ADVERTISEMENT
FEEDBACK

Adblocker Detected

ad
Uh Oh! It seems you’re using an Ad blocker!

We always struggled to serve you with the best online calculations, thus, there's a humble request to either disable the AD blocker or go with premium plans to use the AD-Free version for calculators.

Disable your Adblocker and refresh your web page 😊

percentage Calculator

Calculadora De Porcentajes

Escolla:

Que é

% de

?

é Que % de

?

é

% de Que ?

Que % de

é

?

% de Que é

?

% de

é Que ?

fóra de Que é

% ?

Que fóra de

é

% ?

fóra de

é Que % ?

máis

% é Que ?

máis Que % é

?

Que máis

% é

?

menos

% é Que?

menos Que % é

?

Que menos

% é

?

ADVERTISEMENT
Obter o Widget!

AGREGA ESTE CALCULADOR NO SEU SITIO WEB:

Engade a calculadora de porcentaxe ao teu sitio web a través do cal o usuario do sitio web terá a facilidade de usar a calculadora directamente. E este gadget é 100% gratuíto e sinxelo de usar; ademais, podes engadilo en varias plataformas en liña.

Dispoñible na aplicación

Descarga a aplicación Calculadora de porcentaxe para o teu teléfono móbil para que poidas calcular os teus valores na túa man.

app

A calculadora de porcentaxes axúdache a resolver os valores porcentuais precisos en calquera ecuación. A ferramenta utiliza fórmulas porcentuais básicas para determinar as incógnitas proporcionando dous valores en cada caso seleccionado. Con iso, tamén podes sumar ou restar unha porcentaxe de calquera número nuns momentos.

Que é a Porcentaxe?

“A porcentaxe defínese como un número, fracción ou razón que podes representar como unha fracción de 100”

Símbolo: %

Exemplo:

Se comía dúas rebandas dunha pizza formada por 8 pezas en total, comía o 25% da pizza.

Como Calcular a Porcentaxe?

En álxebra, a ecuación porcentual básica é a seguinte:

P (Porcentaxe) × \(V_1\) = \(V_2\)

 • P representa a porcentaxe,
 • \(V_1\) representa o primeiro valor que se modificará pola porcentaxe.
 • \(V_2\) é o resultado da porcentaxe que está a funcionar en \(V_1\).

Exemplo:

Atopar o 25 por cento de 50.

Sol:

P× 50 = 2,5

P = 25 / 100 * 50 = 0,25 * 50 = 12,5 %

Casos Porcentuais:

A calculadora anterior admite todas as variantes porcentuais que son importantes para comprender. Explorémolos un por un coas respectivas fórmulas, guías e exemplos!

Cal é P Porcentaxe de X?

Y = P% * X

 • O “que” dise que é Y que queres resolver
 • Primeiro, tes que converter a porcentaxe en decimal, dividindo por 100

Problema de Exemplo:

Cal é o 20% de 50?

Solución:

Y = P% * X

Y = 20 % * 50

Convertendo porcentaxe a decimal:

Y = (20/100) * 50

Y = 0,2 * 50

Y = 10

Y é Que Porcentaxe de X?

P% = Y ÷ X

 • O “que” se lle di a P% polo que queres resolver
 • Só ten que dividir os dous lados por X para obter P% nun lado da ecuación
 • Y ÷ X = (P% ? X) ÷ X, obtense Y ÷ X = P% que tamén se escribe como: P% = Y ÷ X

Problema de Exemplo:

15 é que por cento de 60?

Solución:

Ecuación: P% = Y / X

P% = 15/60

P% = 0,25

Converter decimal en porcentaxe:

P% = 0,25 * 100

P% = 25%

Y é P Porcentaxe de Que?

X = Y ÷ P%

 • O “que” dise que é X para o que queres resolver
 • Simplemente divida os dous lados da ecuación por P% para obter X nun lado
 • Y ÷ P% = (P% × X) ÷ P%, obtén Y ÷ P% = X, tamén se escribe X = Y ÷ P%

Problema de Exemplo:

7 é o 66% de que?

Solución:

Ecuación: X = Y / P%

X = 7 / 66 %

Convertendo porcentaxe a decimal:

X = 7/(66/100)

X = 7 / 0,66

X = 10,61

Que Porcentaxe de X é Y?

P% = Y ÷ X

 • O “que” é o P% que debes resolver
 • Agora, simplemente divide os dous lados da ecuación por X para obter P% só nun lado
 • (P% * X) ÷ X = Y ÷ X, obtense P% = Y ÷ X

Problema de exemplo:

Que porcentaxe de 25 é 7?

Solución:

P% = Y/X

P% = 7/25

P% = 0,28

Converter decimal en porcentaxe:

P% = 0,28 * 100

P% = 28%

P Porcentaxe de Que é Y?

X = Y ÷ P%

 • O “que” indícase como X para o que cómpre resolver
 • Agora, todo o que precisa dividir os dous lados da ecuación por P% para obter X nun lado
 • (P% × X) ÷ P% = Y ÷ P%, obtense: X = Y ÷ P%

Problema de Exemplo:

O 30% do que é 9?

Solución:

Ecuación: X = Y / P%

X = 9 / 30 %

Convertendo porcentaxe a decimal:

X = 9/(30/100)

X = 9 / 0,3

X = 30

P Porcentaxe de X é que?

Y = P% * X

 • En termos da ecuación, escríbese como P% * X = Y
 • O “que” dise que é Y que cómpre resolver

Problema de Exemplo:

O 7% de 27 é que?

Solución:

Ecuación: Y = P% * X

Y = 7 % * 27

Convertendo porcentaxe a decimal:

Y = (7/100) * 27

Y = 0,07 * 27

Y = 1,89

Y de Cal é P Porcentaxe?

X = Y ÷ P%

 • O “que” exprésase como X para o que cómpre resolver
 • Multiplica simplemente os dous lados da ecuación por X para obter X do denominador
 • (Y / X) * X = P% * X, obtense: Y = P% * X
 • Agora, simplemente divide os dous lados da ecuación por P% para obter X nun lado
 • Y ÷ P% = (P% * X) ÷ P%, obtense: Y ÷ P% = X

Problema de Exemplo:

5 de que é o 13%?

Solución:

X = Y / P%

X = 5/13 %

Convertendo porcentaxe a decimal:

X = 5/(13/100)

X = 5 / 0,13

X = 38,46

Que de X é P Por Cento?

Y = P% * X

 • O “que” dise que é como Y que cómpre resolver
 • Agora, simplemente multiplica os dous lados da ecuación por X para obter Y nun lado
 • (Y ÷ X) * X = P% * X, obtense: Y = P% * X

Problema de Exemplo:

Cal é o 12% de 26?

Solución:

Y = P% * X

Y = 12 % * 26

Convertendo porcentaxe a decimal:

Y = (12/100) * 26

Y = 0,12 * 26

Y = 3,12

Y de X é que Porcentaxe?

P% = Y/X

 • O “que” é o P% que debes resolver
 • Simplemente, resolva P% usando a fórmula para %

Problema de Exemplo:

8 de 12 é que por cento?

Solución:

P% = Y/X

P% = 8/12

P % = 0,66666666666667

Converter decimal en porcentaxe:

P% = (0,66666666666667) * 100

P% = 66,67%

A Xente Tamén Pregunta:

Como Descubrir a Diferenza Porcentual?

A seguinte fórmula admite cálculos de diferenza porcentual:

Diferenza porcentual = |\(V_1\) – \(V_2\)| / {(\(V_1\) + \(V_2\)}/2

Onde;

 • |\(V_1\) – \(V_2\)| = Valor absoluto da diferenza entre os números indicados
 • \(V_1\) + \(V_2\) = Media dos números

Tamén se utiliza o concepto de diferenza porcentual

Por Que Importan As Porcentaxes?

Nos asuntos cotiáns, as porcentaxes serven para comprender os aspectos financeiros. Ademais, pode usar valores porcentuais para comparar dúas ou máis cantidades ao mesmo tempo.

Como Converter Unha Porcentaxe En Decimal e Viceversa?

 • Para converter por cento a decimal, divídeo por 100
 • Para facer cálculos inversos, multiplica o número por 100

A calculadora anterior admite esta conversión para calquera número ou valor porcentual introducido nela.

 

Other Languages: Percentage Calculator, حاسبة النسبة المئويةמחשבון אחוזים, Калькулятор Процентов, Yüzde Hesaplama Makinesi, Procentregning, Prosenttilaskuri, Výpočet Procent, Százalékszámítás, Kalkulator Persen, Räkna Ut Procent, Prozentrechner, 퍼센트 계산기, Tính Phần Trăm, Prosentregning, Kalkulator Procentowy, パーセント計算, Calculer Pourcentage, Calcolatrice Percentuale, Calcular Porcentagem, Calcular Porcentaje.