Calculator-Online.net

KALKULATOR

PÅ NETT

Calculator-Online.net

KALKULATOR

PÅ NETT

Følg oss på:

Your Result is copied!
ADVERTISEMENT

Prosentregning

Hva er

% av

?

Legg til denne kalkulatoren på nettstedet ditt

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Prosentkalkulator hjelper deg med å finne nøyaktige prosentverdier i enhver ligning. Verktøyet bruker grunnleggende prosentformler for å bestemme ukjente ved å gi to verdier i hvert valgt tilfelle. Med det kan du også legge til eller trekke fra en prosentandel fra et hvilket som helst tall på et øyeblikk.

Hva er Prosent?

"Prosentandel er definert som et tall, brøk eller forholdstall som du kan representere som en brøkdel av 100" Symbol: %

Eksempel:

Hvis du spiste to skiver av en pizza bestående av 8 stykker totalt, spiste du 25 % pizza.

Hvordan Beregne Prosentandel?

I algebra er den grunnleggende prosentvise ligningen som under: P (prosent) × \(V_1\) = \(V_2\)
 • P representerer prosenten,
 • \(V_1\) representerer den første verdien som vil bli endret med prosentandelen.
 • \(V_2\) er utfallet av prosentandelen som fungerer på \(V_1\).

Eksempel:

Finn 25 prosent av 50. Sol: P × 50 = 2,5 P = 25 / 100 * 50 = 0,25 * 50 = 12,5 %

Prosentvis Tilfeller:

Kalkulatoren ovenfor støtter alle prosentvarianter som er viktige for deg å forstå. La oss utforske dem én etter én med respektive formler, guider og eksempler!

Hva er P Prosent av X?

Y = P% * X
 • "Hva" sies å være Y som du vil løse for
 • Først må du konvertere prosent til desimal, dele på 100

Eksempel på Problem:

Hva er 20 % av 50? Løsning: Y = P% * X Y = 20 % * 50 Konvertering av prosent til desimal: Y = (20/100) * 50 Y = 0,2 * 50 Y = 10

Y er Hvor Mange Prosent av X?

P% = Y ÷ X
 • "Hva" sies til P% som du vil løse for
 • Bare del begge sider med X for å få P% på den ene siden av ligningen
 • Y ÷ X = (P% ? X) ÷ X, du får Y ÷ X = P% som også skrives som: P% = Y ÷ X

Eksempel på Problem:

15 er hvor mange prosent av 60? Løsning: Ligning: P% = Y / X P% = 15/60 P% = 0,25 Konverter desimal til prosent: P% = 0,25 * 100 P% = 25%

Y er P Prosent av Hva?

X = Y ÷ P %
 • "Hva" sies å være X som du vil løse for
 • Bare del begge sider av ligningen med P% for å få X på den ene siden
 • Y ÷ P% = (P% × X) ÷ P%, du får Y ÷ P% = X, det skrives også som X = Y ÷ P%

Eksempel på Problem:

7 er 66% av hva? Løsning: Ligning: X = Y / P% X = 7 / 66 % Konvertering av prosent til desimal: X = 7 / (66 / 100) X = 7/0,66 X = 10,61

Hvor Mange Prosent av X er Y?

P% = Y ÷ X
 • "Hva" er P% som du må løse for
 • Nå deler du bare begge sider av ligningen med X for å få P% bare på den ene siden
 • (P% * X) ÷ X = Y ÷ X, du får P% = Y ÷ X

Eksempel på Problem:

Hvor mange prosent av 25 er 7? Løsning: P% = Y/X P% = 7/25 P% = 0,28 Konverter desimal til prosent: P% = 0,28 * 100 P% = 28%

P Prosent av Hva er Y?

X = Y ÷ P %
 • "Hva" er indikert som X som du må løse for
 • Nå trenger du bare dele begge sider av ligningen med P% for å få X på den ene siden
 • (P% × X) ÷ P% = Y ÷ P%, du får: X = Y ÷ P%

Eksempel på Problem:

30 % av hva er 9? Løsning: Ligning: X = Y / P% X = 9 / 30 % Konvertering av prosent til desimal: X = 9 / (30 / 100) X = 9/0,3 X = 30

P Prosent av X er hva?

Y = P% * X
 • Når det gjelder ligningen, skrives den som P% * X = Y
 • "Hva" sies å være Y som du må løse for

Eksempel på Problem:

7% av 27 er hva? Løsning: Ligning: Y = P% * X Y = 7 % * 27 Konvertering av prosent til desimal: Y = (7/100) * 27 Y = 0,07 * 27 Y = 1,89

Y av Hva er P Prosent?

X = Y ÷ P%
 • "Hva" er uttrykt som X som du må løse for
 • Multipliser ganske enkelt begge sider av ligningen med X for å få X ut av nevneren
 • (Y / X) * X = P% * X, du får: Y = P% * X
 • Nå deler du bare begge sider av ligningen med P% for å få X på den ene siden
 • Y ÷ P% = (P% * X) ÷ P%, du får: Y ÷ P% = X

Eksempel på Problem:

5 av hva er 13%? Løsning: X = Y / P% X = 5 / 13 % Konvertering av prosent til desimal: X = 5 / (13 / 100) X = 5 / 0,13 X = 38,46

Hva av X er P Prosent?

Y = P% * X
 • "Hva" sies å være som Y som du må løse for
 • Nå, multipliser begge sider av ligningen med X for å få Y på den ene siden (Y ÷ X) * X = P% * X, du får: Y = P% * X

Eksempel på Problem:

Hva av 26 er 12%? Løsning: Y = P% * X Y = 12 % * 26 Konvertering av prosent til desimal: Y = (12/100) * 26 Y = 0,12 * 26 Y = 3,12

Y av X er Hvor Mange Prosent?

P% = Y/X
 • "Hva" er P% som du må løse for
 • Bare løs for P% ved å bruke formelen for %

Eksempel på Problem:

8 av 12 er hvor mange prosent? Løsning: P% = Y/X P% = 8/12 P% = 0,66666666666667 Konverter desimal til prosent: P% = (0,66666666666667) * 100 P % = 66,67 %

Folk Spør Også:

Hvordan Finne Ut Prosentvis Forskjell?

Følgende formel støtter beregninger av prosentforskjell: Prosentvis forskjell = |\(V_1\) - \(V_2\)| / {(\(V_1\) + \(V_2\)}/2 Hvor;
 • |\(V_1\) - \(V_2\)| = Absolutt verdi av differansen mellom tallene gitt
 • \(V_1\) + \(V_2\) = Gjennomsnitt av tall
Konseptet med prosentforskjell er også vant til

Hvorfor Har Prosenter Betydning?

I dagligdagse saker tjener prosenter formålet med å forstå økonomiske aspekter. Dessuten kan du bruke prosentverdier for å sammenligne to eller flere mengder samtidig.

Hvordan Konvertere En Prosentandel Til En Desimal Og Omvendt?

 • For å konvertere prosent til desimal, del den på 100
 • For å gjøre omvendte beregninger, multipliser tallet med 100
Kalkulatoren ovenfor støtter denne konverteringen for alle tall eller prosentverdier som er lagt inn i den.   Other Languages: Percentage Calculator, حاسبة النسبة المئوية, Calculadora De Porcentajes, מחשבון אחוזים, Калькулятор Процентов, Yüzde Hesaplama Makinesi, Procentregning, Prosenttilaskuri, Výpočet Procent, Százalékszámítás, Kalkulator Persen, Räkna Ut Procent, Prozentrechner, 퍼센트 계산기, Tính Phần TrămKalkulator Procentowy, パーセント計算, Calculer Pourcentage, Calcolatrice Percentuale, Calcular Porcentagem, Calcular Porcentaje.
Online Calculator

KALKULATOR

PÅ NETT

Få det enkle å regne ut hva som helst fra kilden til calculator-online.net

Send oss en e-post på

[email protected]

© Opphavsrett 2024 av Calculator-Online.net