Calculator-Online.net

CALCULATOR

ONLINE

Calculator-Online.net

Calculator

Online

Your Result is copied!
ADVERTISEMENT

Tanjant Hesaplama

degrees (deg)

radians (rad)

milliradians (mrad)

* π rad (pirad)

tangent Graph

Add this calculator to your site

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Derece, radyan, m radyan veya pi (π) radyan cinsinden verilen açı için teğet değerlerini hesaplamak için çevrimiçi bir tanjant hesaplama kullanın. Trigonometrik bronzluk hesaplayıcı, verilen fonksiyon için karışıklığı (α) hızlı bir şekilde çözecektir. Ek olarak, tanjant formülü, tanjantın nasıl bulunacağı, kuralları, tablosu ve grafiği ve diğer bazı ilgili terimler hakkında bilgi sahibi olacaksınız!

Teğet nedir?

Teğet, üç trigonometrik fonksiyondan biridir ve "tan" olarak kısaltılır. Dik üçgende, bir açının tanjantı, karşı tarafın uzunluğu ile bitişik kenarın uzunluğu arasındaki oran olarak tanımlanabilir. Bronzluk hesaplayıcımız, teğet (x) değerini bulmak için verilen tanjant formülü kullanır.

Teğet Formülü:

 • Tan formülü: tan (α) = a / bitişik b karşısında
 • Α açısının tanjantı derece, radyan, m radyan veya pi radyan olarak gösterilebilir.
Dahası, açının tanjantı, sinüs bölü kosinüs olarak tanımlanabilir. Yani bronzluk fonksiyonunun teğet formülü şu şekilde tanımlanır: \ [tanx = \ frac {(sinx)} {(cosx)} \] Burada günah (x) sinüs fonksiyonu ve cos (x) kosinüs fonksiyonudur. Ayrıca, Çevrimiçi Ücretsiz Kosinüs Hesaplayıcı, verilen açının kosinüs değerini derece, radyan, mili radyan ve π radyan cinsinden hesaplamaya yardımcı olur.

Teğet Hukuku:

Tanjant Yasası, iki açının teğetleri ile zıt kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi tasvir eder. Ardından, ∠A, ∠B ve ∠C'ye zıt tarafların a, b ve c olduğu dik açılı bir ABC üçgeni. Öyleyse, teğetler yasasına göre, aşağıdaki ilişkiye sahibiz: $$ \ frac {ab} {a + b} = \ frac {tan (\ frac {1} {2} (ab))} {tan (\ frac {1} {2} (a + b))} $ $ Bununla birlikte, ücretsiz Çevrimiçi Arctan Hesaplayıcı, ters teğet fonksiyonunu radyan, derece ve farklı birimlerde çözmenize izin verir.

Bir Açının Tanjantı Nasıl Bulunur?

Yukarıdaki formülden, bir açının tan hesaplama bulmak için zıtın uzunluğunu bitişik bir kenarın uzunluğuna böleceğimizi zaten biliyoruz. Bir meleğin teğet değerini bulmak için değerleri aşağıdaki formüle koyun: \ [tan (α) = \ frac {a} {b} \] Misal: Açının karşı tarafının uzunluğu 14'e ve bitişik taraf 7'ye eşit olduğunda bir meleğin teğet değeri nasıl hesaplanır? Bronzlaşma denklemini uygulayın ve değerleri koyun: \ [tan (α) = \ frac {a} {b} \] \ [= \ frac {7} {14} = \ frac {1} {2} = 0,5. \] Yine de, bu trigonometrik fonksiyonun yukarıdaki değerini anında hesaplamak için çevrimiçi bir Teğet hesap makinesi kullanabilirsiniz.

Teğet Grafik:

 • Grafikte farklı açılar için teğet işlevi birden fazla eğri oluşturur.
 • Eğriler daha düşük değerlerden başlayacak ve daha yüksek değerlere doğru hareket edecektir.
 • Açılara asla 90 ° veya 270 ° değmezler.
 • Teğet bir grafik her zaman negatif ve pozitif Sonsuzluk arasında gidip gelecektir.

Teğet Tablosu:

Aşağıdaki teğet tablosu, sırasıyla sıfır ila 180 derece arasındaki herhangi bir açının tan değerini bulmak için hızlı bir başvuru kılavuzu olarak kullanılabilir.
x (°) x (rad.) tan(x)
π/6 0
30° π/5 0.577350
45° π/4 1
60° π/3 1.732051
90° π/2 undefined
120° 2π/3 -1.732051
135° 3π/4 0.707107
150° 5π/6 -0.577350
180° π 0
Bununla birlikte, tabloda eksik olan bir meleğin teğet değerini hesaplamak istiyorsanız, o zaman bir teğet hesap makinesi kullanın. Ek olarak, bir Çevrimiçi Sinüs Hesaplayıcı, derece, radyan veya π radyan cinsinden verilen açı için sinüs trigonometrik değerlerini belirleyecektir.

Tanjant hesaplama Nasıl Çalışır?

Bronz bir hesap makinesi en hassas hesaplamaları yapacaktır, teğet değerlerinizi bulmak için şu adımları izleyin:

Giriş:

 • Teğet değerini almak istediğiniz açıyı girin.
 • Şimdi açılır menüden radyan, derece, m radyan veya π radyan seçin.
 • Hesapla düğmesine basın.

Çıktı:

Bu hesap makinesi sonuçları tanjant formülü göre gösterecektir:
 • Belirli bir açı için teğet değerini derece veya radyan (pi veya m radyan) cinsinden gösterecektir.
 • Yeniden hesapla düğmesine tıklanarak sınırsız hesaplama yapılabilir.

SSS:

Bronz 1'i nasıl çözersiniz?

Hangi açının tan (-1) 'e eşit olduğu basitleştirilebilir. Birim daire durumunda tan (1) pi / 4'e eşittir. Bu arada "Tek ve Eşit Kimliğe" göre tan (-x) -tan (x) 'e eşittir.

Sonsuzluğun Tersi Tan nedir?

\ [Bronz 90 ° = ∞ \] \ [Bronz π / 2 = ∞ \] Bu nedenle, \ [tan-1 (∞) = π / 2 veya tan-1 (∞) = 90 ° \]

Tan Eşittir Y X mi?

Birim çemberin tanımına göre tan (teta) = \ frac {x} {y} veya tan (theta) = sin (theta) / cos (theta) 'ya eşittir. Teğet işlevi, sinüs veya kosinüs negatif olduğunda her seferinde negatif olacaktır. Bununla birlikte, Teğet aynı zamanda terminal tarafının eğimine de eşdeğerdir.

Matematikte Tanjant nedir?

Analizde, bir teğet, herhangi bir belirli noktadaki eğrinin eğiminin çizgisi olarak tanımlanabilir. Eğri ile aynı yöne sahip belirli bir noktada eğriye dokunacak olan çizgidir.

Sonuç:

Bu tanjant hesaplama, istediğiniz herhangi bir açının tanjant açı hesaplama yardımcı olacaktır. Karmaşık açılarla ve bunların farklı alanlardaki uygulamalarıyla uğraşan profesyonellerin yanı sıra öğrenciler için de büyük bir yardımcıdır. Bu hesap makinesi, hızlı hesaplamalar için bronzlaşma formülünü ve ortak açı değerlerini hatırlamanızı talep etmez. Other Languages: Tangent Calculator, Kalkulator Stycznej, Kalkulator Tan, Tangenten Rechner, Tan 計算, Tangens Kalkulačka, Calcul Tangente, Calculadora Tangente, Calcolo Tan, Калькулятор Тангенса.
Online Calculator

CALCULATOR

ONLINE

Herhangi bir şeyi kaynağından hesaplamanın kolaylığını yaşayın calculator-online.net

Bize e-posta gönderin

[email protected]

© Copyrights 2024 by Calculator-Online.net