Calculator-Online.net

CALCULATOR

ONLINE

Calculator-Online.net

Calculator

Online

Your Result is copied!
ADVERTISEMENT

Binære Tall Konverter

Add this calculator to your site

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
En online binær kalkulator hjelper deg med å utføre de grunnleggende aritmetiske operasjonene (Addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon) på to tall med base 2, 8, 10 og 16. Den online binære operasjonskalkulatoren utfører lett de forskjellige aritmetiske operasjonene på forskjellige grunnlag. Les videre for å vite nøyaktig om de manuelle beregningene og mye mer interessant informasjon. Les videre!

Slik bruker du den binære tall konverter:

Beregningene blir veldig enkle med dette praktiske og nøyaktige verktøyet. Du må bare holde deg til følgende punkter: Innganger:
 • Velg først nummertypen fra rullegardinmenyen til dette verktøyet. Den kan enten være binær, desimal, oktal eller heksadesimal.
 • Angi deretter verdien av første operand.
 • Aller neste, skriv inn verdien av andre operand.
 • Velg deretter den aritmetiske operasjonen du vil operere på de to operandene. Det kan enten være addisjon, subtraksjon, multiplikasjon eller divisjon.
 • Til slutt, trykk på beregne-knappen.
Utganger: Når du har angitt alle feltene, viser kalkulatoren:
 • Resultere i:
 • Binært system.
 • Desimalsystem.
 • Octal System.
 • Heksadesimalt system.
Merk: Uansett, hvilket system du velger for beregningene, den gratis binære tall konverter bestemmer resultatene i henhold til valgt inngang.

Slik gjør du beregningene manuelt:

Vår online kalkulator utfører følgende aritmetiske beregninger på de to tallene med samme baser.
 • Addisjon
 • Subtraksjon
 • Multiplikasjon
 • Inndeling
Her har vi eksempler på operasjoner på binære tall. Samme som det er for beregningene av heksadesimale, oktale og desimale tall.

Binær tillegg:

Å legge til binære tall følger samme regel som i desimaltillegget, men det har 1 i stedet for 10. Vår binære tilleggskalkulator utfører tilleggsreglene for tillegg av binære tall kalkulator. Fram til eksemplet for avklaring.

Eksempel:

Legg til (10110010) 2 & (11101) 2? Løsning: Som, \ (0 + 0 = 0 \) \ (0 + 1 = 1 \) \ (1 + 0 = 1 \) \ (1 + 1 = 0 bærer 1 \) Så, (11011110010) 2 + (11101) 2 ------------------------------ (11001111) 2

Binær subtraksjon:

Subtrahering av binære tall følger samme regel som i desimal subtraksjon, men den låner 1 i stedet for 10. Bruk binær subtraksjonskalkulator for å vite nøyaktig om reglene for binær subtraksjon. I forkant av eksemplet for bedre forståelse.

Eksempel:

Hvordan trekker du binære tall (11101) 2 fra (100011) 2? Løsning: Som, \ (0 - 0 = 0 \) \ (0 - 1 = 1 låne 1 \) \ (1 - 0 = 1 \) \ (1 - 1 = 0 \) Så, (110102011) 2 - (11101) 2 ------------------------------ (000110) 2

Binær multiplikasjon:

Det er enklere enn desimalmultiplikasjon, da den bare består av 0 & 1. Kalkulatoren vår for binær multiplikasjon utfører lett multiplikasjonen av binære tall. Fram til eksempel:

Eksempel:

Multiplisere (101011) 2 med (101) 2? Som, \ (0 × 0 = 0 \) \ (0 × 1 = 0 \) \ (1 × 0 = 0 \) \ (1 × 1 = 1 \) Så, (101011) 2 × (101) 2 -------------------------------- 1101011 1000000 × 101011 × × --------------------------------- (11010111) 2

Binær divisjon:

Det ligner på den lange inndelingen av desimaltall. I vår kalkulator for binær divisjon deles utbyttet med divisoren som i desimal. La oss se på eksemplet:

Eksempel:

Del (101010) 2 med (110) 2? Løsning: 000111 110 ⟌101010 0 ↓↓↓↓↓ ------------------------------------- 10 ↓↓↓↓ 0 ↓↓↓↓ ----------------------------------- 101 ↓↓↓ 0 ↓↓↓ ------------------------------------ 1010 ↓↓ 110 ↓↓ ------------------------------------ 01001 ↓ 110 ↓ ------------------------------------- 00110 110 ------------------------------------- 00000 Bare du kan prøve denne binære tall konverter for å bekrefte svarene dine og for å unngå komplikasjoner.

Ofte stilte spørsmål (FAQs):

Er 99 binær eller desimal?

99 er et desimaltall da tallene i 99 som er inkludert i desimaltallene (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) og binære tall bare består av 0 & 1.

Hva er et binært tall?

Tallene med basen 2 i stedet for 10 er i det binære systemet. Det uttrykkes bare med 0 & 1.

Hvorfor trenger vi binært tall?

Det brukes i utgangspunktet i diskret matematikk for å representere de logiske portene. Det er det grunnleggende for de elektroniske enhetene fordi det er den delen av boolsk algebra.

Sluttnotat:

De binære tall kalkulator er viktige i vårt daglige liv, i stedet for å bruke desimal, kan vi bruke binær, da det forenkler utformingen av datamaskiner og relaterte teknologier. Så heldigvis blir du kjent med forskjellige beregninger relatert til forskjellige systemer. Bare prøv denne online binær kalkulator som hjelper deg med å gjøre de aritmetiske beregningene nøyaktig. Other Languages:Binary Calculator, Kalkulator Biner, Kalkulator Binarny, Binary Hesaplama, Binär Rechner, 2進数 計算, 2진수 변환, Binární Kalkulačka, Calculadora Binaria, Convertisseur Binaire, Calculadora Binaria, Convertitore Binario, калькулятор двоичных чисел, Binaarinen Laskin.
Online Calculator

CALCULATOR

ONLINE

Få det enkle å regne ut hva som helst fra kilden til calculator-online.net

Send oss en e-post på

[email protected]

Other Website

theonlineconverter.com

© Copyrights 2024 by Calculator-Online.net