Calculator-Online.net

REKENMACHINE

ONLINE

Calculator-Online.net

REKENMACHINE

ONLINE

Volg ons op:

Your Result is copied!
ADVERTISEMENT

Snelheidscalculator

Selecteer en voeg de waarden dienovereenkomstig toe om de snelheid en andere gerelateerde termen te vinden.

Rekenen:

Eindsnelheid

Initiële snelheid

Versnelling

Tijd

Afstand afgelegd

in/s²

ft/s²

cm/s²

m/s²

mi/s²

km/s²

in/s

ft/s

cm/s

m/s

mi/h

km/h

in/s²

ft/s²

cm/s²

m/s²

mi/s²

km/s²

s

m

h

in/s

ft/s

cm/s

m/s

mi/h

km/h

s

m

h

Voer een van de twee bekende waarden in om een ​​derde te berekenen.

in

ft

yd

m

cm

km

mi

s

m

h

in/s

ft/s

cm/s

m/s

mi/h

km/h

Voeg deze rekenmachine toe aan uw site

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Gebruik deze snelheidscalculator om de snelheid van een object te bepalen op basis van de afstand en de tijd die nodig is om het af te leggen. Daarnaast kunt u met onze rekenmachine de volgende berekeningen maken:

 • Tijd (t), als afstand (d) en snelheid (v) gegeven zijn
 • Afstand (d), als tijd (t) en snelheid (v) gegeven zijn
 • Beginsnelheid (\(v_{i}\)), als versnelling (a), tijd (t) en eindsnelheid (\(v_{f}\)) gegeven zijn
 • Eindsnelheid (\(v_{f}\)), als versnelling (a), tijd (t) en beginsnelheid (\(v_{i}\)) gegeven zijn
 • Versnelling (a), als beginsnelheid (\(v_{i}\)), eindsnelheid (\(v_{f}\)) en tijd (t) gegeven zijn
 • Gemiddelde snelheid, als verschillende snelheden worden gegeven
 • Beginsnelheid (\(v_{i}\)), als versnelling (a), verplaatsing (d) en eindsnelheid (\(v_{f}\)) gegeven zijn
 • Verplaatsing (d), als beginsnelheid (\(v_{i}\)), eindsnelheid (\(v_{f}\)) en versnelling (a) gegeven zijn
 • Versnelling (a), als beginsnelheid (\(v_{i}\)), eindsnelheid (\(v_{f}\)) en verplaatsing (d) gegeven zijn
 • Eindsnelheid (\(v_{f}\)), als beginsnelheid (\(v_{i}\)), verplaatsing (d) en versnelling (a) gegeven zijn

Wat is snelheid?

“Snelheid beschrijft hoe snel een object in de loop van de tijd in een bepaalde richting beweegt” Het is een vectorgrootheid die zowel grootte als richting heeft, maar dit verschilt van snelheid, die alleen beschrijft hoe snel iets beweegt zonder richting.

 • Symbool: symbool v
 • Afmeting: \(LT^{−1}\)
 • SI-eenheid: m/s

Snelheidsformule:

\(Snelheid = \dfrac{Verplaatsing}{Tijd}\) of \(v = \dfrac{d}{t}\) Hier gebruikt onze snelheidscalculator ook verplaatsings- en tijdwaarden om automatisch de snelheid in termen van verschillende eenheden te berekenen.

Andere veel voorkomende snelheidseenheden:

Eenheid Equivalent in km/u
km/h 1.0000
knot 1.8520
ft/s 0.3048
ft/min 0.0051
cm/s 0.0036
in/s 0.0254
m/h 0.2778
mph 1.6093
yd/s 0.9144
Snelheid van het licht (c) 299,792,458 m/s (constant, geen eenheid)

Voorbeelden van snelheid:

 • Hoe snel een trein beweegt
 • De snelheid waarmee water de kraan in een bepaalde richting verlaat
 • De beweging van water in de rivier met verschillende snelheden
 • Auto rijdt met een bepaalde snelheid
 • Rotatie van de aarde rond de zon
 • Snelheid waarmee de bal de knuppel verlaat richting rechterveld

Hoe snelheid berekenen?

Om de snelheid te berekenen van elk object dat onder constante versnelling beweegt, kun je de gegeven stappen volgen en het voorbeeld bekijken:

 1. Bepaal de verplaatsing (d) (de kortste afstand tussen het begin- en eindpunt)
 2. Bereken de tijd (t) die nodig is om de verplaatsing te overbruggen
 3. Verdeel de verplaatsing en de tijd om de snelheid te vinden

Wiskundig:

\(v = \frac {d}{t}\)

Voorbeeld:

Als een trein in een uur een verplaatsing van 100 km aflegt, is de snelheid: Stap 1 - Converteer eenheden naar de kleinste waarde Afstand = 100 km = 100 * 1000 = 100.000 meter Tijd = 1 uur = 60 * 60 seconden = 3600 seconden Stap 2 - Bereken de snelheid Snelheid (v) = verplaatsing (d) / tijd (t) Snelheid (v) = 100000/3600 Snelheid (v) = 27,777 \(ms^{-1}\) Naast de snelheid kun je met deze online snelheidscalculator ook de begin-, eind- en constante snelheid van een object in een bepaalde richting vinden.

Hoe verschilt snelheid van snelheid?

Snelheid is de snelheid waarmee een object zijn positie in een specifieke richting verandert, terwijl snelheid de snelheid is waarmee wordt gemeten hoe snel een object beweegt. Een fietser legt bijvoorbeeld een afstand van 10 km/uur af over een weg. Als we in een recht pad beschrijven dat de fietser in westelijke richting rijdt, dan is dat de snelheid.

Wat zijn de verschillende toepassingen van de snelheidscalculator?

Er zijn verschillende industrieën en gevallen waarin een snelheidscalculator kan worden gebruikt:

Alledaags gebruik:

 • Reisplanning: U kunt de gemiddelde snelheid, afstand en tijd berekenen voor verschillende ritten, zoals fietsen, wandelen, autorijden, enz.
 • Sportprestaties: De tool kan helpen bij het analyseren van de snelheid van atleten tijdens verschillende sporten.

Wetenschap en techniek:

 • Kinematica: je kunt bewegingsproblemen met betrekking tot snelheid, verplaatsing en versnelling oplossen met behulp van de kernvergelijking (v=d/t)
 • Projectielbeweging: trajectanalyse van een object, rekening houdend met de initiële snelheid, richting en snelheid
 • Vloeistofmechanica: Bereken de vloeistofsnelheid en de richtingen ervan binnen de leidingkanalen.

Gespecialiseerde velden:

 • Luchtvaart: Luchtverkeersleiders en piloten gebruiken een snelheidscalculator om de startsnelheid en relatieve posities van het vliegtuig te berekenen.
 • Ballistiek: Vind de snelheid van de projectielen die met vuurwapens worden afgevuurd voor verschillende technische en forensische doeleinden.
 • Robotica: Snelheidsberekeningen kunnen helpen bij het programmeren van robots om met een bepaalde snelheid te bewegen, waardoor ze in de loop van de tijd specifieke afstanden kunnen overbruggen.
 • Astronomie: De tool kan astronomen helpen de beweging van planeten te analyseren op basis van de snelheid en richting van omwentelingen.
 • Animatie: Gaming-ontwikkelaars gebruiken snelheidsberekeningen om realistische bewegingssimulaties voor elk spel te creëren.

Veelgestelde vragen:

Wat veroorzaakt een snelheidsverandering?

Volgens de eerste bewegingswet van Newton is kracht de belangrijkste parameter die een verandering in snelheid of richting veroorzaakt. Het veroorzaakt dus een snelheidsverandering. De snelheidscalculator kan ook uitzoeken hoe een krachtverandering de beweging van een object beïnvloedt door de eindsnelheid te bepalen.

Kan de snelheid negatief zijn?

Ja, de snelheid kan ook negatief zijn als een object in de tegenovergestelde richting van positief beweegt. Stel dat je oost als positieve richting hebt, dan betekent een snelheid van -20 m/s dat het object 20 m/s westwaarts beweegt.

Hoe wordt de snelheid beïnvloed door externe krachten?

Externe krachten kunnen de snelheid van objecten sterk beïnvloeden. Deze krachten kunnen in meerdere gevallen optreden, waaronder:

 1. Verhoogde snelheid (bijvoorbeeld wanneer u kracht uitoefent om een object te verplaatsen)
 2. Verminderde snelheid (bijvoorbeeld bij het gooien van een bal in opwaartse richting)
 3. Richtingverandering (bijvoorbeeld wanneer een honkbal wordt geraakt)
 4. Combinatie van beide (bijvoorbeeld wanneer een vliegtuig in de lucht versnelt)

Hoe snelheid berekenen zonder tijd?

Het is bijna onmogelijk om snelheid te vinden zonder tijd, omdat de waarde afhangt van de afstand die in de loop van de tijd is afgelegd. Er zijn echter bepaalde situaties waarin u naast verplaatsing ook andere waarden kunt gebruiken om de snelheid op te lossen. Als u bijvoorbeeld constante versnellings- en verplaatsingswaarden heeft, kunt u de volgende bewegingsvergelijking gebruiken om de snelheid te bepalen: v^2 = u^2 + 2as waar:

 • v = eindsnelheid
 • u = beginsnelheid (indien onbekend, kan worden aangenomen dat deze 0 is)
 • a = versnelling
 • s = afgelegde afstand

Hoe bereken je snelheid uit snelheid?

Als een auto met een snelheid van 150 meter per seconde in oostelijke richting beweegt, is de snelheid: Snelheid = |Snelheid| Snelheid = |150 meter per seconde| Snelheid = 150 meter per seconde (alleen Magnitude)

Online Calculator

REKENMACHINE

ONLINE

Krijg het gemak van het berekenen van alles vanuit de bron van calculator-online.net

E-mail ons op

[email protected]

© Auteursrechten 2024 door Calculator-Online.net