ADVERTISEMENT
FEEDBACK

Adblocker Detected

ad
Uh Oh! It seems you’re using an Ad blocker!

We always struggled to serve you with the best online calculations, thus, there's a humble request to either disable the AD blocker or go with premium plans to use the AD-Free version for calculators.

Disable your Adblocker and refresh your web page 😊

percentage Calculator

Tính Phần Trăm

Chọn:

Gì Là

% của

?

Là Gì % của

?

% của Gì ?

Gì % của

?

% của Gì Là

?

% của

Là Gì ?

ngoài của Gì Là

% ?

Gì ngoài của

% ?

ngoài của

Là Gì % ?

thêm

% Là Gì ?

thêm Gì % Là

?

Gì thêm

% Là

?

dấu trừ

% Là Gì?

dấu trừ Gì % Là

?

Gì dấu trừ

% Là

?

ADVERTISEMENT
Nhận được Tiện ích!

THÊM BỘ TÍNH TOÁN NÀY TRÊN TRANG WEB CỦA BẠN:

Thêm Máy tính Phần trăm vào trang web của bạn, qua đó người dùng của trang web sẽ dễ dàng sử dụng máy tính trực tiếp. Và, tiện ích này là 100% miễn phí và sử dụng đơn giản; ngoài ra, bạn có thể thêm nó trên nhiều nền tảng trực tuyến.

Có sẵn trên ứng dụng

Tải xuống Ứng dụng Máy tính Phần trăm cho Điện thoại Di động của bạn, Vì vậy, bạn có thể tính toán các giá trị của mình trong tay.

app

Máy tính tỷ lệ phần trăm giúp bạn giải các giá trị phần trăm chính xác trong bất kỳ phương trình nào. Công cụ này sử dụng các công thức phần trăm cơ bản để xác định những ẩn số bằng cách cung cấp hai giá trị trong mỗi trường hợp được chọn. Cùng với đó, bạn cũng có thể cộng hoặc trừ phần trăm từ bất kỳ số nào trong giây lát.

Tỷ lệ phần trăm là gì?

“Tỷ lệ phần trăm được định nghĩa là một số, phân số hoặc tỷ lệ mà bạn có thể biểu thị dưới dạng phân số của 100”

Biểu tượng: %

Ví dụ:

Nếu bạn ăn hai lát bánh pizza gồm tổng cộng 8 miếng, bạn đã ăn 25% chiếc bánh pizza.

Làm thế nào để tính tỷ lệ phần trăm?

Trong đại số, phương trình phần trăm cơ bản như sau:

P (Phần trăm) × \(V_1\) = \(V_2\)

 • P đại diện cho tỷ lệ phần trăm,
 • \(V_1\) đại diện cho giá trị đầu tiên sẽ được sửa đổi theo tỷ lệ phần trăm.
 • \(V_2\) là kết quả của tỷ lệ phần trăm đang hoạt động trên \(V_1\).

Ví dụ:

Tìm 25 phần trăm của 50.

Sol:

P× 50 = 2,5

P = 25/100 * 50 = 0,25 * 50 = 12,5%

Các trường hợp phần trăm:

Máy tính ở trên hỗ trợ tất cả các biến thể phần trăm mà bạn cần hiểu. Hãy cùng khám phá từng cái một với các công thức, hướng dẫn và ví dụ tương ứng!

Phần trăm P của X là gì?

Y = P% * X

 • “Cái gì” được cho là Y mà bạn muốn giải quyết
 • Đầu tiên bạn phải chuyển phần trăm sang số thập phân, chia cho 100

Vấn đề ví dụ:

20% của 50 là bao nhiêu?

Giải pháp:

Y = P% * X

Y = 20% * 50

Chuyển phần trăm sang số thập phân:

Y = (20/100) * 50

Y = 0,2 * 50

Y = 10

Y là bao nhiêu phần trăm của X?

P% = Y -> X

 • “Cái gì” được nói với P% mà bạn muốn giải quyết
 • Chỉ cần chia cả hai vế cho X để thu được P% ở một vế của phương trình
 • Y → X = (P% ? X) → X thì ta được Y → X = P% còn viết là: P% = Y → X

Vấn đề ví dụ:

15 là bao nhiêu phần trăm của 60?

Giải pháp:

Phương trình: P% = Y/X

P% = 15/60

P% = 0,25

Chuyển đổi số thập phân thành phần trăm:

P% = 0,25 * 100

P% = 25%

Y là P Phần trăm của cái gì?

X = Y -> P%

 • “Cái gì” được cho là X mà bạn muốn giải quyết
 • Đơn giản chỉ cần chia cả hai vế của phương trình cho P% để thu được X ở một vế
 • Y ÷ P% = (P% × X) `P% thì ta được Y `P% = X, nó còn viết là X = Y `P%

Vấn đề ví dụ:

7 là 66% của cái gì?

Giải pháp:

Phương trình: X = Y/P%

X = 7/66%

Chuyển phần trăm sang số thập phân:

X = 7 / (66/100)

X = 7/0,66

X = 10,61

Bao nhiêu phần trăm của X là Y?

P% = Y -> X

 • “Cái gì” là P% mà bạn cần giải quyết
 • Bây giờ, chỉ cần chia cả hai vế của phương trình cho X để chỉ nhận được P% ở một vế
 • (P%*X) → X = Y → X thì ta được P% = Y → X

Vấn đề ví dụ:

7 là bao nhiêu phần trăm của 25?

Giải pháp:

P% = Y/X

P% = 7/25

P% = 0,28

Chuyển đổi số thập phân thành phần trăm:

P% = 0,28 * 100

P% = 28%

P Phần trăm của Y là gì?

X = Y -> P%

 • “Cái gì” được biểu thị là X mà bạn cần giải quyết
 • Bây giờ, tất cả những gì bạn cần là chia cả hai vế của phương trình cho P% để có được X ở một vế
 • (P% × X) → P% = Y → P%, bạn nhận được: X = Y ÷ P%

Vấn đề ví dụ:

30% của 9 là bao nhiêu?

Giải pháp:

Phương trình: X = Y/P%

X = 9/30%

Chuyển phần trăm sang số thập phân:

X = 9 / (30/100)

X = 9/0,3

X = 30

P Phần trăm của X là gì?

Y = P% * X

 • Về mặt phương trình, nó được viết là P% * X = Y
 • “Cái gì” được cho là Y mà bạn cần giải quyết

Vấn đề ví dụ:

7% của 27 là bao nhiêu?

Giải pháp:

Phương trình: Y = P% * X

Y = 7% * 27

Chuyển phần trăm sang số thập phân:

Y = (7/100) * 27

Y = 0,07 * 27

Y = 1,89

Y của P Phần trăm là gì?

 • X = Y -> P%
 • “Cái gì” được thể hiện dưới dạng X mà bạn cần giải quyết
 • Nhân cả hai vế của phương trình với X để thu được X từ mẫu số
 • (Y/X) * X = P% * X, bạn nhận được: Y = P% * X
 • Bây giờ, chỉ cần chia cả hai vế của phương trình cho P% để được X ở một vế
 • Y → P% = (P% * X) → P%, bạn nhận được: Y → P% = X

Vấn đề ví dụ:

5 trong số 13% là bao nhiêu?

Giải pháp:

X = Y/P%

X = 5/13%

Chuyển phần trăm sang số thập phân:

X = 5 / (13/100)

X = 5/0,13

X = 38,46

X là phần trăm P như thế nào?

Y = P% * X

 • “Cái gì” được cho là Y mà bạn cần giải quyết
 • Bây giờ, chỉ cần nhân cả hai vế của phương trình với X để được Y ở một vế
 • (Y -> X) * X = P% * X, bạn nhận được: Y = P% * X

Vấn đề ví dụ:

26 là 12% là bao nhiêu?

Giải pháp:

Y = P% * X

Y = 12% * 26

Chuyển phần trăm sang số thập phân:

Y = (12/100) * 26

Y = 0,12 * 26

Y = 3,12

Y của X là bao nhiêu phần trăm?

P% = Y/X

 • “Cái gì” là P% mà bạn cần giải quyết
 • Đơn giản, hãy giải P% bằng cách sử dụng công thức tính %

Vấn đề ví dụ:

8 trên 12 là bao nhiêu phần trăm?

Giải pháp:

P% = Y/X

P% = 8/12

P% = 0,66666666666667

Chuyển đổi số thập phân thành phần trăm:

P% = (0,66666666666667) * 100

P% = 66,67%

Mọi Người Cũng Hỏi:

Làm thế nào để tìm ra sự khác biệt phần trăm?

Công thức sau đây hỗ trợ tính toán chênh lệch phần trăm:

Phần trăm chênh lệch = |\(V_1\) – \(V_2\)| / {(\(V_1\) + \(V_2\)}/2

Ở đâu;

 • |\(V_1\) – \(V_2\)| UTrung bình cộng của các số
 • Khái niệm chênh lệch phần trăm cũng được sử dụng để

Tại sao tỷ lệ phần trăm lại quan trọng?

Trong các vấn đề hàng ngày, tỷ lệ phần trăm phục vụ mục đích hiểu biết về các khía cạnh tài chính. Hơn nữa, bạn có thể sử dụng giá trị phần trăm để so sánh hai hoặc nhiều đại lượng cùng một lúc.

Làm thế nào để chuyển đổi một tỷ lệ phần trăm thành số thập phân và ngược lại?

 • Để chuyển phần trăm sang số thập phân, hãy chia nó cho 100
 • Để thực hiện phép tính ngược, hãy nhân số đó với 100

Máy tính ở trên hỗ trợ chuyển đổi này cho bất kỳ số hoặc giá trị phần trăm nào được nhập trong đó.

Other Languages: Percentage Calculator, حاسبة النسبة المئوية, Calculadora De Porcentajes, מחשבון אחוזים, Калькулятор Процентов, Yüzde Hesaplama Makinesi, Procentregning, Prosenttilaskuri, Výpočet Procent, Százalékszámítás, Kalkulator Persen, Räkna Ut Procent, Prozentrechner, 퍼센트 계산기Prosentregning, Kalkulator Procentowy, パーセント計算, Calculer Pourcentage, Calcolatrice Percentuale, Calcular Porcentagem, Calcular Porcentaje.