Calculator-Online.net

KALKULATOR

PÅ NETT

Calculator-Online.net

KALKULATOR

PÅ NETT

Følg oss på:

Your Result is copied!
ADVERTISEMENT

Største Felles Faktor Kalkulator

Legg til denne kalkulatoren på nettstedet ditt

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
En online Største Felles Faktor Kalkulator hjelper med å beregne GCF (GCF), GCD og HCF for et sett med to eller n tall i henhold til forskjellige GCF-metoder. Denne største fellesfaktorkalkulatoren lar deg bestemme trinnvise beregninger for den største fellesfaktoren. Les fullstendig for å vite om hvordan du finner den største fellesfaktoren (gcf) med forskjellige beregningsmetoder (trinnvis) og kalkulator, formler for hver metode og flere andre gcf-relaterte termer. Men la oss starte med den grunnleggende definisjonen av den største felles faktoren. Les videre!

Hva er den største fellesfaktoren (GCF)?

I matematikk hjelper den største fellesfaktoren, også kjent som den største fellesnevneren, til å bestemme det største heltallet som kan deles av hvert av heltallene eller gi null resten. Den høyeste vanlige faktoren (HCF) eller den høyeste fellesdeleren (HCD) er nyttig i matematikk der det er nødvendig å bestemme de vanlige faktorene for polynomer. Så bare rediger denne Største Felles Faktor Kalkulator som lar deg estimere den største fellesdeleren av dine matematiske problemer. Når det gjelder kvotient- og restberegninger, kan du prøve denne gratis kvotient- og restkalkulatoren som hjelper deg med å dele to tall for å finne kvotienten med resten umiddelbart. Bruk også en enkel, men nøyaktig modkalkulator som lar deg finne resultatet av en hvilken som helst moduloperasjon mellom heltall.

Hvordan finne den største fellesfaktoren med forskjellige metoder trinnvis?

Nå diskuterer vi de fire forskjellige Største Felles Faktor Kalkulator med deres manuelle beregninger. Denne online gcf-finneren bruker følgende formler for å finne den største vanlige faktoren for det gitte datasettet.

Finn GCF ved å liste opp faktorer:

Den største fellesfaktoren kan beregnes ved å liste opp alle faktorene for gitte heltall. Deretter lister du opp de vanlige faktorene til alle heltallene, GCF er det største tallet i listen.

Finn GCF etter Prime faktoriseringsmetode:

En annen metode for å finne gcf for det gitte datasettet er primfaktoriseringsmetoden. For å finne gcf ved primfaktoriseringsmetode, skriv alle primfaktorene til hvert av tallene. Du kan også bruke vår kalkulator for primtallfaktorisering på nettet som gjør hovedfaktorene til et hvilket som helst tall og forteller deg om et tall er primtall eller ikke. Deretter lister du opp tallene som er felles for hvert heltall. Multipliser disse vanlige faktorene for å få den høyeste vanlige faktoren (HCF) av heltall.

Finn GCF av euklidisk algoritme:

En annen metode for å finne gcd er ved å bruke den euklidiske algoritmen. Denne metoden er mer effektiv enn primfaktoriseringsmetoden. Denne Største Felles Faktor Kalkulator bruker følgende punkter for å bestemme den største fellesdeleren i henhold til denne metoden:
 • Fra de gitte to tallene trekker du det mindre tallet fra det større tallet.
 • Deretter trekker du det mindre tallet fra resultatet.
 • Gjenta prosessen til resultatet er mindre enn det opprinnelige mindre tallet.
 • Betrakt det lille tallet som et stort tall, trekk resultatet av forrige trinn fra det nye store tallet.
 • Gjenta prosessen til du når null.
 • Når resultatet er null, er gcf av tallene tallet du fant før nullresultatet.

Finn GCF av Binary Steins algoritme:

Den siste metoden for å finne gcf av heltallene som brukes av denne Største Felles Faktor Kalkulator er av Binary Steins algoritme. I denne Binary Steins algoritme eller binær GCD-algoritme bruker du bare sammenligning, subtraksjon og deler med 2. Denne metoden for å finne størst felles divisor består av:
 • Sorter alle tall / heltall i stigende rekkefølge.
 • Anta at den første GCF er 1.
 • Del alle partallene med 2.
 • Sorter verdiene i stigende rekkefølge og fjern hvis det oppstår duplisering.
 • Trekk det første tallet fra de gjenværende tallene og del med 2.
 • Gjenta disse trinnene til du får en enkelt verdi.

Hva er egenskapene til Største Felles Faktor (GCF)?

Ulike egenskaper med størst vanlig faktor er diskutert nedenfor,
 • Hvis forholdet mellom to tall (a, b) er et helt tall, er gcf (a, b) = b.
 • GCF til et tall med 0 er alltid 0 i; e gcf (a, 0) = 0.
 • GCF til et tall med 1 er alltid 1 i; e gcf (a, 1) = 1.
 • Hvis tallene er koprime, vil gcf være 1.
 • Alle de vanlige tallfaktorene er også delere av gcf av tallet
Vel, bruk bare denne beste LCM-kalkulatoren på nettet for å finne det minste vanlige multiple (lcm) av de to til n tallene trinn for trinn som tilsvarer forskjellige LCM-beregningsmetoder.

Hva er Coprime-tall?

Primtallene har to positive faktorer mens coprime-tall kan defineres som "tallene som ikke har noen felles faktorer". Den høyeste vanlige faktoren (HCF) for coprime-tall er 1. For eksempel; 5,7,35,48,23156 etc.

Om Største Felles Faktor finder:

Denne enkle online Største Felles Faktor Kalkulator hjelper deg med å finne den høyeste fellesfaktoren (hcf) eller den største fellesnevneren (gcd) på to eller n tall. Denne gcf-finneren hjelper til med å beregne gcf (største felles faktor) trinn for trinn som tilsvarer følgende metoder:
 • Ingen (enkel metode)
 • Listing Factors metode.
 • Primfaktoriseringsmetode.
 • Euklidisk algoritme.
 • Binary Steins algoritme.
Slik finner du GCF (Største Felles Faktor) med GCF Finder: Å finne det største vanlige multiplum av tall blir veldig enkelt med nøyaktig og gratis Største Felles Faktor Kalkulator. Bare hold deg til disse følgende punktene for å finne den største vanlige faktoren: Sveip på! Innganger:
 • Først og fremst må du skrive inn tallene du vil beregne den største fellesfaktoren for (GCF).
 • Velg deretter Største Felles Faktor beregning metoden fra rullegardinmenyen til denne Største Felles Faktor kalkulatoren. Det kan enten være "Ingen (enkel)",
"Listing factors", "Prime factorization", "Euklidean algoritme" eller "Binary Steins algoritme". Trykk til slutt på “gcf” -knappen. Utganger: Når du har fylt opp hele feltet til denne Største Felles Faktor Kalkulator, vil dette vise deg,
 • Den største fellesfaktoren (GCF) av tallene i henhold til den valgte metoden.
 • Fullfør trinnvise beregninger for den valgte metoden.

Virkelig eksempel på GCF:

En næring har 500 ansatte, hvis 280 er menn, finn så mange grupper som kan opprettes hvis hver gruppe har like mange gutter og hver gruppe har samme antall kvinner. I denne tilstanden er det veldig vanskelig å svare. Så, den største vanlige faktoren er nyttig for å bestemme svaret.

Ofte stilte spørsmål (FAQs):

Hva er GCF på 12 og 18?

Som det største tallet som nøyaktig deler tallene, er den største vanlige faktoren. Så 6 er det største tallet som nøyaktig deler 12 og 18. Derfor er 6 den største vanlige faktoren (gcf) på 12 og 18. Hva er GCF på 16 og 12? De viktigste faktorene på 12 = 2,2,3 Primfaktorene på 16 = 2,2,2,2 Vanlige faktorer = 2 * 2 Så hcf på 12 og 16 er 4.

Hva er GCF på 12 og 4?

Vi kan beregne hcf av 12 og 4 ved å liste metoden faktorer: Faktorer på 12 = 1,2,3,4,6,12 Faktorer på 4 = 1,2,4 Liste over alle de vanlige faktorene = 1,2,4 Det største antallet i de vanlige faktorene er 4. Så, den høyeste vanlige faktoren på 12 og 4 er 4.

Hva er GCF på 18 og 24?

Vi kan finne GCF på 18 og 24 ved primfaktoriseringsmetode som: De viktigste faktorene 18 = 2,3,3 De viktigste faktorene på 24 = 2,2,2,3 Vanlige faktorer = 2 * 3 Så, gcf på 18 og 24 er 6.

Hva er HCF av 24 16 og 36?

Primfaktorer på 16 = 2,2,2,2 Primfaktorer på 24 = 2,2,2,3 Primfaktorer på 36 = 2,2,3,3 De vanligste hovedfaktorene = 2 * 2 Så hcf på 16,24 og 36 er 4.

Hvordan finner jeg GCD med to tall i excel?

Du kan finne den største felles divisoren (GCD) med to tall i excel, ved å bruke GCD-funksjonen. Syntaksen til GCD-funksjonen i excel er som: = GCD (nummer1, nummer2)

Innpakning:

Den største fellesfaktoren er nyttig i virkelighetsproblemer og i forskjellige anvendelser av matematikk, som å bestemme de vanlige faktorene for polynomer. Så denne online Største Felles Faktor Kalkulator lar deg finne den største vanlige faktoren for det gitte problemet. Other Languages: GCF Calculator, Kalkulator FPB, EBOB Hesaplama, MDC Calculadora, NWD Kalkulator, GGT Rechner, Калькулятор НОД, NSD kalkulačka, 最大公約数 計算, 최대공약수계산자, Calcul PGCD
Online Calculator

KALKULATOR

PÅ NETT

Få det enkle å regne ut hva som helst fra kilden til calculator-online.net

Send oss en e-post på

[email protected]

© Opphavsrett 2024 av Calculator-Online.net