Calculator-Online.net

KALKULATOR

PÅ NETT

Calculator-Online.net

KALKULATOR

PÅ NETT

Følg oss på:

Your Result is copied!
ADVERTISEMENT

Permutasjonskalkulator

(n)
(r)

Legg til denne kalkulatoren på nettstedet ditt

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
En online permutasjonskalkulator hjelper deg med å finne antall mulige delmengder som kan oppnås, inkludert delmengder av samme varer i forskjellige ordrer. Denne npr-kalkulatoren bestemmer antall permutasjoner som er resultatet når vi velger r objekter fra n antall sett. I matematikk er permutasjonen antall måter å hente r-elementene fra n-objektene i datasettet der rekkefølgen til elementet betyr noe. Fortsett å lese for å vite om formel, manuell beregning, permutasjonsberegninger manuelt og med denne permutasjons kalkulator og mye mer. Du kan også prøve vår online kombinasjonskalkulator som enkelt beregner antall mulige kombinasjoner av et stort datasett. Sveip på!

Hva er permutasjonsformelen?

Formelen for å få antall permutasjoner av n objekter tatt r-elementene er som følger: nPr = n! / (n-r)! Hvor, n er det totale antallet i datasettet r er tallet du velger fra dette datasettet og nPr er antall permutasjoner Denne permutasjonskalkulator vurderer denne formelen for alle permutasjonsberegningene for elementene i små så vel som store datasett.

Formel for permutasjon med repetisjon:

Formelen for permutasjon for repetisjonsobjektene er som følger: nPr = n! / n1! n2! n3! ,,, nk! Her er n1 identiske elementer av type 1, n2 er identiske elementer av type 2, ……, nk er de samme elementene av type k. (!) Dette symbolet er beregnet på hvilket nummer du vil ha. I dette må du multiplisere alle heltallene nedenfor og tilsvarer det tallet du vil ha faktoriet for. For å finne faktornummeret til nummeret, kan du også prøve vår faktuelle kalkulator på nettet som hjelper deg med å beregne faktoren for de gitte n-tallene.

Hvordan permutasjonskalkulator (trinnvis):

Beregningene for å beregne permutasjoner er veldig enkle med denne praktiske permutasjons kalkulator. For bedre forståelse av manuell beregning, frem til eksemplet: Sveip på!

Eksempel:

Navnet på selskapet begynner med tre bokstaver. Hvis bokstavene S, P, D, F, I, J, hvor mange permutasjoner av disse bokstavene kan gjøres hvis bokstaven bare brukes en gang? Løsning: Permutasjonsligningen er: nPr = n! / (n-r)! Her, Totalt antall bokstaver (n) = 6 Valgte bokstaver (r) = 3 Så, 6P3 = 6! / (6-3)! 6P3 = 6! / 2! 6P3 = 6 * 5 * 4 * 3! / 3! 6P3 = 6 * 5 * 4 6P3 = 120 forskjellige permutasjoner. For å bekrefte eksemplet, skriv ganske enkelt inn denne permutasjonskalkulator og bestem de nøyaktige resultatene.

Permutasjoner og kombinasjoner:

Det er et valgfritt felt for å finne r-kombinasjonene av n-elementer. I dette betyr ikke rekkefølgen på kombinasjonen noe. Hvis du kjenner permutasjonen, kan du enkelt beregne kombinasjonen ved hjelp av følgende formel: nCr = nPr / rPr = nPr / r!

Hvordan bruke Online Permutation Calculator:

Denne kalkulatoren for tallpermutasjon viser deg øyeblikkelige resultater for de angitte inngangene, bare ta en titt på disse nevnte trinnene: Innganger:
  • Velg først navnet på elementene.
  • Angi deretter totalt antall elementer.
  • Aller neste, skriv inn antallet elementer du vil velge.
  • Velg deretter funnparameteren fra rullegardinmenyen.
  • Deretter skriver du inn verdiene til elementene.
  • Til slutt klikker du på beregne-knappen.
Utganger: Når du klikker på beregne-knappen, viser beregningen av permutasjonsformelen:
  • Permutasjon
  • Permutasjon med repetisjon
  • Trinnvis beregning
Merk: Bare velg beregningsparameter fra rullegardinmenyen, permutasjons kalkulator viser resultatet i henhold til valgt inngang.

Ofte stilte spørsmål (FAQs):

Hva brukes permutasjon?

Den brukes i nesten alle fagfelt og i matematikk. I informatikk brukes den til sortering av algoritmer, i fysikk, beskriver partikkeltilstanden og beskriver RNA-sekvensene i biologi.

Hvordan gjør du permutasjoner?

Den eneste forskjellen mellom kombinasjonen og permutasjonen er bestilling. I permutasjoner bryr vi oss om rekkefølgen av elementer mens vi i kombinasjon ikke bryr oss om rekkefølgen av elementene. For eksempel: Hvis skapet har PIN-kode 4587, og hvis du skriver inn 8574, åpnes det ikke fordi det er en annen rekkefølge.

Avsluttende ord:

Permutasjonsberegningene foregår i ulike fagfelt og er veldig forståelige for K-12-utdanning. Vel, det betyr ikke noe i det hele tatt om du trenger å finne permutasjonene til de små eller til og med store datasettverdiene, den online permutasjonskalkulator gjør alt i løpet av sekunder. Other Languages:Permutation Calculator, Permütasyon Hesaplama, Kalkulator Permutacji, Kalkulator Permutasi, Permutation Rechner, 順列 計算, 순열 계산기, Permutace Kalkulačka, Calculadora De Permutação, Calculatrice De Permutation, Calculadora De Permutaciones, Calcolo Permutazioni, Калькулятор Перестановок, Permutaatio Laskin, Permutationsberegner.
Online Calculator

KALKULATOR

PÅ NETT

Få det enkle å regne ut hva som helst fra kilden til calculator-online.net

Send oss en e-post på

[email protected]

© Opphavsrett 2024 av Calculator-Online.net