Calculator-Online.net

KALKULATOR

PÅ NETT

Calculator-Online.net

KALKULATOR

PÅ NETT

Følg oss på:

Your Result is copied!
ADVERTISEMENT

Minste Felles Multiplum Kalkulator

Legg til denne kalkulatoren på nettstedet ditt

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

En online minste felles multiplum kalkulator hjelper deg med å finne det minst vanlige multiplumet (lcm) av de to til ti eller flere tall trinn for trinn ved å bruke forskjellige minste felles multiplum beregningsmetoder. Denne online minst vanlige flerkalkulatoren lar deg estimere den laveste mengden som er multiplum av to eller flere tall. Fortsett å lese for å vite om hvordan du finner det minst vanlige multiple med forskjellige metoder trinnvis, formler for hver metode og mange andre lcm-relaterte termer.

La oss nå begynne med den grunnleggende definisjonen av LCM.

Les videre!

Hva er det minst vanlige multiple (LCM)?

Den minste vanlige multipelen, også kjent som Laveste vanlige multiple, er en grunnleggende matematisk funksjon som bestemmer det minste heltallet som kan deles av hvert av heltallene. Det er nyttig før du utfører addisjon og subtraksjon av fraksjoner med forskjellige nevnere, å konvertere alle brøkene slik at nevneren er det minst vanlige multiple. I dette tilfellet blir lcm også referert til som den minste fellesne vneren (LCD). Så bare vurder vår minst vanlige faktorkalkulator som hjelper deg med å finne det minst vanlige flertallet trinn for trinn for ditt matematiske problem. Kalkulator-online ga også den beste brøkkalkulatoren som hjelper til med å legge til, trekke fra, multiplisere og dele 2 eller 3 brøker.

Hvordan finne LCM trinn for trinn med forskjellige metoder?

Her er de fem forskjellige metodene (LCM-beregning) diskutert og manuell beregning for hver metode. Denne lcm-søkeren bruker følgende formler for hver metode for å finne lcm for det gitte datasettet.

Ved å liste flere (Brute-Force Method):

Det minste vanlige multiplumet (LCM) kan beregnes ved å liste opp alle multiplene til de gitte heltallene til det samsvarende heltallet er nådd. Denne metoden er også kjent som Brute-Force-metoden. Her har vi et eksempel for å fjerne begrepet beregning ved å liste opp multiplene.

Ved GCF-metoden (Den største fellesfaktoren):

Den tredje mulige metoden for å beregne lcm av heltallene er ved største fellesfaktormetode. Det er også kjent som den største felles divisormetoden. Prosedyren for å finne det minst vanlige multiplumet med GCF-metoden er å dele produktet av tall med deres største vanlig faktor. Formelen for å finne lcm med denne metoden er som følger:

Etter kake / stige metode:

Kakemetoden finner lcm av de gitte tallene ved hjelp av enkel deling. Folk bruker kake / stige-metoden for å finne det minst vanlige mangfoldet fordi det er den enkleste måten å bestemme lcm. La oss prøve et eksempel på denne metoden.

Etter divisjonsmetode:

Delingsmetoden er den siste metoden som brukes av vår minste felles multiplum kalkulator for å finne det laveste vanlige multiplumet. Denne laveste vanlige multikalkulatoren lar deg finne lcm for ethvert sett med tall ved den lange talldelingen med hovedfaktorene. Vi har et eksempel for å fjerne konseptet.

Hva er egenskapene til minst vanlig multipel (LCM)?

Ulike egenskaper av minst vanlig multiplum er diskutert nedenfor,

Minst vanlig multiplum (LCM) er kommutativ:

Lcm av de to tallene er kommutativ, i; e

LCM (a, b) = LCM (b, a)

Minst vanlig multiplum (LCM) er assosiativ:

Det laveste vanlige multiplumet av tre tall er assosiativ,

LCM (a, b, c) = LCM (LCM (a, b), c) = LCM (a, LCM (b, c))

Minst vanlig multiplum (LCM) er distribuerende:

Det laveste vanlige multiplum av tall er distribuerende,

LCM (da, db, dc) = dLCM (a, b, c)

Hvor d er konstant.

Om minste felles multiplum kalkulator:

En enkel minste felles multiplum kalkulator gjør det mulig å finne den laveste fellesfaktoren (lcm) eller minste fellesnevner (lcd) på to eller n tall. Denne lcm-finneren hjelper til med å beregne lcm (minst vanlig multiple) trinnvis som tilsvarer følgende metoder:

  • Ingen (enkel metode for å forenkle lcm)
  • Listing multiples metode.
  • Primfaktoriseringsmetode.
  • GCF-metoden.
  • Kake / stige metode.
  • Inndelingsmetode

Hvordan du finner det minst vanlige multiple av Minst vanlig flerfinner:

Det er enkelt å finne det minst vanlige multiplum av tall med denne minst vanlige faktorkalkulatoren. Alt du trenger for å følge trinnene for å finne lcm. Les videre!

Innganger:

Først og fremst må du oppgi tallene du vil beregne minst felles multiplum (LCM) for. Velg deretter minste felles multiplum beregning -metoden fra rullegardinmenyen til denne laveste vanlige flerkalkulatoren. Det kan enten være "Ingen (enkel)", "Listing multiples", "Prime factorization", "GCF", "Cake / ladder" eller "By division method". Trykk til slutt på "beregne" -knappen.

Utganger:

Når du har fylt opp hele feltet til denne minst vanlige søker-kalkulatoren, vil dette vise deg, Minst vanlig multiplum (LCM) av tallene i henhold til den valgte metoden. Fullfør trinnvise beregninger for den valgte metoden.

Virkelig problem med LCM:

I en stasjonær kommer blå blyanter i en pakke med 16 mens røde blyanter kommer i pakken med 19. Hvis vi ønsker å kjøpe like mange av begge blyantene, så finn det minste antallet blå blyanter som vi må kjøpe. I dette virkelige problemet er det veldig vanskelig å vite svaret, da er det minst vanlige multiple et effektivt tiltak for å bestemme svaret. Så dette minste felles multiplum kalkulator viser trinnvis beregning av dine virkelige problemer.

Ofte stilte spørsmål (FAQs):

Hva er LCM på 12 15 og 21?

Det minst vanlige multiplumet av 12,15 og 21 er 420.

Hva er LCM på 4 og 8?

8 er det minst vanlige multiplumet av 4 og 8. Dette minste felles multiplum kalkulator hjelper deg med å beregne lcm av tall i henhold til forskjellige metoder.

Hva er LCM på 24 og 36?

Det minst vanlige multiplumet (LCM) på 24 og 36 er det minste tallet som er nøyaktig delbart med 24 og 36,72 er det minste tallet som deler 24 og 36 og gir null rester.

Hva er LCM for 24 og 300 ved primfaktoriseringsmetode?

For å finne det minst vanlige multiple ved primfaktoriseringsmetoden, må vi skrive faktorene til begge tallene,

Primfaktorer på 24 = 2 × 2 × 2 × 3

Primfaktorer på 300 = 2 × 2 × 3 × 5 × 5

LCM = 2 × 2 × 3 × 2 × 5 × 5

LCM = 600

Hva er LCM på 15 og 20?

Denne minst vanlige multikalkulatoren bestemmer lcm på 15 og 24, det minste tallet er 60 som nøyaktig deler 15 og 24. Så LCM på 14 og 24 er 60.

Hva er et eksempel på LCM?

Multiplikatet er et tall som du får når du multipliserer et tall med hele tallet. Eksempel:

multiplene på 9 er 9,18,27,36,45,54,63,72,81, ...

Hva er LCM på 10 15 og 20?

Det minst vanlige multiplumet (LCM) på 10,15 og 20 er 60 som bestemmes ved å multiplisere de vanlige og uvanlige hovedfaktorene.

Sluttnotat (LCM):

Det minst vanlige multiple er veldig nyttig i den virkelige verdens problemer så vel som i matematikk, spesielt for å legge til, trekke fra og sammenligne brøker. LCM av tallene hjelper til med å finne en rask løsning og sparer studentenes tid under eksamen. En online minste felles multiplum kalkulator vil også utføre minste felles multiplum beregninger for større eller større sett med tall nøyaktig.

Other Languages: LCM Calculator, Kalkulator Kpk, Ekok Hesaplama, Calculadora De Mmc, Nww Kalkulator, KGV Rechner, НОК Калькулятор, Nejmenší Společný Násobek Kalkulačka, 最小公倍数 計算, 최소공배수 계산기Calcul PPCM

Online Calculator

KALKULATOR

PÅ NETT

Få det enkle å regne ut hva som helst fra kilden til calculator-online.net

Send oss en e-post på

[email protected]

© Opphavsrett 2024 av Calculator-Online.net