ADVERTISEMENT
FEEDBACK

Adblocker Detected

ad
Uh Oh! It seems you’re using an Ad blocker!

We always struggled to serve you with the best online calculations, thus, there's a humble request to either disable the AD blocker or go with premium plans to use the AD-Free version for calculators.

Disable your Adblocker and refresh your web page 😊

Tính Lương Tăng Ca

Tính Lương Tăng Ca

Máy tính làm thêm giờ miễn phí này cho phép bạn ước tính thu nhập thêm mà bạn sẽ tạo ra bằng cách làm thêm giờ.

Thời gian làm việc bình thường

trả lương thường xuyên:

$

Mỗi

Thời gian làm việc bình thường:

 

Overtime

Hệ số lương làm thêm giờ: ?

Giờ tăng ca:

 

ADVERTISEMENT
Nhận được Tiện ích!

THÊM MÁY TÍNH NÀY TRÊN TRANG WEB CỦA BẠN:

Thêm Máy tính làm thêm giờ vào trang web của bạn để dễ dàng sử dụng máy tính này trực tiếp. Bạn có thể thoải mái sử dụng tiện ích này vì tiện ích này miễn phí 100%, dễ sử dụng và bạn có thể thêm tiện ích này trên nhiều nền tảng trực tuyến.

Có sẵn trên ứng dụng

Tải xuống ứng dụng Máy tính làm thêm giờ cho điện thoại di động của bạn, để bạn có thể tính toán các giá trị của mình trong tay.

app

Máy tính lương tăng ca giờ trực tuyến sẽ giúp bạn tính xem bạn sẽ kiếm được bao nhiêu khi làm thêm giờ. Bạn có thể tính tổng số tiền thanh toán bằng máy tính tiền làm thêm giờ mà bạn sẽ nhận được vào cuối tháng cụ thể này. Hãy đọc để có những thông tin hữu ích về lương làm thêm giờ và các quy định của nó theo luật lao động.

Làm thêm giờ là gì?

Làm thêm giờ là thời gian làm việc của nhân viên ngoài giờ làm việc bình thường. Mặc dù định nghĩa chung về làm thêm giờ chỉ đề cập đến thời gian làm việc ngoài giờ làm việc tiêu chuẩn, nhưng nó thường đề cập đến tiền công mà người lao động trả cho công việc. Mức lương khác nhau giữa các công ty và phụ thuộc vào chi tiết làm thêm giờ, chẳng hạn như số giờ làm việc và hệ số nhân. Tiền làm thêm giờ tiêu chuẩn bao gồm thời gian gấp rưỡi và gấp đôi. Hãy nhớ rằng giá trị của hệ số nhân khác nhau giữa các công ty, vì vậy hãy đặt hệ số nhân chính xác vào công cụ tính lương làm thêm giờ.

Công thức tính lương làm thêm giờ:

Có một số công thức có sẵn để tính toán khoản thanh toán làm thêm giờ.
Nếu bạn cần tính lương làm thêm giờ theo giờ, thì bạn cần nhân nhiều khoản lương thông thường theo giờ với hệ số nhân như sau:

HOP = m * HRP
Ở đâu,

HOP = Thanh toán làm thêm giờ theo giờ
m = số nhân (thường là 1,5)
HRP = Thanh toán thường xuyên hàng giờ
Bạn nên có con số chính xác về thời gian làm thêm giờ hàng giờ của mình để tìm chính xác tổng thời gian làm thêm giờ:

OP = n * HỢP
Ở đâu,
OP = Tiền làm thêm giờ
n = số giờ làm thêm mỗi tháng

Bây giờ, nếu bạn muốn tính tổng tiền lương của tháng, thì bạn cần cộng tiền lương làm thêm giờ vào tiền lương bình thường của bạn:

TP = RP + OP

Ở đâu,

TP = Tổng lương
RP = tiền lương thường xuyên

Ngoài việc sử dụng công thức, máy tính tiền tăng ca giờ trực tuyến là cách tốt nhất để xác định mức lương của bạn tương ứng với số giờ làm thêm (làm thêm giờ).

Tuy nhiên, Máy tính lương trực tuyến là một công cụ cho phép chuyển đổi số tiền lương thành các giá trị tương ứng phụ thuộc vào các tần suất thanh toán khác nhau.

Quy tắc và Quy định làm thêm giờ:

Năng suất của họ xác định số giờ làm việc thông thường cho các ca/ngày làm việc cụ thể và các yếu tố kinh tế chung. Các nghiên cứu cho thấy rằng các sinh vật và cơ thể con người bị giới hạn về bản chất và không thể duy trì mức hiệu suất như cũ sau tám hoặc mười giờ làm việc. Tùy thuộc vào loại công việc, giờ làm việc thông thường có thể được xác định theo thông lệ chuyên môn tốt nhất (dựa trên kinh nghiệm), thỏa thuận chung hoặc luật pháp. Thông thường, ngày làm việc là 8 giờ và thời gian làm việc trong tuần là 40 giờ.
Ở nhiều quốc gia, luật lao động nghiêm cấm buộc người lao động phải làm việc nhiều giờ. Ngoài ra, họ thường đặt ra các tiêu chuẩn về tiền lương làm thêm giờ.

Cách Tính Lương Tăng Ca?

Để tính thời gian làm thêm giờ và tổng số tiền lương của tuần gần đây, bạn có thể sử dụng công cụ tính ot trực tuyến. Khi bạn muốn tính toán làm thêm giờ thủ công, thì công thức đã cho sẽ được tính đến:
Trong một kỳ trả lương cụ thể, thanh toán làm thêm giờ là giá của thời gian làm thêm giờ được trả cho mỗi nhân viên.
Làm thêm giờ được tính như sau: Số giờ làm thêm * 1,5 * Mức lương trả theo giờ))
Ví dụ 1:

Xác định tổng tiền lương cho một nhân viên đã làm việc 42 giờ trong một tuần làm việc.

Giải pháp:

40 giờ * Mức lương thông thường = Lương thông thường, cộng với
2 giờ * 1,5 * Mức lương thông thường = Làm thêm giờ, bằng nhau
Tổng lương hàng tuần

Ví dụ 2:

Tìm tổng tiền lương cho một nhân viên làm việc 50 giờ trong một tuần làm việc. Trong đó mức lương trả theo giờ là 15 USD.

Giải pháp:

Tổng số giờ trong một tuần = 50
Tỷ lệ trả hàng giờ = 15 đô la
Tổng thanh toán trong 40 giờ là 15 đô la một giờ.

15 * 1,5 * 10 = $225

Vì vậy, hãy thêm $225 dolar để có thêm 10 giờ.

Do đó, tổng số tiền trả hàng tuần sẽ là 825 USD. Ngoài ra, bạn có thể thêm các giá trị tương tự vào máy tính tiền tăng ca giờ tốt nhất của chúng tôi và nhận ngay lập tức tất cả các phép tính liên quan đến lương bổ sung.

Ví dụ 3:

Nếu một nhân viên được trả 20 đô la/giờ và làm việc 40 giờ liên tục và 18 giờ làm thêm, thì tiền làm thêm giờ là bao nhiêu?

Giải pháp:

Đầu tiên, áp dụng công thức:

(Thời gian làm việc * Tỷ lệ thông thường) + (Số giờ làm thêm * (Tỷ lệ thông thường * 1,5))
(40 giờ * $20/giờ) + (18 giờ * ($20/giờ * 1,5))
$400 + (18 giờ * $30/giờ)
$400 + $540
$940

Tuy nhiên, Công cụ tính thuế thu nhập liên bang trực tuyến sẽ cho phép bạn ước tính số tiền hoàn trả hoặc số tiền nợ tiềm năng dựa trên tờ khai thuế liên bang.

Nhân viên có được trả lương khi làm thêm giờ không?

Một số công nhân được trả tiền làm thêm giờ; một số thì không. Để được miễn trả lương làm thêm giờ, thu nhập hàng năm của nhân viên phải vượt quá $47,476. Họ nên được đối xử như một người làm công ăn lương và được trả dần đều đặn. Nhân viên được miễn thuế cũng cần tham gia vào tất cả các công việc văn phòng bao gồm các hoạt động chuyên môn hoặc hành chính.

Về mặt pháp lý, theo Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng năm 1938, nhân viên làm việc hơn 40 giờ tiêu chuẩn mỗi tuần được coi là làm thêm giờ và phải được trả lương cho việc này.

Thời gian rưỡi nghĩa là gì?

“Thời gian rưỡi” đề cập đến việc tăng mức lương thường được sử dụng cho thời gian làm thêm giờ hoặc hơn 40 giờ mỗi tuần. Chính sách trả lương làm thêm giờ khác nhau giữa các công ty và thường là một lần rưỡi.

Cách Tính Tiền Tăng Ca Và Các Tác Phẩm Của Nó?

Máy tính của chúng tôi sẽ tính mức lương làm thêm giờ gấp rưỡi, gấp đôi và gấp ba bằng cách sử dụng các bước sau:

Đầu vào:

 • Đầu tiên, đặt tiền lương và thời gian làm việc thông thường của bạn theo giờ, ngày hoặc tuần.
 • Bây giờ, thay thế hệ số lương làm thêm giờ và số giờ làm thêm.
 • Nhấp vào nút “Tính toán”.

Đầu ra:

Màn hình máy tính ot:

 • Lương làm tăng ca
 • Tổng Lương Làm Thêm Giờ
 • Tổng Lương Thường xuyên
 • Tổng (Lương làm thêm giờ + Lương thông thường)

Câu hỏi thường gặp:

Loại công việc nào được loại trừ khỏi tiền lương làm thêm giờ?

 • ngư dân
 • Tài xế giao hàng tận nơi
 • Giao báo
 • Nhân viên đường sắt
 • tài xế taxi
 • Nhân Viên Vận Chuyển Rau Quả
 • Người giữ trẻ trên cơ sở bình thường

Là tăng ca sau 40 giờ hay 8 giờ?

Theo luật liên bang, thời gian làm thêm được tính sau 40 giờ của một tuần hoặc 8 giờ của một ngày. Nếu bạn vượt quá 8 giờ một ngày, thì thời gian làm thêm sẽ được kích hoạt vì thời gian làm việc của bạn nhiều nhất là vượt quá 40 giờ.

Phần kết luận:

Máy tính lương tăng ca giờ trực tuyến sẽ hỗ trợ bạn tính tổng lương và tiền bồi thường làm thêm giờ cho bất kỳ khoảng thời gian đã chọn nào, dựa trên số giờ làm việc và mức lương theo giờ của nhân viên.

Other Languages: Overtime Calculator, حاسبة الاوفر تايم残業代 計算, Calculadora Horas Extras, Calcul Heures Supplémentaires, Calculadora De Horas Extras, Überstunden Rechner, Kalkulator Nadgodzin, Kalkulator Lembur, Mesai Hesaplama.