Calculator-Online.net

KALKULATOR

ONLINE

Calculator-Online.net

KALKULATOR

ONLINE

Śledź nas na:

Your Result is copied!
ADVERTISEMENT

Kalkulator Naukowy

 
0
sin
cos
tan
π
e
sin-1
cos-1
tan-1
ln
log
y√x
3√x
√x
ex
10x
xy
x3
x2
(
)
1/x
%
n!
7
8
9
+
del
4
5
6
AC
1
2
3
×
M+
0
.
=
÷
M-
±
RND
Ans
EXP
MR

Dodaj ten kalkulator do swojej witryny

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Kalkulator matematyczny online ma na celu pomóc w łatwym i wydajnym wykonywaniu złożonych operacji matematycznych, w tym dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, logarytmu, obliczeń wykładniczych, operacji trygonometrycznych, równań matematycznych i innych.

Rozwiązywanie Zadań Matematycznych i Codzienne Obliczenia:

Kalkulator naukowy to narzędzie w naszym codziennym życiu, które usprawnia zadania numeryczne i zwiększa efektywność skomplikowanych obliczeń. Kalkulator służy jako zaufani towarzysze w naszych codziennych czynnościach, od podstawowej arytmetyki po bardziej złożoną. Niektóre umiejętności wspierane przez matematykę to siła prawidłowego i logicznego rozumowania, sztuka kreatywności, abstrakcyjne wzorce myślenia, umiejętność krytycznego myślenia, umiejętność rozwiązywania problemu i umiejętność skutecznej komunikacji. Wszystkie te cechy umożliwiają skuteczne rozwiązywanie problemów matematycznych.

Podstawowe Operacje Na Matematyce:

Istnieje wiele podstawowych operacji matematycznych, które zapewniają podstawy do rozwiązania wszystkich problemów. Nawet kalkulatory matematyczne wykorzystują wszystkie operacje do rozwiązywania prostych i krytycznych problemów matematycznych. Niektóre z nich omówiono poniżej.

Dodatek (+):

W arytmetyce proces dodawania dwóch liczb daje całkowitą wartość lub sumę tych dwóch pierwotnych wartości razem wziętych. Niektóre z podstawowych instrukcji są wymienione poniżej:

 • Jeśli masz dwie wartości dodatnie, to: dodatnie + dodatnie = odpowiedź pozytywna.
 • Jeśli masz dwie wartości ujemne, musisz je najpierw dodać, ale odpowiedź zostanie zapisana ze znakiem ujemnym.

Przykład:

 • 3 + 2 = 5
 • 5+ (-8) = –3
 • 1 + 1 + 1 + 1 = 4

Odejmowanie (-):

Jest to operacja, podczas której bierzemy dwie różne liczby, aby zmierzyć ich różnicę. Jeśli masz dwie liczby o różnych znakach i chcesz je odjąć, zapomnij na chwilę o znakach. Teraz odejmij mniejsze wartości od większych. Teraz postaw znak większej liczby przy odpowiedzi.

Przykład:

 • 3 – 2 = 1
 • -3 - (+2) = -1
 • -3 -4 = -7

Mnożenie (x):

Operacja mnożenia oznacza dodawanie równych grup. Na przykład 3×4 =12. W tym przykładzie liczby 3 i 4 są znane jako czynniki, a 12 jako iloczyn.

 • Każda liczba pomnożona przez 0 da wynik 0
 • Każda liczba pomnożona przez 1 daje w rezultacie tę samą liczbę
 • Jeśli pomnożysz dowolną liczbę dwa, pierwotna liczba stanie się podwojona

Przykład:

 • 2x3 = 6
 • 3 x -3 = -9
 • 14 x 0 = 0

Podział (÷):

Dzielenie to proces dzielenia dowolnej wartości na równe części. Na przykład, jeśli jest 10 czekoladek, a dwójka rodzeństwa chce je podzielić po równo, to zgodnie z podziałem każde z nich otrzyma 5 czekoladek. 10 podzielone przez 2 = 5.

 • Jeśli chcesz podzielić 0 przez dowolną inną liczbę, odpowiedzią będzie 0
 • Jeśli podzielisz dowolną liczbę przez 1, odpowiedź pozostanie taka sama jak pierwotna liczba

Przykład:

 • 10 ÷ 5 = 2
 • 35 ÷ 7 = 5

Odsetek (%):

Operacja procentu to liczba, której użycie również reprezentuje ułamek 100.

 • Procent ma wzór w obliczeniach ręcznych = (Część / Całość) x 100

Przykład:

 • 10% z 50 = 5
 • 3/10 x 100% = 30%
 • 50% z 12 = 6

Funkcje Trygnometryczne:

Funkcje trygonometryczne to zbiór funkcji, które wiążą kąty trójkąta prostokątnego ze stosunkami jego boków. Są to podstawowe pojęcia trygonometrii, gałęzi matematyki zajmującej się trójkątami i ich właściwościami. Kalkulator ten może być również używany do obliczania podstawowych stosunków trygonometrycznych (sinus, cosinus, tangens) z różnym stopniem dokładności i złożoności.

Logarytm:

Logarytm to funkcja matematyczna, która informuje, jakiego wykładnika potrzebujesz, aby podnieść liczbę podstawową, aby otrzymać inną liczbę. Mówiąc najprościej, przypomina to znalezienie „ukrytej mocy” liczby na podstawie innej konkretnej liczby.

Frakcje:

 • W matematyce termin ułamek oznacza liczbę będącą częścią całości.
 • Zasadniczo składa się z licznika i mianownika.
 • W ułamku licznik oznacza ilość równoważnych części całości.
 • W ułamku mianownikiem jest całkowita liczba części tworzących tę całość.

  Other Languages: Math Calculator, Kalkulator Scientific, Bilimsel Hesap Makinesi, Mathe Rechner, 関数電卓, Vědecká Kalkulačka, Calculadora Cientifica, Calculatrice Scientifique, Calculadora Cientifica, Научный Калькулятор, Calcoli Matematici, Funktiolaskin, Matematik Lommeregner, Matte Kalkulator

Online Calculator

KALKULATOR

ONLINE

Uzyskaj łatwość obliczania czegokolwiek ze źródła calculator-online.net

Napisz do nas na adres

[email protected]

© Prawa autorskie 2024 przez Calculator-Online.net