Calculator-Online.net

CALCULATOR

ONLINE

Calculator-Online.net

Calculator

Online

Your Result is copied!
ADVERTISEMENT

Kinci Dereceden Denklem Çözücü

Add this calculator to your site

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Bu ikinci dereceden denklem çözücü, ikinci dereceden bir formül kullanarak ikinci dereceden denklemler çözmeye veya kare yöntemini tamamlamaya yardımcı olan bir araçtır. Sadece bir denklem oluşturmanız, hesaplama yöntemini oluşturmanız ve denklemin parametrelerini yazmanız yeterlidir; Bu ikinci dereceden formül çözücü sizin için en iyi sonucu verecektir!

İkinci Dereceden Formül Nedir?

İkinci dereceden formülün matematikteki en güçlü araçlardan biri olduğu söylenir. Bu formül ikinci dereceden bir polinom denkleminin çözümüdür. İkinci dereceden bir denklemin standart formundan aşağıda bahsedilmiştir: ax1 + bx + c = 0 Nerede;
 • 'a' ikinci dereceden katsayıdır
 • 'x' bilinmeyendir
 • 'b' doğrusal katsayıdır
 • 'c' sabittir
Bu denklemin çözümünün denklemin kökü olduğu söylenir. Ayrıca, ikinci dereceden, kübik ve dördüncü dereceden denklem için verilen katsayıların diskriminantını bulmak için bu basit ama en iyi çevrimiçi diskriminant hesaplayıcıyı deneyin. İkinci dereceden bir denklemin en fazla iki kökü vardır, dolayısıyla denklem hesaplama çözmek sonuçta denklem kökü bulma anlamına gelir. Ancak ilk başta karmaşık denklemler basitleştirilerek standart forma dönüştürülür. Dolayısıyla ikinci dereceden formül denkleminde kökleri bulmak için 'a', 'b' ve 'c' değerleri kullanılır. Kökleri bulmak için verilen ikinci dereceden formül: \[ x = \dfrac{ -b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{ 2a } \] Çözümün doğasını analiz etmek için; diskriminant şu şekilde hesaplanır: D = b2 – 4ac b2 – 4ac'nin Ayırıcı olduğu söylenir. Bu iki kök bir kez pozitif işaret konularak, bir kez de negatif işaret konularak hesaplanır. \[ x₁ = \dfrac{ -b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{ 2a } \] \[ x₂ = \dfrac{ -b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{ 2a } \] ikinci dereceden denklem çözücü denklem hesap makinesi çözmek için aynı formülü kullanır. ikinci dereceden denklemler köklerini bulmanın üç olasılığı vardır, ancak bu olasılıkların Diskriminant değerine bağlı olduğunu unutmayın.
 • Eğer b2 – 4ac = 0 ise tek bir kök olacaktır
 • Eğer b2 – 4ac > 0 ise sadece iki reel kök olacaktır
 • Eğer b2 – 4ac < 0 ise iki karmaşık kök olacaktır
İkinci dereceden bir denklemin katsayıları: Ayrıca a, b ve c gibi rakamların denklemin katsayısı olduğu ve '0' olamayacağının söylenmesi önemlidir. Hepsi x'e bağlı olmayan gerçek sayılardır. Eğer A = 0 ise denklemin ikinci dereceden değil doğrusal olduğu söylenir. Eğer B² < 4AC ise Δ determinantı negatif olacaktır, buna denklemin gerçek kökü olmadığı söylenir. Denklemi bu forma koyabilirseniz ikinci dereceden hesaplayıcımız da size yardımcı olabilir: ax2 + bx + c = 0

kinci dereceden denklem çözücü Nasıl Kullanılır?

Endişelenme; Bu ikinci dereceden denklem çözücünün kullanımı oldukça kolaydır ve akıllı ve kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir!

Girişler: Denklem Formu:

Denklemin biçimini seçmelisiniz; bu, ikinci dereceden fonksiyon hesaplayıcımızın belirlenmiş alanlarına değerleri girmeniz gereken formdur. Bu hesap makinesi aşağıdaki formu kullanır:
 • Ax2 + Bx + C=0 (Standart Form)
 • A(x - H)2 + K =0 (Köşe Formu)
 • A(x-x₁)(x-x₂)= 0 (Farklı Form)

Hesaplama Yöntemi:

İkinci dereceden denklem çözücü ikinci dereceden denklemi ikinci dereceden formülü kullanarak ve kare yöntemini tamamlayarak çözmenizi sağlar

Değerleri Girin:

Ax2 + Bx + C=0 formunu seçtiyseniz A, B ve C değerlerini girmeniz gerekir. A(x - H)2 + K =0 formunu seçtiyseniz A, H ve K değerlerini girmeniz gerekir. A(x-x₁)(x-x₂)= 0 formunu seçtiyseniz A, x1 ve x2 değerlerini girmeniz gerekir.

Çıktı:

Yukarıdaki değerleri girdikten sonra ikinci dereceden denklem çözme aşağıdakileri gösterir:

Kökleri Göster:

Bu ikinci dereceden kök hesaplayıcı, verdiğiniz denklemin kökünü veya köklerini gösterir.

Basitleştirmeyi Göster:

Hesap makinesi verilen denklemi adım adım basitleştirir.

Ayırt Ediciyi Göster:

ikinci dereceden denklemler ikinci dereceden formülü kullanarak çözerseniz, ikinci dereceden diskriminant hesaplayıcımız diskriminant değerini gösterir.

İkinci Dereceden Grafiği Göster:

Bu ikinci dereceden grafik hesaplayıcı, belirli bir denklem için ikinci dereceden grafiğin tamamını gösterir!

Sıkça Sorulan Soru:

İkinci dereceden formülü nasıl buluyorsunuz?

 • Basitçe, ikinci dereceden formülü elde etmek için ax2 + bx + c = 0'ın karesini tamamlamanız yeterlidir.
 • Denklemin her iki tarafını da 'a'ya bölmelisiniz, yani x2'nin katsayısı 1 olur
 • Yani, sol tarafı x^2+ bx biçiminde yeniden yazmalısınız (gerçi bu durumda bx aslında

İkinci dereceden denklemleri nasıl çözersiniz?

 • Tüm terimleri eşittir işaretinin bir tarafına, sıfırı diğer tarafa bırakarak yerleştirmelisiniz.
 • Faktör
 • Daha sonra her faktörü sıfıra eşitlemeniz gerekir.
 • Hemen ardından bu denklemlerin her birini çözmelisiniz.
 • Son olarak cevabınızı orijinal denkleme yerleştirerek kontrol etmeniz gerekir.

İkinci dereceden denklemde B yoksa ne olur?

İkinci dereceden ax2 + bx + c = 0 denkleminin ‘b’ terimi yoksa bu, onun 〖ax〗^2+ c=0 biçiminde olduğu anlamına gelir. Bu durumda basit karekök özelliğini kullanarak bu denklemi çözebilirsiniz. Other Languages: Quadratic Formula Calculator, Løs Andengradsligning, Quadratische Gleichungen LösenRozwiązywanie Równań Kwadratowych, Kalkulator Persamaan Kuadrat, Risolvere Equazioni Di Secondo Grado, Résoudre Une Équation Du Second Degré, Equazioni Di Secondo Grado, Resolver Ecuaciones De Segundo Grado, Решение Квадратных Уравнений Онлайн, Toisen Asteen Yhtälön Ratkaisu, Řešení Kvadratické Rovnice, 二次方程式の解, حل المعادلات التربيعية, 이차방정식 계산기
Online Calculator

CALCULATOR

ONLINE

Herhangi bir şeyi kaynağından hesaplamanın kolaylığını yaşayın calculator-online.net

Bize e-posta gönderin

[email protected]

Other Website

theonlineconverter.com

© Copyrights 2024 by Calculator-Online.net