Calculator-Online.net

LOMMEREGNER

ONLINE

Calculator-Online.net

LOMMEREGNER

ONLINE

Følg os på:

Your Result is copied!
ADVERTISEMENT

Matematik Lommeregner

 
0
sin
cos
tan
π
e
sin-1
cos-1
tan-1
ln
log
y√x
3√x
√x
ex
10x
xy
x3
x2
(
)
1/x
%
n!
7
8
9
+
del
4
5
6
AC
1
2
3
×
M+
0
.
=
÷
M-
±
RND
Ans
EXP
MR

Tilføj denne lommeregner til dit websted

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Den online matematikberegner har til formål at hjælpe de komplekse matematiske operationer, herunder addition, subtraktion, multiplikation, division, logaritme, eksponentialer, trigonometriske operationer, matematiske ligninger og mere, med lethed og effektivitet.

Matematikløser og dag-til-dag-beregninger:

Videnskabelig lommeregner er et værktøj i vores daglige liv, der strømliner de numeriske opgaver og bringer effektivitet i komplekse beregninger. Fra grundlæggende aritmetik til mere kompleks, fungerer lommeregneren som betroede ledsagere i vores daglige aktiviteter.

Visse evner, der understøttes af matematik, er magten til gyldige og logiske ræsonnementer, kreativitetskunst, abstrakte tankemønstre, evnen til at tænke kritisk, færdigheder til at løse et problem og effektive kommunikationsevner.

Alle disse egenskaber giver en måde at løse matematiske problemer effektivt på.

Grundlæggende operationer i matematik:

Der er mange grundlæggende matematiske operationer, der giver det grundlæggende til at løse alle problemerne. Selv matematikberegnere bruger alle operationerne til at løse simple såvel som kritiske matematiske problemer. Nogle af dem diskuteres nedenfor.

Tilføjelse (+):

I aritmetik vil processen med at tilføje to tal resultere i den samlede værdi eller summen af disse to oprindelige værdier kombineret. Nogle af de elementære instruktioner er anført nedenfor:

 • Hvis du har to positive værdier, så: positiv + positiv = positivt svar.
 • Hvis du har to negative værdier, så skal du tilføje dem først, men svaret vil blive skrevet med et negativt fortegn.

Eksempel:

 • 3 + 2 = 5
 • 5+ (-8) = –3
 • 1 + 1 + 1 + 1 = 4

Subtraktion (-):

 • Det er operationen, hvor vi tager to forskellige tal for at måle deres forskel.
 • Hvis du har to tal med forskellige fortegn, og du vil trække dem fra, så glem tegnene for en stund. Træk nu de mindre værdier fra den større. Sæt nu tegnet med større tal sammen med svaret.

Eksempel:

 • 3 – 2 = 1
 • -3 - (+2) = -1
 • -3 -4 = -7

Multiplikation (x):

Operationen af multiplikation repræsenterer addition af lige store grupper. For eksempel, 3×4 =12. I dette eksempel er 3 og 4 kendt som faktorer, mens 12 er kendt som produktet.

 • Ethvert tal, der vil blive ganget med 0, vil give resultatet 0
 • Ethvert tal, der vil blive ganget med 1, vil give det samme tal som et resultat
 • Hvis du ganger et hvilket som helst tal to, bliver det oprindelige tal dobbelt

Eksempel:

 • 2 x 3 = 6
 • 3 x -3 = -9
 • 14 x 0 = 0

Division (÷):

Division er en proces med at opdele enhver værdi i lige dele. For eksempel, hvis der er 10 chokolader, og 2 søskende ønsker at dele dem ligeligt, vil hver efter inddeling få 5 chokolader. 10 divideret med 2 = 5.

 • Hvis du vil dividere 0 med et hvilket som helst andet tal, vil svaret være 0
 • Hvis du dividerer et tal med 1, vil svaret forblive det samme som det oprindelige tal

Eksempel:

 • 10 ÷ 5 = 2
 • 35 ÷ 7 = 5

Procent (%):

Operationen af procent er et tal, der også repræsenterer en brøkdel af 100.

 • Procent har formel i manuelle beregninger = (Del / Hele) x 100

Eksempel:

 • 10 % af 50 = 5
 • 3/10 x 100 % = 30 %
 • 50 % af 12 = 6

Trignometriske funktioner:

Trigonometriske funktioner er et sæt funktioner, der relaterer vinklerne i en retvinklet trekant til forholdet mellem dens sider. De er grundlæggende begreber i trigonometri, en gren af matematik, der beskæftiger sig med trekanter og deres egenskaber.

Denne lommeregner kan også bruges til at finde ud af de grundlæggende trigonometriske forhold (sinus, cosinus, tangens) til forskellige grader af nøjagtighed og kompleksitet.

Logaritme:

En logaritme er en matematisk funktion, der fortæller dig, hvilken eksponent du skal bruge for at hæve et grundtal med det formål at få et andet tal. Enkelt sagt er det som at finde den "skjulte kraft" af et tal baseret på et andet specifikt tal.

Brøker:

 • I matematik repræsenterer udtrykket brøk et tal, der er en del af en helhed.
 • Den består grundlæggende af en tæller og en nævner.
 • I brøken repræsenterer tælleren mængden af ækvivalente dele af en helhed.
 • I brøken er nævneren hele antallet af dele, der udgør helheden.

Other Languages: Math Calculator, Kalkulator Scientific, Bilimsel Hesap Makinesi, Kalkulator Naukowy, Mathe Rechner, 関数電卓, Vědecká Kalkulačka, Calculadora Cientifica, Calculatrice Scientifique, Calculadora Cientifica, Научный Калькулятор, Calcoli Matematici, FunktiolaskinMatte Kalkulator

Online Calculator

LOMMEREGNER

ONLINE

Få let ved at beregne hvad som helst fra kilden til calculator-online.net

Send os en e-mail på

[email protected]

© Ophavsret 2024 ved Calculator-Online.net