalkulator dat

Wyjścia:

Kalkulator pokaże:

 • Od dnia i do dnia
 • Rok pomiędzy dwoma datami
 • Miesiące między dwoma datami
 • Tygodnie między dwiema datami
 • Dni między dwoma datami
 • Godziny między dwiema randkami
 • Minuty między dwiema datami
 • Sekundy między dwiema randkami
 • Dni robocze między dwiema datami
 • Dni weekendowe między dwoma datami

Dodaj lub odejmij od daty:

Wejścia:

 • Najpierw należy wprowadzić datę początkową, dla której mają być wykonywane obliczenia
 • Teraz musisz wybrać operację, którą chcesz wykonać w wybranym dniu, operacja będzie albo (+) Dodaj lub (-) Odejmij
 • Następnie wystarczy wpisać rok, miesiąc, tydzień lub dzień, który chcesz dodać lub odjąć od podanej daty
 • Teraz możesz zobaczyć to pole, zaznacz to pole, jeśli chcesz dodać lub odjąć dzień roboczy od podanej daty
 • Istnieją dwie opcje w ustawieniach dni roboczych: „wyklucz tylko weekend” lub „wyklucz weekend i święta poniżej”
 • Po wprowadzeniu parametrów zgodnie z wymaganiami obliczeniowymi po prostu naciśnij przycisk obliczania

Wyjścia:

 • Kalkulator dni pokaże ostateczną datę odpowiadającą podanej dacie

Ile tygodni między datami?

Pomiędzy dowolnymi dwiema konkretnymi datami z przyszłości i przeszłości znajduje się liczba tygodni. Do prowadzenia ewidencji i liczenia tygodni między datami może być pomocny kalendarz. Możesz też po prostu wpisać pierwszą i drugą datę i policzyć dni między nimi. Z drugiej strony kalkulator tygodni służy do obliczania tygodni między datami. Ten licznik kalkulator tygodni jest łatwo dostępnym narzędziem online do rejestrowania dowolnych dwóch dat, przeszłej, bieżącej lub przyszłej liczby tygodni.

Ile dni od urodzenia?

Aby obliczyć liczbę dni od chwili, gdy przyszedłeś na ten świat do dzisiaj, możesz skorzystać z pomocy tego dnia w kalkulator dni. dzisiejsza data od daty urodzenia, obejmująca dni do miesiąca, reprezentuje Twój wiek chronologiczny. Dlatego, aby obliczyć liczbę dni od urodzenia, możesz skorzystać z prostej reguły poniżej:

Musisz odjąć swoją datę urodzenia od daty bieżącej.

Spójrz na poniższą próbkę:

 • Data dzisiaj 2014 03 (miesiąc) 01 (dzień)
  Data urodzenia 1997 07 06
  Wiek 16 7 25
 • w powyższym przypadku odejmowania masz minus lata od lat, miesiące od kalkulator miesięcy i dni od dni.
 • pożyczysz 30 dni z miesięcy i dodasz je do dni, tak aby 01 + 30 = 31 i 31 – 06 = 25.
 • Teraz masz jeszcze 2 miesiące, więc będziesz pożyczać rok od lat, aby przystąpić do odejmowania. Dlatego będziesz mieć 02 + 12 = 14 miesięcy i 14 – 7 = 7 miesięcy.
 • Teraz w ostatnim kroku odejmiesz rok od roku, więc 2013 – 1997 = 16.
 • Masz więc 16 lat, 7 miesięcy i 25 dni od dnia urodzenia.

Ile dni między dwiema datami?

Możesz po prostu wypróbować online kalkulator dni, aby określić liczbę dni między dwiema datami, ale jeśli chcesz to obliczyć samodzielnie, przesuń palcem w dół!

Wyobraź sobie, że masz trudny projekt do wykonania w miejscu pracy i masz określone dni między dwiema datami. Możesz użyć licznika dni jako przypomnienia, jak również możesz liczyć daty ręcznie. Załóżmy, że masz dwie następujące sytuacje:

 • Musisz obliczyć datę, w której odbędzie się kontrola postępów, a termin płatności to 27 grudnia, a początkowa to 14 października?
 • Musisz obliczyć liczbę dni, które masz przed sprawdzeniem postępów?

Aby uzyskać odpowiedź na pierwszą sytuację, musisz odliczyć 14 dni od ostatecznej daty, czyli 27 grudnia. W ten sposób szybko ustalisz, że kontrola postępów odbędzie się 13 grudnia.

Teraz, kiedy mamy datę, w której odbędzie się sprawdzanie postępów, możemy łatwo określić liczbę dni między dwoma datami. Nazywa się to różnicą między datami. Po prostu policzysz dotychczasowe dni (27 grudnia).

 • Przede wszystkim musisz odjąć 14 dni od terminu płatności, czyli 27 grudnia, aby mieć datę sprawdzenia postępów, czyli 27 grudnia – 14 grudnia = 13 grudnia.
 • Teraz zastosuj formułę, aby obliczyć dni między datą początkową i końcową.
 • Liczba dni: 365 (rok – 1) = (rok – 1/4) -) – (rok – 1/100) + (rok – 1/400) + d + 367-362 / 12.
 • Rezultatem będzie 61 dni do zakończenia pracy.

Możesz także wypróbować internetowy kalkulator kalendarza, aby poznać dni kalendarzowe i znaleźć dni między dowolnymi dwiema podanymi datami.

Ile dni wolnych między dwiema datami?

Z pewnością możesz ręcznie obliczyć liczbę dni wolnych między dwiema datami. Każda osoba wie, że w normalnym roku jest ogółem 365 dni. Dodatkowy dzień zostanie dodany w przypadku roku przestępnego. Dlatego obliczenie liczby dni wolnych między dwoma podanymi datami nie jest zadaniem bezstresowym. Liczbę dni pomiędzy datami można obliczyć korzystając z kalendarza i zaznaczając je. Możesz również wspomnieć o święcie państwowym. Z drugiej strony możesz użyć powyższego wzoru do obliczenia liczby dni między dwiema datami.

Ile miesięcy dzieli dwie daty?

Miesiąc nie jest zbyt przekonującą jednostką miary. Na przykład:

 • Od 29 marca do 1 kwietnia jest 0 miesięcy, ale 3 dni.
 • Od 29 grudnia do 1 lutego jest jeden miesiąc i 3 dni.

Takie ręczne obliczenia przy pomocy zwykłych lub cyfrowych kalendarzy mogą być trudne do policzenia i miesięcy. Tak więc ten kalkulator dat śledzi określone rozliczenie, liczy dni od dat i pełne miesiące między dwiema datami.

Gdzie należy liczyć dni między datami (typowe aplikacje):

Kalkulator dat staje się bardzo przydatny, jeśli chcesz sprawdzić:

 • Ile dni od rozpoczęcia kwarantanny
 • Ile tygodni między Halloween a Bożym Narodzeniem
 • Ile miesięcy między nowym rokiem
 • Ile czasu minęło od zakończenia wojny domowej
 • Ile dni pozostało do oficjalnego przydziału
 • Czas trwania wydarzenia: na przykład, jak długi jest rok szkolny
 • Ile masz lat w latach, miesiącach, tygodniach, kalkulator dni i godzin i godzin, minutach lub sekundach
 • Kiedy będziesz miał miliard sekund
 • Ile lat pozostało do złotego jubileuszu
 • Ile dni pozostało do specjalnego dnia (dnia ślubu, urodzin, rocznicy itp.)
 • Ile dni minęło od ślubu twojego przyjaciela
 • Dni między terminem porodu a datą poczęcia
 • Początek cyklu miesiączkowego lub czasu owulacji
 • Po prostu dodaj lub odejmij liczbę lat, miesięcy, tygodni, kalkulator dni i godzin, minut, sekund: na przykład trzymasz się 7-tygodniowej sesji treningowej i chcesz wiedzieć, który będzie 7 tygodni od dnia rozpoczęcia
 • Ile dni (liczba dni) od dzisiaj?

Często zadawane pytania:

Dlaczego mogę podać datę zakończenia?

Kiedy uwzględniasz datę zakończenia w obliczeniach, liczy ona ostatni dzień w wyniku. Jeśli chcesz policzyć, ile odliczanie dni coś trwało, na przykład plan treningowy, który trwał od 1 do 4 dnia miesiąca włącznie, to sprawdź to na naszym (kalkulatorze dat). Jeśli odznaczone, ostatni dzień nie byłby liczony (zwracając 3 dni).

Jak obliczyć liczbę dni rozpoczęcia daty w programie Excel?

W programie Excel możesz łatwo policzyć liczbę dni między dwiema datami, używając prostego wzoru i: e = Data końcowa – Data rozpoczęcia, ale ta formuła wyklucza datę początkową. Możesz również użyć licznika kalendarza, jeśli chcesz liczyć dni między dwiema datami lub dniami kalendarzowymi.

Ile trwa miesiąc?

To około 29,53 dnia!

Miesiąc jest określany jako jednostka czasu używana w kalendarzach; jest mniej więcej tak długi, jak naturalny okres związany z ruchem Księżyca; Miesiąc i Księżyc są pokrewne. Pamiętaj, że tradycyjna koncepcja powstała wraz z cyklem faz Księżyca; takie miesiące (lunacje) są miesiącami synodycznymi i trwają około 29,53 dnia.

Jak obliczyć długość lat w programie Excel?

W nowej komórce wystarczy wpisać = DATEDIF (A1, B1, „Y”). „Y” oznacza, że ​​podobały Ci się informacje podawane w latach. W ten sposób uzyskasz liczbę lat między tymi dwiema datami. Chcesz określić liczbę kalkulator miesięcy lub dni między dwiema datami, a następnie po prostu wpisz w nowej komórce: == DATEDIF (A1, B1, „M”) dla miesięcy lub = DATEDIF (A1, B1, „D”) dla dni.

Który dzień ma najwięcej urodzin?

Prawdziwe dane dotyczące urodzeń przedstawiają 20 lat amerykańskich narodzin, uważa się, że połowa września to najbardziej wypełniony urodzinami okres w latach, a 9 września to najpopularniejszy dzień narodzin w Ameryce (USA), a następnie blisko 19 września.

Jaka była dzisiejsza data sześć miesięcy temu?

Licznik daty i odliczanie dni to narzędzie online, które zapewnia pomoc w przypadku konieczności obliczenia daty lub kalkulator dni i godzin kilka miesięcy, dni, a nawet lat temu. Dokonując hipotetycznych obliczeń trzeba założyć dwie daty. Jeden przedstawia datę, która miała miejsce 6 miesięcy temu, a jedna data powinna reprezentować datę obecną. Obecna data będzie datą końcową, a druga będzie datą początkową. Teraz po prostu odejmiemy datę końcową od daty początkowej. Podczas wykonywania obliczeń należy zachować następujące punkty:

 • Miesiące będą minusem od kalkulator miesięcy
 • Dni będą minusem od dni

Other Languages: Date Calculator, Tarih hesaplama, Kalkulator Tanggal, Datumsrechner, Dato Kalkulator, Dato Beregner, 日付計算, Calculadora de Dias e Datas, Calcul Date, Calculadora De Dias y Fechas, Calcolo Giorni e Data, Калькулятор Дней и дат, حساب الايام, Päivälaskuri, Štetje Dni, Kalkulačka Dní, 날짜계산기