Calculator-Online.net

HESAP MAKİNESİ

ÇEVRİMİÇİ

Calculator-Online.net

HESAP MAKİNESİ

ÇEVRİMİÇİ

Bizi takip edin:

Your Result is copied!
ADVERTISEMENT

Alan Hesaplama

Geometrik şekli seçin ve gerekli parametreleri girin. Hesap makinesi alanını bulmaya çalışacaktır.

mm

cm

m

km

in

ft

yd

mi

mm

cm

m

km

in

ft

yd

mi

deg

rad

deg

rad

deg

rad

deg

rad

mm

cm

m

km

in

ft

yd

mi

mm

cm

m

km

in

ft

yd

mi

mm

cm

m

km

in

ft

yd

mi

mm

cm

m

km

in

ft

yd

mi

mm

cm

m

km

in

ft

yd

mi

mm

cm

m

km

in

ft

yd

mi

Flow Rate Calculator

Bu hesap makinesini sitenize ekleyin

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Herhangi bir rastgele geometrik şeklin alanını birkaç tıklamayla bulmanızı sağlayan bu ücretsiz gölgeli alan hesaplayıcısından yararlanın. Bu yüzden, manuel olarak veya bu arazi ölçüm hesaplayıcısını kullanarak şekillerin alanını nasıl hesaplayacağınızı görmenin zamanı geldi. Onunla kal!

Şeklin Alanı Nedir?

İki boyutlu bir şeklin gerçek boyutunu gösteren belirli bir ölçümü, kapalı geometrik şeklin alanı olarak bilinir. Yüzey alanı hesaplayıcımızla üç boyutlu şekillerin yüzey alanını bulabilirsiniz.

Alan Birimi:

System International'da alan, metre kare \(\left(m^{2}\sağ)\) birimiyle ifade edilir. Bu arsa alan hesaplayıcı arazi ile alanı belirlemek isterseniz, cevabı her zaman standart birim ölçülerinde alacaksınız.

Alan Nasıl Bulunur?

Bir sonraki bölümde, sizi anonim şekillerin alan hesaplama için formüllere bir göz atacağız. Sürüşe başlama zamanı geldiğinde emniyet kemerinizi bağlayın!

Kare:

Kare, uzunluğu ve genişliği için eşit ölçümlere sahip bir şekildir. Karenin alanını belirlemekle ilgileniyorsanız, aşağıdaki denklemdeki değerleri girin. $$ \text{Kare Alan} = a * a = a^{2} $$ Neresi; a = Kare kenarın uzunluğu

Dikdörtgen:

Bir karenin karşılıklı iki kenarını birbirine bakan eşit uzunluklara kadar uzatırsanız, elde edilen şekle dikdörtgen denir. Bir dikdörtgen taş için alan ölçümü, bir dikdörtgen alan hesaplama bu alanı kullanılarak veya aşağıdaki denklem kullanılarak yapılabilir: $$ \text{Dikdörtgen Alan} = a * b $$

Üçgen:

Şimdi bir üçgen alanı hesaplama için karşılaşılması gereken çeşitli varsayımlarımız var. Ve kullanılan farklı parametrelere göre formüller de değişir ve aşağıdaki gibi verilir:
Yükseklik ve Taban Sağlandığında:
$$ \text{Üçgen Alanı} = \frac{b * h}{2} $$
İki Taraf Ve Karşılıklı Açıları Sağlanırsa: SAS
$$ \text{Üçgen Alanı} = 0,5 * a * b * sin\left(γ\right) $$
Üçgenin Üç Kenarı Verilirse:
$$ \text{Üçgen Alanı} = 0,25 *\sqrt{\left(a + b + c\sağ) * \left(-a + b + c\sağ) * \left(a - b + c\sağ) * \left(a + b - c\sağ)} $$
İki Açı ve Bunlara Yan Dokunması Sağlanırsa:
$$ \text{Üçgen Alanı} = \frac{a^{2}*sin\left(β\right)*sin\left(γ\right)}{\left(2 * sin\left(β + γ\ sağ)\sağ)} $$ Serbest üçgen alan hesaplayıcı da tüm bu formüllerden yararlanır.

Daire:

Bu, geometrik analizde en yaygın ve yaygın olarak kullanılan şekillerden biridir. Ve olmadan, geometri yasalarını anlamak neredeyse imkansızdır. Şimdi konuya gelecek olursak, aşağıdaki formülü kullanarak daire alanı hesaplama: $$ \text{Daire Alanı} = πr^{2} $$ Bu alan bulma hesaplayıcısı ile her türlü daire için alan hesaplaması anında yapılabilir. Bunun dışında, böyle bir daire türüyle uğraşıyorsanız ve ilgili tüm parametrelerini incelemek istiyorsanız, başka bir birim daire hesaplayıcımızdan yararlanabilirsiniz.

Yarım daire:

Çemberin yavru tipi ama şekli biraz farklı olduğu için alan hesaplama formülü aşağıdaki gibidir: $$ \text{Yarım Çemberin Alanı} = \pir^{2} $$

sektör:

Sektör, bir dairenin belirli bir bölümünün ölçüsüdür. Ve alanını hesaplamak isterseniz, aşağıdaki formülü takip edebilirsiniz: $$ \text{Bir Sektörün Alanı} = \frac{r^{2}*𝜶}{2} $$ Bir daire sektörünün alanını ve diğer önemli parametrelerini belirlemek için bir sektör hesaplayıcısının alanını da kullanabilirsiniz.

Elips:

Artık hem çemberin hem de elipsin aynı şekle sahip olduğunu daha iyi biliyorsunuz. Ancak elips için alan hesaplamasıyla karşılaştığınızda, yarıçap yerine ana ve küçük eksenin uzunluğunu dikkate almalısınız. Bu şu şekilde verilir: $$ \text{Elipsin Alanı} = \pi*a*b $$

Yamuk:

Bir yamuğun alanını bulmak için denklemi şu şekilde hatırlamanız gerekir: $$ \text{Yamuk Alanı} = \left(a*b\right)*\frac{h}{2} $$

Paralelkenar:

Şimdi burada üçgeninkine benzer üç farklı durum ortaya çıkıyor ve şu şekilde veriliyor:
Yükseklik ve Bas Sağlanırsa:
$$ \text{Paralelkenarın Alanı} = a*h $$
İki Kenar ve Aralarındaki Açı Sağlanırsa:
$$ \text{Paralelkenar Alanı} = a*b*sin\left(𝜶\right) $$
Köşegenler ve Karşılıklı Açı Verilirse:
$$ \text{Bir Paralelkenarın Alanı} = a*b*sin\left(θ\right) $$ Ayrıca, çevrimiçi paralelkenar hesaplayıcıyı kullanarak bir paralelkenarı da keşfedebilirsiniz.

Eşkenar dörtgen:

Eşkenar dörtgenin alanını bulmak için alan formüllerini şu şekilde inceleyin:
Kenar ve Yükseklik Verilirse:
$$ \text{Rumbus Alanı} = a*b $$
Köşegenler Verilirse:
$$ \text{Bir Eşkenar Dörtgen Alanı} = \frac{\left(a*b\right)}{2} $$
Bir Kenar ve Herhangi Bir Açı Verilirse:
$$ \text{Eşkenar Dörtgen Alanı} = a^{2} * sin\left(𝜶\right) $$

Uçurtma:

Burada, alan hesaplama için size farklı parametreler verilen belirli koşullarda kullanılan birkaç formülümüz var:
Köşegenler Verilirse:
$$ \text{Uçurtma Alanı} = \frac{\left(a*b\right)}{2} $$
İki Kenar ve Karşılıklı Açıları Verilirse:
$$ \text{Uçurtma Alanı} = a*b*sin\left(𝜶\right) $$

Düzenli Beşgen:

Aşağıdaki ifade, herhangi bir beşgenin alanını hesaplamanıza izin verir: $$ \text{Bir Beşgenin Alanı} = a^{2}*\frac{\sqrt{\left(25+10\sqrt{5}\right)}}{4} $$ Neresi; a kenar uzunluğunu temsil eder

Düzenli Altıgen:

Düzgün bir altıgen alan hesaplama için aşağıda belirtilen denklemi dikkate alın: $$ \text{Altıgenin Alanı} = \frac{3}{2} * \sqrt{3}*a^{2} $$ Neresi; a, bir altıgenin kenar uzunluğudur. Ancak, bir altıgenin alanını belirlemek için ücretsiz gölgeli bölge hesaplayıcımızı kullanmanızı öneririz.

Halka (Yüzük):

Bildiğiniz gibi halka, halka şeklinde bir figürdür. Ve bu tür bir şekilde, birinin yarıçapı R, diğerinin yarıçapı r olan birkaç dairemiz var. Şimdi halka gibi bir şeklin alanını büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkararak hesaplayabilirsiniz. $$ \text{Bir Halkanın Alanı} = \piR^{2} - \pir^{2} $$ $$ \text{Bir Halkanın Alanı} = \pi\left(R^{2} - r^{2}\sağ) $$

Düzensiz Dörtgen:

Üçgenin alanı gibi, dörtgenin alan hesabı da çeşitli formüller kullanılarak yapılabilir. Bunlar arasında en etkili ve kullanışlı olanı şu şekilde verilmektedir: $$ \text{Dörtgenin Alanı} = a*b*sin\left(𝜶\right) $$ Neresi; a ve b, dörtgenin herhangi iki kenarını temsil eder ve alfa, aralarında yapılan açıdır.

Normal Çokgen:

Denklemi göz önünde bulundurarak bir çokgenin alanını keşfetmeye başlayın: $$ text{Düzenli Çokgenin Alanı} = n*a^{2}*\frac{bebek karyolası\left(\frac{\pi}{n}\right)}{4} $$ Ayrıca, bir çokgenin tüm belirli parametrelerini doğru ve kusursuz bir şekilde incelemenizi ve hesaplamanızı sağlayan çokgen alan hesaplama da geliştirdik.

Çevrimiçi Alan Hesaplayıcı Nasıl Çalışır?

Bu arazi alanı hesaplayıcısını kullanmak için aşağıda düzenlenen yönergeyi izleyin. Giriş:
  • Üst açılır listeden, alanını hesaplamak istediğiniz geometrik şekli seçin.
  • Seçiminizi tamamladıktan sonra, belirtilen alanlara gerekli parametrelerin değerlerini yazın.
  • Ayrıca, girilen her varlık için birimleri seçin
  • Şimdi hesapla düğmesine basın

Çıktı:

Bileşik şekil hesaplayıcısının boş alanı aşağıdaki hesaplamaları yapar:
  • Alan hesaplamalarında kullanılan ortak şekillerin alanını hesaplayın

SSS'ler:

Düzensiz şekillerin alanı nasıl bulunur?

Bu oldukça basit. Yapmanız gereken düzensiz şekli yukarıdaki içerikte anlatıldığı gibi ortak şekillere bölmek. Bunu yaptıktan sonra, bu düzensiz şekil alan hesaplayıcı dikdörtgen ile bu geometrik şekillerin alanlarını kolayca hesaplayabilirsiniz. Tamamlandığında, tüm küçük alanları eklemeniz yeterlidir ve şeklin genel alanını elde edersiniz.

Alanı en büyük olan dörtgen hangisidir?

Dörtgenler arasında alan hesaplaması en büyük olan karedir. Dikdörtgen kareye oldukça benzer olduğundan, bunu bir dikdörtgen hesap makinesinin bu boş alanıyla da doğrulayabilirsiniz.

Kenarları eşit olmayan 4 kenarlı şekle ne denir?

Eşit kenarı olmayan geometrik bir şekil, çeşitkenar dörtgen olarak bilinir. Ve bu özel şeklin alanını, gölgeli bölge hesaplayıcısının alanını en iyi şekilde kullanarak bulabilirsiniz.

Bir eğrinin altındaki alanı nasıl hesaplarım?

Bu çok basit! Yapmanız gereken birkaç faktör içerir. Biri belirsiz integral basitleştirme ile alanın manuel olarak hesaplanmasıdır. Diğeri ise şimdiye kadar ele alınan en iyi yol olan eğri altındaki alan hesaplayıcının kullanılmasıdır.

100 kenarlı şekle ne denir?

Neredeyse eşit uzunlukta 100 kenarı olan bir altıgendir.

Çevreye verilen en büyük alan hangi şekle sahiptir?

Tüm geometrik şekiller arasında daire, çevresi sağlanmış olarak en geniş alan ölçümüne sahip olanıdır.

Bir küpün alanı nedir?

Aşağıda, küpün alan hesaplama yardımcı olacak formüle sahibiz: Küpün alanı = Bir kenar uzunluğu * 6

Çözüm:

Hiç şüphesiz, herhangi bir düzensiz şeklin alanını hesaplamak bazen zordur. Bunun nedeni, herkesin karmaşık şekillerin veya arazi alanlarının doğru boyutlarını tahmin edememesidir. Ancak durumla başa çıkmak için, düzensiz şekillerin alanını hesaplarken herhangi bir engel hissetmemeniz için bu çevrimiçi alan hesaplayıcıyı geliştirdik. Other Languages: Area Calculator, Výpočet Plochy, Flächenberechnung, Calcolo Area, 面積計算, 면적 계산, Kalkulator Powierzchni, Calculo de Área, Calcular Area.
Online Calculator

HESAP MAKİNESİ

ÇEVRİMİÇİ

Herhangi bir şeyi kaynağından hesaplamanın kolaylığını yaşayın calculator-online.net

Bize e-posta gönderin

[email protected]

© Telif hakları 2024 ile Calculator-Online.net